dinsdag 17 juli 2018

De Pyrrhura Picta Picta

Vandaag stuur ik jullie voor de verandering geen kat, maar een vogel hihi want het is Gentse Feesten (klik) en daar moeten we ons graantje van meepikken natuurlijk.
Als ik het goed heb is dit de Geschilderde Parkiet, wie er anders over denkt moet het hier laten weten. Maar die zit in elk geval goed en mooi in de veren. Fijne nieuwe week allemaal!

OT: even voor de duidelijkheid zodat er geen misverstanden ontstaan: deze vogel zit wel goed in de veren hoor, ik heb alleen het geluk gehad hem op de foto te zetten toen hij zich even uitschudde.
Hij heeft inderdaad een tuigje omdat zijn bazinnetje hem overal naar toe neemt, liever dan hem in een kooitje op te sluiten. Let wel, ik zie ook liever alle dieren en vogels in de vrije natuur, die horen nu eenmaal niet in een zoo of bij iemand thuis!

zondag 15 juli 2018

Zondag: bij-tank-dag

HET 'VERBORGEN' BELGENMONUMENT VOOR DE EERSTE WERELDOORLOG
NABIJ AMERSFOORT (NL)

Het 'Belgenmonument' - het opvallendste overblijfsel van de Eerste Wereldoorlog in Nederland - is door België geschonken ter herinnering voor de gastvrijheid bij de internering van gevluchte Belgische militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Dit in omvang grootste monument van Nederland is zelfs bij kenners een onbekend ontwerp van de bekende Vlaamse architect Huib Hoste - de architect die recent terug in het nieuws kwam om reden van zijn acuut met afbraak bedreigde 'kubistische' tuinwijk 'Klein Rusland' nabij Zelzate (1921-1922).


Het Belgenmonument centraal op een luchtfoto tussen 1920 en 1940 met de oorspronkelijke hoofdingang (de herdenkingsmuur) gericht weg van het terrein van het voormalig militair interneringskamp (achtergrond). Het monument is van Hoste en de (niet afgewerkte) wegenaanleg is van Van der Swaelmen (met dank © Nederlands Instituut Militaire Historie)

Volgens de Vredesconferentie van Den Haag uit 1907 moest Nederland als neutraal land in een tijd van oorlog alle militairen die naar het land vluchtten ontwapenen en interneren. Na de inval van de Duitse troepen in België begin augustus 1914 werden de eerste gevluchte soldaten ondergebracht in leegstaande kazernes o.a. te Alkmaar, Amersfoort, Harderwijk, Groningen...  
Omdat de meeste kazernes algauw te klein waren voor de grote stroom militaire vluchtelingen werden in de nabijheid bijkomende tentenkampen opgericht. Naast de bijna 40.000 gevluchte Belgische soldaten moest Nederland daarenboven bijna één miljoen burgers opvangen. 
De eerste zwaarbewaakte interneringskampen waren allesbehalve optimaal, de leefomstandigheden waren er slecht, de onverwarmde barakken werden geteisterd door ratten. Er braken in het kamp Zeist opstanden uit waarbij acht doden en 18 gewonden te betreuren vielen. 
Door de golf van verontwaardiging die daarop volgde werd de verantwoordelijke Nederlandse minister van oorlog gedwongen de kampen te reorganiseren en het regime te humaniseren. 
Zeker in België werd met afschuw gereageerd op het drama in Kamp Zeist. België besloot dat er iets moest gebeuren om de omstandigheden voor de geïnterneerden te verbeteren. De raad besloot om zogenaamde werkscholen voor de militairen op te richten. Deze werden een groot succes. Een van de belangrijkste doelen, de bestrijding van het analfabetisme, werd glansrijk behaald. De werkscholen slaagden erin om ruim 5.000 soldaten te leren lezen en schrijven. Minstens zo belangrijk was dat veel soldaten in de praktijk vakkennis konden opdoen. Vakken als metselen, metaalbewerking, houtbewerking, landbouw en tuinbouw behoorden tot de opleidingen van de werkscholen.


Huib Hoste's ontwerp voor het Belgenmonument (links) en Louis Van der Swaelmen's voorstel voor de tuinaanleg (rechts) anno 1916

De geïnterneerden van het Kamp Zeist begonnen er in 1916-1917 aan de bouw van een monument dat de waardering moest uitdrukken voor de genoten gastvrijheid. Onder leiding van de Belgische architect Huib Hoste (1881-1957) kwam dit 'Belgenmonument' tot stand. Hun ontwerp werd zonder wijzigingen geaccepteerd. Voor de algemene opzet van het monument stelde zich landschaps-architect, nadien stedenbouwkundige Louis Van der Swaelmen (1883-1929) verantwoordelijk, die net als Huib Hoste naar Nederland was uitgeweken. 
Ook al had Hoste al vóór de Eerste Wereldoorlog in Nederland enkele studiereizen ondernomen, het is slechts tijdens zijn ballingschap dat hij van zijn neogotische en traditionele vooroorlogse architectuuropleiding afweek en radicaal voor de Nederlandse avant-garde koos onder invloed van o.a. Berlage maar ook De Stijl (Rob van 't Hoff, Theo van Doesbug, Jan Wils). Zo verzorgde hij een architectuurkroniek in De Telegraaf, en met Van der Swaelmen zetelde hij in het 'Comité Néerlando-Belge d'Art Civique', een afdeling van de 'Union internationale des Villes' waarbinnen de wederopbouw van het verwoeste België werd voorbereid.


Het Belgenmonument. Oorspronkelijke toestand in de jaren 1920 (links) en vandaag na de recente restauratie (rechts, carillon toegevoegd 1967)

In oktober werd door de 'Centrale Commissie der Werkscholen van de geïnterneerde Belgen in Nederland' met de steun van de Vlaamse kamparts Dr. De Beir (waarvoor Hoste in Knokke een villa zou ontwerpen anno 1924 - het zgn. 'Zwart Huis'), bij het stadsbestuur van Amersfoort het voorstel ingediend om een gedenkteken op te richten als blijk van waardering voor de genoten gastvrijheid. Het zou na voltooiing overgedragen worden aan de gemeente Amersfoort. De Belgische architect Huib Hoste maakte een ontwerp voor de Amersfoortse Berg, een van de hoogste toppen van de Utrechtse heuvelrug. De landschappelijke inpassing was het werk van de Belgische tuinarchitect Louis Van der Swaelmen die net als Hoste naar Nederland was gevlucht (met Van der Swaelmen zou Hoste ook samenwerken voor de stedenbouwkundige aanleg van zijn 'kubistische' tuinwijk Klein Rusland, en later voor de aanleg van een gedeelte van de tuinwijk Kapelleveld nabij Brussel). In mei 1917 werd gestart met de werkzaamheden aan het monument. Het zou tot het voorjaar van 1919 duren vooraleer het monument geheel afgewerkt was. 

De bouw van het monument werd uitgevoerd door geïnterneerde Belgische soldaten, bouwvakkers en leerlingen van de werkscholen in de kampen. 
Het monument is opgetrokken als expressionistische baksteenarchitectuur in een stijl die verwant is aan de Amsterdamse School. Dit blijkt uit de plasticiteit van de bouwmassa's, de toegepaste metselverbanden met diepe voegen en de uitvoering van onderdelen als deuromlijstingen, deuren en hekwerken. Het bestaat uit twee delen: een hoofdgebouw en een herdenkingsmuur, beide rijkelijk versierd met kunstwerken in natuursteen - bas-reliëfs ontworpen door de Zwitserse kunstenaar François Gos (hoofdgebouw) en Amsterdamse stadsbeeldhouwer Hildo Krop (herdenkingsmuur). Deze oorspronkelijk in beton gegoten reliëfs zijn om reden van beschadiging door betonrot, in 1957 vervangen door exemplaren in kalkzandsteen. 


Het Belgenmonument op de Amersfoortse Berg tijdens de recentste restauratie anno 2016 

De officiële overdracht aan het gemeentebestuur van Amersfoort heeft lang op zich laten wachten. Aanvankelijk zou de overdracht in 1917 plaatsvinden. Vanwege de uiterst gespannen verhoudingen tussen Nederland en België na de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog werd de overdrachtsdatum steeds uitgesteld. Pas in november 1938 vond de officiële plechtigheid plaats in aanwezigheid van de Nederlandse koningin en de Belgische koning. 
Door oorlogsomstandigheden niet in optimale omstandigheden tot stand gebracht moest het al in 1957, en 10 jaar later opnieuw hersteld. Toen is in de hoogste toren een carillon toegevoegd (die algauw stil moest worden gelegd wegens klachten van de omwonenden). 
In 1987 werd vastgesteld dat er weer dringende instandhoudingswerken moesten gebeuren. Deze duurden tot 2000 en toen is het ensemble op de Rijksmonumentenlijst opgenomen. 
Anno 2016 kreeg, in vooruitzicht van de honderd jaar herdenking, het complex uiteindelijk een grondige aanpak. De gevels van het hoofdgebouw worden volledig gerestaureerd - de funderingen versterkt, de baksteen en natuursteen gereinigd, evenals het carillon met 48 klokken. Ook worden technische installaties vervangen en voorzieningen aangebracht voor het verblijven van vleermuizen.  Ter gelegenheid van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ging er uiteindelijk in oktober 2016 een herdenkingsplechtigheid door (klik hier) en (klik hier).

zaterdag 14 juli 2018

Ook dit is Belgisch

Zelfs de paarden deden mee aan de voetbalgekte tijdens de voorbije tijd. Ik vraag me af nu de Rode Duivels de finale niet haalden of het tricolore krulletje er uit mocht hihi. Fijn weekend lieve webbies!

donderdag 12 juli 2018

23. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 4 SHELDON

Sinds de Romeinen was loodontginning de voornaamste bron van inkomsten in het Peak District.
In Sheldon (klik) bezochten we de laatste overblijfselen van de Magpie Loodmijn, een beschermd monument waarvan de uitbating in 1740 opgestart is. Hier vind je de best bewaarde bovengrondse resten van een 19de-eeuwse loodmijn in heel Noord-Engeland, de laatste werkende mijn nog tot 1958 uitgebaat. 
Nu resten er nog slechts de ruïne van de behuizing van een Cornwall (Cornish) stoommachine anno 1869, een vierkante schoorsteen,  de woning van de toezichter en een smidse uit 1840.
De foto's die ik er nam kan je hier (klik) bekijken.

dinsdag 10 juli 2018

22. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 4 NETHER HADDON


De Haddon Hall (klik) is een iconisch Engelse voorbeeld van een versterkt middeleeuws "manor house", gesticht in de 12de eeuw door exploitanten van de loodmijnen.

Vanaf de 17de eeuw stond het leeg tot de jaren 1920 en is daarna gerestaureerd door de Duke of Rutland. Het bleef steeds gespaard van brand, plundering of familieconflicten met aanpassingen in de Victoriaanse periode zoals. de unieke Tudor ruimtes en de vroeg-Elizabethaanse "Long Gallery" ontworpen door de bekende Engelse renaissancearchitect Robert Smythson. 

Het bezoeken is een stap terug in de tijd zetten want het is één der oudste huizen in Engeland en het enige dat gedurende zijn ganse bestaan aan één enkele familie toebehoorde, uniek voorbeeld van 900 jaar onverstoorde Engelse architectuur en dagelijks leven  met de oorspronkelijke lambrisering en dito meubilair.

De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken en een heel fijn week gewenst, op vakantie of thuis! 

zondag 8 juli 2018

Zondag: bij-tank-dag

DE VERZWEGEN ACHTERHOEDE...

Tot midden september (dus netjes te bezoeken tijdens de vakantie aan de kust...) loopt te POPERINGE de recent geopende tentoonstelling "HEELKRACHT/HEALING" over DE ROL VAN DE BELGISCHE VERPLEEGSTERS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (Gasthuiskapel - open 13:00-18:00 - ma gesloten - toegang gratis). Een niet te missen bezoek - samen met dat aan het Britse Talbot House in deze achterhoedestad nabij het front rond Ieper en het militair veldhospitaal aan de Lijssenthoek. Maak er een daguitstap van!

POPERINGE - Geallieerde 'etappenstad' net wat Gent was voor de Duitsers - was het zenuwcentrum voor militaire operaties: soldaten, bevoorrading, informatie, alles wat rond Ieper ingezet werd passeerde langs deze 'veilige stad' waar de Franse en Engelse troepen op verlof kwamen achter het front. Niemand kan zich vandaag in dit rustige stadje nog voorstellen dat het toen bruiste van het nodige 'uitgangsleven'... Het stadje van 10.000 inwoners kreeg 250.000 Britse troepen binnen haar wallen met de nodige problemen van dien in geïmproviseerde pubs, bordelen, cinema's, concertzalen, clubs...  Het "Talbot House" ("The Olde House" ofte "Every Man's Club") was een typisch Britse soldatenclub zonder onderscheid van rang met tuin waar men de nabije oorlog even kon vergeten (onder het uithangbord: "All rank abandon ye who enter here" en "To pessimists, way out!"). In de kapel - tevens geïmproviseerde concerthal - gingen optredens door van de "The Happy Hoppers", en werden films met Charlie Chaplin vertoond...  (doorlopend open 10:00-17:30 - ma gesloten - toegang €8 65+ €7)


In POPERINGE-LIJSSENTHOEK - een gehucht destijds 'Remy Siding' herdoopt - was van 1915 tot 1920 het grootste militair veldhospitaal achter het Westhoek front gevestigd: tenten en barakken hadden op piekperiodes 4000 hospitaalbedden ter beschikking. Het was aangesloten aan de spoorlijn Poperinge-Hazebroek voor triage en snelle evacuatie van gewonden. De aanpalende begraafplaats is de spiegel van het oorlogsgeweld in de zogenaamde 'Ieperboog', met bijna 11.000 graven op de grootste militaire begraafplaats van de Westhoek, in 1918 ontworpen door sir Reginald Blomfield, de architect van o.a. de Menenpoort.

De belangrijke rol van het medisch corps - in het bijzonder de verpleegsters - wordt toegelicht in het modern opgevatte WETENSCHAPPELIJK INTERPRETATIECENTRUM LIJSSENTHOEK opgestart 2012 in samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Stad Poperinge, het Talbot House, de Commenweath War Graves Commission, het Flanders Fields Museum, het Memorial Passchendaele en het Netwerk 'Oorlog en Vrede in de Westhoek'. 
Ietwat buiten het traditioneel circuit gelegen rond de Herdenking van de Groote Oorlog is dit moderne bezoekerscentrum herinnerend aan de toenmalige barakken, nochtans het bezoeken waard... (dagelijks geopend tussen 9:00 en 18:00 - toegang gratis).

Zie ook hier (klik) en hier (klik), bij deze laatste link de pdf openen die je onderaan de balk vindt.

zaterdag 7 juli 2018

Fris!

Ik breng jullie een beetje verkoeling in het water. Fijn weekend allemaal, op vakantie of lekker thuis!

donderdag 5 juli 2018

21. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 4 WINSTER

Winster (klik) is een typisch Park District Mijndorp uit de tijd van de 'leadrush'. 
Enkele herenhuizen demonstreren er de rijkdom vergaard door de uitbaters van loodmijnen in de 17de-18de eeuw. De "London Lead Company" bezat er anno 1730 al 3 'vuurpompen' om grondwater uit haar mijnen te pompen.
Middenin het nu beschermde dorpsgezicht is de Winster Hall van de bewaarde herenhuizen het opvallendste, gebouwd voor lood magnaat Francis Moore in 1628 in de toen in het Peak District onbekende classicistische barok. Het ligt tegenover de 16de-eeuwse markthal, het eerste gebouw ooit aangekocht door de eerbiedwaardige National Trust monumenten vereniging. In de 17de eeuw  werd het een "coach inn", een postkoetshalte en hotel.
De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken

dinsdag 3 juli 2018

20. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 4 Cromford

Tijdens onze studiereis bezochten we ook in het Unesco Wereld-Erfgoedsite Derwent Valley Mills   (klik) het unieke site 'Cromford Mills' (klik) van Richard Arkwright (klik) uit 1771 dat erkend wordt als de geboorteplaats van het 'fabriekssysteem'. 
Het was de eerste succesrijke 'pré-steam' nog door waterkracht aangedreven katoenspinnerij ter wereld, samen met de oudste geplande arbeidershuisvesting ter wereld. 
De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken en voor daarna een heel fijne week gewenst!

zondag 1 juli 2018

Zondag: bij-tank-dag

Tijdens het laatste offensief dat de Duitsers in de lente van 1918 lanceerden, werden voor het eerst ook Duitse A7V-tanks van hun eigen makelij - dus geen buitgemaakte Britse Mark-tanks (daarvan had het Duitse kamp er aanvankelijk 50 à 80 veroverd en hersteld) - ingezet. Maar deze laattijdige inzet - een zware taktische fout van de anders zo efficiënte Duitsers - zou hen duur te staan komen... 

FAZE 1: Men neme een bestaand bevoorradingsvoertuig - de "Ueberlandwagen" (in feite 2 tractoren op rupskettingen neus-aan-neus samengevoegd)


FAZE 2: Bekleed die zo economisch mogelijk met staalplaten die toch maar achterin het magazijn van Krupp lagen te liggen, tot de "Panzerkampfwagen" - in feite slechts een met klinknagels geklonken reservoir...
 
FAZE 3: Maak het resultaat zo goed als mogelijk rijklaar (waarbij de Duitsers tot hun scha en schande moesten vaststellen dat hun tank het niet deed bij loopgraven - maar toen was het al te laat)...

FAZE 4: Zet de A7V met succes (?) in op het slagveld : de eerste 14 van de 22 stuks op tijd gemonteerd verschenen op 14 april 1918 op het slagveld nabij Villers-Bretonneux - de laatste op het uiteindelijke tank-slagveld nabij Amiens - waar de Eerste Wereldoorlog uiteindelijk is beslist... Indien men beseft dat de Geallieerden samen méér dan 6.000 tanks hebben geproduceerd en ingezet (4146 Franse tanks - Renault, Schneider en Saint-Chamond - en 2542 Britse Marks en afgeleiden) tegenover het Duitse kamp slechts een 20-tal - is de rekening vlug gemaakt...

(verzameling Guido Deseijn alias Leflamand)

zaterdag 30 juni 2018

19. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 3 PLEASLEY PIT COILLERY COUNTRY PARK & NATURAL RESERVE

De Pleasley Pit Coillery Country Park Natural Reserve (klik) is een model van landschapsherstel. 
Dit voormalig kolenmijn terrein is in 2011 aan de natuur 'terug geschonken' met behoud van het centraal mijncomplex uit 1872-1983 en een intacte machinekamer compleet met twee hijssystemen. en schachttorens. Dit site wordt onderhouden door diverse trusts en vrijwilligers op het gebied van de natuur en  het industrieel erfgoed.. 
Enkele foto's ervan kan je hier (klik) bekijken en voor daarna een heel fijn weekend gewenst!

donderdag 28 juni 2018

18. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 3 BOLSOVER CASTLE

Tijdens onze studiereis bezochten we ook het Bolsover Castle (klik), gesticht in 1068 door ridder Wiliam Peveril, vazal van Willem de Veroveraar. 
De evolutie van Normandische hoogteburcht met motte, donjon en voorhof naar een renaissance 'lusthof' is duidelijk te volgen. Het resultaat is een merkwaardige combinatie van een middeleeuws kasteel uit de 11de tot 14de eeuw en een (onafgewerkt) bebouwd voorhof met een 17de-eeuwse 'donjon'. Het "Little Castle" is volgens de toen 'moderne' Elizabethaanse architectuurstijl met luxueuze interieurs, gebouwd voor dichter-playboy Sir William Cavendish, eerste hertog van Newcastle en  ontworpen door de toenmalige 'mode'-architect  John Smythson (klik).
De foto's kan je hier (klik) bekijken.

dinsdag 26 juni 2018

17. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 3 GAINSBOROUGH OLD HALL

En we gaan weer even verder met onze studiereis met de GVSALM (klik) en gids Leflamand (klik).
De Gainsborough Old Hall (klik) is als site reeds in de 12de eeuw vermeld. Het huidig complex, begonnen door de Burgh familie rond 1460, wordt de "Encyclopedie van de Engelse middeleeuwse bouwkunst" genoemd en behoort tot de grootste en best bewaarde middeleeuwse "manors" (landhuizen) in Engeland. Het gebouw is gedeeltelijk in houten vakwerkbouw opgetrokken maar meestal in baksteen gebouwd in Tudor stijl met Elizabethaanse toevoegingen. Het bezit een ook indrukwekkende keuken met een reusachtige open haard, een stijlvolle grote ontvangsthal en een imposante woontoren. Zowel Richard III, Henry VIII als Winston Churchill verbleven hier. 
De 17de-eeuwse eigenaars, de familie Hickman, lagen aan de basis van de 'Pilgrim Fathers', een 100-tal religieuze dissidenten die 1620 naar de USA zeilden met de beroemde Mayflower.

De foto's zijn hier (klik) te bekijken en voor daarna een heel fijne nieuwe week gewenst!

zondag 24 juni 2018

Zondag: bij-tank-dag

DE TRAGEDIE VAN "CHEMIN DES DAMES"
LENTE 1917-LENTE 1918...

Door het tijdelijk bestand dat tussen Duitsland en Rusland werd besloten met de Vrede van Bres-Litovsk, kon het Duitse opperbevel in het voorjaar 1918 versterking aan het westelijk front organiseren als onderdeel van hun "Grosse Schlacht in Frankreich" of "Kaiserschlacht" (codenaam "Unternehmen Michael") en de Franse en Engelse troepen grote verliezen toebrengen... De Duitse stormaanval bedreigde zowel het Geallieerde bruggenhoofd Duinkerken aan het Kanaal, als Amiens en dus ook de Franse hoofdstad. Gelukkig bleef Ieper in handen van de Engelse troepen.


Maar in de beruchte veldslag bij de "Chemin des Dames" - zo'n 15 km ten zuiden van Laon - hield het front slechts tot de lente van 1918 stand. In de lente van 1917 waren hier de nieuwste Franse tanks - Schneider en Saint-Chamond - ingezet om o.a. het Duitse adelaarsnest rond de "Drachenhöhle" ("Caverne du Dragon") nabij Craonne in te nemen. Spijts muiterijen om deel te nemen aan nutteloze aanvallen lukte het de Fransen in het najaar van 1917 - wel met grote verliezen - de Duitse frontlijn noordwaarts tot achter het riviertje Ailette terug te dringen, Soissons te ontzetten en op 25 juni 1917 aan de "Chemin des Dames" het fort van Malmaison en de "Caverne du Dragon" in te nemen. 
Dit ging o.a. wel ten koste van veel materiële schade. Zo zijn de laatste restende gebouwen van de geklasseerde romaanse Cisterciënzerabdij van Vauclair (al na de Franse Revolutie gedeeltelijk gesloopt) - die door wederzijds artillerievuur tijdens die operatie volledig is vernield. 
Ook de dorpen in de omgeving (zoals Craonne) werden daarbij tot puin herleid. Als "villages martyrs" kregen ze bij de wederopbouw in het Interbellum fraaie art-deco memoriekerken toebedeeld gerealiseerd in het toen nog 'moderne' gewapend beton - zoals deze van Martigny en Monthenault (zie hierboven en hier (klik).

Méér te betreuren is het feit dat toen ca. 200.000 Franse soldaten het leven lieten in deze 'Tweede Slag aan de Aisne'. Om reden van dit bloedbad braken - en dit enkel in de Franse achterhoede van de "Chemin des Dames" - spontane muiterijen uit, weergegeven in het bekende "La Chanson de Craonne". Vooral omdat het jaar daarop - tijdens een verrassingsoffensief langs de "Chemin des Dames" in de vroege morgen van 27 mei 1918, het numeriek superieure Duitse leger er zou in slagen spijts dit volledig nutteloze Geallieerde offer de Franse en Britse terreinwinst van het jaar daarvoor ongedaan te maken door opnieuw tot de Aisne door te stoten (de 'Derde Slag aan de Aisne'). De dag daarop trokken de Duitsers Soissons binnen, en enkele dagen later bereikten al ze Château-Thierry aan de Marne - op 70 km van Parijs! Bekend is dat een zekere Adolf Hitler deelnam aan dit offensief - maar ook dichter Guillaume Apollinaire, en de schrijvers Louis Aragon en Jean Giono...

Het Duitse fort "Drachenhöhle" ("Caverne du Dragon") uitgebouwd in een oude steengroeve aan de beruchte "Chemin des Dames" van waaruit de Duitse artillerie het volledig Franse front in de vallei van de Aisne bedreigde - in 1920 na de ontmanteling (boven) en vandaag als site van een belangrijk memoriaal van de Eerste Wereldoorlog (onder).
Het bij de Fransen gevreesde adelaarsnest "Caverne du Dragon" met uitzicht op hun frontlijn werd ten koste van veel slachtoffers eind 1917 op de Duitsers veroverd. Vandaag is hier om dit te gedenken een interessant museum ingericht.
zaterdag 23 juni 2018

Feest Maïsstraat juni 2018

Vorige zaterdag waren we te vinden op de feestelijke opening van het Gentse UCO-site (klik) waar natuurlijk ook een hele grote schare prominenten aanwezig was want de verkiezingen zijn in zicht *wink, big smile*.
Guido alias Leflamand mocht voor één keer de fakkel, of beter gezegd de camera van mij overnemen en maakte deze mooie reportage die je hier (klik) kan bekijken. Fijn weekend allemaal!

donderdag 21 juni 2018

16. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 3 LINCOLN stadswandeling en kathedraal


Na het interludium van het vorige logje gaan we weer verder met derde dag van onze studiereis met de GVSALM (klik) en Leflamand (klik) als gids. We wandelden doorheen Lincoln via de beroemde steile Steep Hill geflankeerd door oude en hedendaagse architectuur.

We zagen er onder andere merkwaardige romaanse huizen zoals de Norman & Jewish houses en de ruïne van een moteburcht, bijna 1000 jaar geleden begonnen onder Willem de Veroveraar op de plaats van een Romeins castellum. 

Ook de minster (klik) konden we niet links laten liggen, begonnen in 1072, vernield door brand in 1124 en een aardbeving in 1185 op de westgevel na. Gelukkig is die herbouwd tussen 1192 en 1237, de centrale toren in 1311 en de westtorens verhoogd 1420. In 2016 zijn ook de consolidatie- en  restauratiewerken beëindigd zodat de minster weer in haar volle glorie te zien is.

De foto's van die moederkerk en een gedeelte van de stad Lincoln kan hier hier (klik) bekijken en voor daarna een heel fijne week gewenst!

dinsdag 19 juni 2018

Voorstelling van het boek Onder de De Krook

Voor het bouwen van de stadsbibliotheek De Krook een aanvang nam voerden de archeologen van Stadsarcheologie Gent een groots opgezet archeologisch onderzoek uit. Daarbij kwam een ware leerlooiers site uit de middeleeuwen bloot te liggen. 
Om al deze informatie te ontsluiten, heeft de Stad Gent nu niet alleen het boek Onder de De Krook, een leerrijk boek (klik) uitgegeven maar eveneens een mobiele applicatie laten ontwikkelen om geïnteresseerden het verleden onder De Krook te laten ontdekken. 
Vanaf 16 juni 2018 is het boek te koop in onder andere De Krook en de stadswinkel. De applicatie kan je gratis downloaden op de smartphone of je kan op woensdag in De Krook een tablet ontlenen om kennis te maken met de personages en hun leven ten tijde van bijvoorbeeld de leerlooiers in de middeleeuwen of de 19de-eeuwse industriële revolutie.

Hierboven zijn enkele auteurs van dit schitterend initiatief afgebeeld waarvan jullie wellicht iemand zullen herkennen hihi. De rest van de reportage kan je hier (klik) bekijken. 
En voor daarna een heel fijne nieuwe week gewenst!

zondag 17 juni 2018

Zondag: bij-tank-dag

Van 'Votes for Women' tot 'Deeds-not Words!...

Suffragettes uit de burgerij en uit de arbeidersklasse in actie ca 1910

De herdenking aan het einde van de bloedige Eerste Wereldoorlog van 1914 to 1918, en recent ook de herinnering aan de revolte van Mei 68, doet ons één van de belangrijkste 'preludes' van het einde van de Belle Époque vergeten: de strijd van de Britse 'Suffragettes' tussen 1903 en 1917 - maar vooral: hoe hun strijd uiteindelijk is gesmoord door de oorlogsomstandigheden... 

Waarom een alibi zoeken in één of andere aanslag tegen een voor het rijke West-Europa in feite onbelangrijke troonopvolger uit een ver-van-mijn-bed Oost-Europees land, als de oorzaak net buiten de deur ligt... Albion vond in de weerwraak gedachten van Frankrijk om de verloren oorlog tegen Duitsland in 1870-1871, een bondgenoot in hun gemeenschappelijke na-ijver om een gewapend conflict te beginnen tegen het economisch steeds (succes)rijker wordende Pruisen, en om daarnaast interne eigen problemen op te lossen... 


Oproep naar de mannelijke kiezers om te reageren op de foltering door gedwongen voeding van suffragettes in hongerstaking..

Is één der belangrijkste (mede)oorzaken van de Eerste Wereldoorlog niet te zoeken in het feit dat patriarchaal Groot-Brittannië begin 1914 uiteindelijk niet meer overweg kon met het probleem van de dikwijls hardhandige arrestaties van honderden activisten, vrouwelijke 'politieke gevangenen' in de Holloway gevangenis, met geweld te voeden hongerstakers - maar vooral met de spijts repressie toenemende terreur van de brandstichtende en bommen gooiende radicale suffragettes... Het 'suffragette terrorisme' van de toen steeds gewelddadiger 'Women's Social and Political Union' was goed op weg er het bewind te bedreigen en de maatschappij te ontwrichten. Victoriaans Groot-Brittannië kon blijkbaar niet anders overweg met het reëel bedreigende optreden van de vrouwenbeweging, dan met onpopulair escalerend weder geweld... 

Maatschappelijke ongehoorzaamheid, vastketenen aan hekkens, vernieling van stembussen, massabetogingen, stadsguerrilla in regel zoals bestorming van het Parlement of het massaal ingooien van winkelvitrines ('Black Friday' 18 november 1910), aanslagen op politici (zelfs op de eerste minister), tot brandstichtingen of bomaanslagen toe, waren dagelijkse kost... 
Vooral deze laatste - vernieling en brandstichting van 'mannelijke' eigendommen (sporttribunes en -terreinen, eigendommen van politici, sabotage van postbussen en telegraafinrichtingen, beschadiging van kunstwerken, zelfs in brand steken van kerken) escaleerden tot anno 1913 ongeveer 250 incidenten in 6 maand tijd...

Wat in recente periode Dolle Mina's, Feministes en zelfs Pussy Riot of #MeToo demonstreren, komt verreweg niet in de buurt wat de 'eerste feministische golf' met de Britse vrouwenbeweging voorop onder leiding van de Pankhursts ("Daden - geen woorden!"), Lady Constance Lytton (schreef in 1914 'Prison and Prisoners' - naar haar ervaringen zijn bijgevoegde posters getekend) , Emily Davison (wierp zich voor het paard van de koning George op de Epson renbaan - haar begrafenis werd bijgewoond door minstens 5000 vrouwen) en vele anderen destijds maatschappelijk teweegbracht.
Ook elders in de wereld zoals in de Verenigde Staten was er al sinds de tweede helft van de 19de eeuw een traditie gegroeid rond stemrecht voor vrouwen. Groot-Brittannië (Engeland, Schotland én Ierland) en de Verenigde Staten telden elk meer dan 150 bekende (beruchte) leidinggevende suffragettes (zie onderstaande linken). Over heel de wereld was de Angelsaksische suffragette invloedssfeer dus het ruimst vertegenwoordigd. In de Verenigde Staten waren de acties minder gewelddadig maar duurden wel verder tijdens de oorlogsjaren...

Zie ook hier (klik), hier (klik) en hier (klik). (illustraties WikipediA - rechtenvrij)


Poster als kritiek op de 'Cat and Mouse Act' uit 1913 - het parlementair besluit dat ontslag uit de gevangenis van honger stakende suffragettes na gedwongen voeding om gezondheids-redenen toeliet: de bijnaam verwees naar het gedrag van een kat om een tijdlang te spelen met zijn prooi alvorens deze uiteindelijk toch te doden.. 

(illustraties WikipediA - rechtenvrij).

zaterdag 16 juni 2018

15. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 3 "SOUTHWELL MINSTER"

Southwell Minister (klik) is als Anglo-Saksische moederkerk van Zuid-Yorkshire gesticht in 7de eeuw. De huidige kerk anno 1108 is de meest authentieke romaanse kathedraal in Normandische stijl in het noorden van Engeland, een juweel tussen de 42 Engelse kathedralen.
Wereldberoemd is het Kapittelhuis met zijn unieke uitgewerkte gotische 'bladkapitelen' die in de hele gotische beeldhouwkunst hun gelijke niet kennen.
Helaas was daar de mis in volle gang zodat we wel het exterieur (klik) maar niet het interieur (klik) konden fotograferen. Jullie zullen dus vlug door de foto's heen zijn zodat je direct aan een hopelijk mooi weekend kunnen beginnen *wink,, big smile*.

donderdag 14 juni 2018

14. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 3 LINCOLN HET ROMEINS "LINDUM COLONIA"

In Lincoln, het Romeinse Lindum Colonia, bezochten we de archeologische afdeling van het  'award' winnend museum The Collection (klik) waar een interessant en educatief mooi uitgewerkt overzicht van de archeologie uit de stad en omgeving  wordt geboden in de schaduw van de ruïne van het middeleeuwse bisschoppelijk paleis. De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken.

dinsdag 12 juni 2018

13. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 3 PAPPLEWICK PUMPING STATION - DE "CATHEDRAL OF STEAM"

Bij het begin van de derde dag tijdens onze studiereis met de GVSALM (klik) en met Leflamand (klik) als organisator en gids bezochten we in Papplewick het Pumping Station (klik), de 'Cathedral of Steam', Engeland's mooiste victoriaanse pompstation uit 1884. Dit pompstation leverde van 1884 tot 1969 drinkwater aan Nottingham door middel van twee 140 pk balansstoommachines, geleverd door de firma Boulton and Watt (klik).
De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken en voor daarna een heel fijne week gewenst webbies!

zondag 10 juni 2018

Zondag: bij-tank-dag


In navolging van hun aanvankelijk succes om tussen maart en mei door te breken voorbij de lijn Arras-St.Quentin-Laon-Reims naar Amiens, Noyon en Soissons, bedreigden de Duitse troepen in hun lente-offensieven “Friedenssturm” en “Operation Michael” van 1918 het front over een lengte van bijna 30 kilometer in de richting van het strategisch belangrijk spoorwegknooppunt Compiègne aan de rivier de Oise, en tot Château-Thierry aan de Marne. Zij waren daardoor gisteren zo’n 100 jaar geleden al op nauwelijks 80 km Parijs genaderd.
Niet enkel In de Franse hoofdstad groeide de paniek aan waardoor steeds meer inwoners zuidwaarts vluchtten - ook onder de Geallieerde troepen tot in de legertop toe daalde de moreel onder het nulpunt. Vooral omdat ondertussen ten zuiden van Ieper in de driehoek Armentières-Bailleul-Béthune de strijd nog steeds in alle hevigheid woedde zodat er van daaruit geen versterking te verwachten viel - zodat de legerleiding zelfs in overweging nam Oost-Frankrijk op te geven om van daaruit troepen aan te trekken...
Op 11 juni zouden de Franse troepen toch met de moed der wanhoop samen met weliswaar nog ongeoefende Amerikaanse versterkingen, maar wel met de hulp van overwegend Renault FT tanks, in een tegenoffensief erin slagen de Duitse aanval te stoppen. De Duitse “Kaiserschlacht” als aanval op Parijs was mislukt - wel ten koste van 348.000 gesneuvelden aan Duitse zijde en bijna evenveel, 328.000 (236.000 Britten en 92.000 Fransen), aan Geallieerde zijde...

Boven: tijdens het Aisne-offensief door de Duitsers op de Fransen buitgemaakte Renault FT die in ‘populariteit’ de Britse Mark-tanks, en zelfs de andere eigen Franse tanks (Schneider en Saint-Chamond) ver zouden overtreffen (repro verzameling Leflamand) - zie ook hier  (klik)

Zie ook voor verder nieuws de schitterende VRT-NWS serie  hier (klik) en hier (klik).

zaterdag 9 juni 2018

12. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 CHEADLE

Tijdens onze studiereis bezochten we ook Saint Giles' Catholic Church uit 1841-1846 ofte "Pugin's Gem",  de 'ultieme' neogotische kerk en mijlpaal in de geschiedenis van de Engelse architectuur. Het is de meest iconische religieuze realisatie van architect Augustus Pugin (klik) (1812-1852), de lang miskende Victoriaanse architectuurvernieuwer en en wegbereider van  de neogotiek, die onder impuls van Lord John Talbot (klik), 16th Earl of Shrewsbury een totaalconcept volgens vorm- en vooral kleurstelling creëerde.
Hij was ook de ontwerper van het Houses of Parliament in Londen en inspirator van de neogotiek op het continent, onder andere in Vlaanderen voor bijvoorbeeld architect de Bethune (klik).
De foto's die ik er nam, weliswaar in moeilijke omstandigheden, kan je hier (klik) bekijken. En voor daarna een heel fijn weekend gewenst!

donderdag 7 juni 2018

11. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 LONGTON bis

We gaan nog even verder met de pottenbakkerij: zoals in mijn vorig log (klik) beloofd gaan we ook eens een kijkje binnen in het Gladstone Pottenbakkersmuseum (klik) nemen waar in prachtige  museale opstellingen handige ambachtslui enkele kneepjes van het vak demonstreren. Klik daarvoor maar eens hier.

dinsdag 5 juni 2018

10. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 LONGTON


LONGTON  (STOKE-ON-TRENT) LONGTON  (STOKE-ON-TRENT):
GLADSTONE POTTENBAKKERSMUSEUM 

Tijdens de tweede dag van onze studiereis met de GVSALM (klik) en Lefla (klik) als gids beleefden we ook een korte verkenning van de laatste typische 'kilns'- de conische keramiek- en porseleinovens rond het Gladstone & Roslyn Pottery (klik). 
Dit museum nabij Stoke-on-Trent met de nu gerestaureerde getuigen van één der beruchtste en omvangrijkste industriële landschappen van Engeland en erfgenaam van wereldberoemde merken zoals Etruria of Wedgewood is zeker een bezoek waard. Hier werden ook de meeste decoratieve Victoriaanse vloertegels vervaardigd o.a. de neogotische tegels van Pugin's Saint Gilis kerk die hier later aan bod komt.

Rond 1900 domineerden méér dan 4000 cokes gestookte 'bottle kilns' (flesvormige ovens) het vervuilde industrieel stadslandschap rond Stoke-on-Trent  (Staffordshire). In de jaren 1950 was dit aantal gehalveerd, en vandaag blijven daarvan als gevolg van Thatchers' "Clean Air Act" nog slechts  47 over die als monument beschermd zijn. Geen twee van dergelijke ovens zijn identiek en de grootste concentratie daarvan bevindt zich rond Longton waarvan de oudste terug gaan tot het einde van de 18de eeuw.  

De foto's van het exterieur kunnen jullie hier (klik) bekijken, het interieur komt in een volgend logje aan bod. En voor daarna een heel fijne week gewenst!

zondag 3 juni 2018

Zondag: bij-tank-dag

De Geallieerden 100 jaar geleden in nauwe schoenen...
Tijdens de laatste dagen van mei 1918 barstte aan de Chemin des Dames het derde Duitse voorjaarsoffensief los. Een afleidingsmanoeuvre om elders, meer noordelijker, aan het front tussen Soissons en Reims een doorbraak te forceren... 
Nadat aldaar een nieuw offensief tegen de Engelsen mislukt was richten de Duitsers zich op bevel van hun opperbevelhebbers Ludendorff en Von Hindenburg tegen de Fransen die moeten wijken voor het Duitse leger dat kost wat kost Parijs wilde bereiken. Op 29 mei trokken de vijandelijke troepen Soissons binnen en naderden Reims. Zij rukten op met een snelheid van bijna 30km per dag! De Fransen in paniek worden teruggedreven en de vijand bereikte op 30 mei 1918 zelfs de Marne - op minder dan 100km van de Franse hoofdstad...

Met dergelijke sciencefiction kanonnen werd eind mei 1918 Parijs beschoten  100 km ver.

De Eerste Slag aan de Marne (1914) herhaalt zich in 1918 met de (minder bekende) Tweede Slag aan de Marne. Net als in 1914 de Parijse taxi's de 'meubels kwamen redden' waren het in 1918  twee Amerikaanse divisies die rond Chateau-Thierry de kansen zouden doen keren. In juli 1918 zou een definitief tegenoffensief volgen door gemeenschappelijke krachten van Amerikanen en Fransen - de laatste fase van de oorlog was ingezet. In augustus zullen zich daarbij de Britten vanuit Amiens voegen zodat langsheen het hele Westelijk front de Duitsers langzaam maar blijvend veld verliezen. Tegen november zal dit het einde van de Eerste Wereldoorlog betekenen...

zaterdag 2 juni 2018

9. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 COALBROOKSDALE MUSEUM OF IRON


Tijdens onze studiereis doorheen Engeland met de GVSALM hielden we ook een korte tussenstop bij het COALBROOKSDALE MUSEUM OF IRON waar de eerste cokes-hoogovens ter wereld voor de productie van gietijzer gebouwd door Abraham Darby (klik) in 1777 nog deels in ruïne bewaard zijn gebleven. De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken en voor daarna een heel fijn weekend gewenst!

donderdag 31 mei 2018

8. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 IRONBRIDGE GORGE WARF MUSEUM

Het Ironbridge Gorge Warf Museum (klik) aan de River Severn bevindt zich in een Unesco Wereld erfgoedsite waar de wieg stond van de Industriële Revolutie. Daar konden we kennis maken met de  'highlights' die onze industriële maatschappij 1.0 hebben opgestart. 
Jammer genoeg stond de Ironbridge (klik) zelf voor hoogst noodzakelijke herstellingen in de steigers zodat je die tevergeefs in mijn foto's (klik) zal zoeken.

dinsdag 29 mei 2018

7. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 "BLISTS HILL VICTORIAN TOWN".

Een prachtige evocatie van een stadje uit het industriële tijdperk met een mix van lokale en hierheen verplaatste originele gebouwen aangevuld met bedreigd erfgoed. Het is dus in feite het Bokrijk (klik) van de Industriële Revolutie geworden.

Niet alleen mochten we het tijdens onze studiereis met de GVSALM (klik) en onze gids Leflamand (klik) bezoeken maar er ook nog van een heerlijke lunch genieten.
De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken, je zal er wel even zoet mee zijn want het zijn er nogal veel.

Wat de bij-tank-dag (klik) betreft: het einde van de eerste wereldoorlog wordt pas binnen enkele maanden gevierd en dan zal Lefla er naar alle waarschijnlijkheid mee stoppen. Dit was slechts een intermezzo hihi. Maar toch bedankt om zo mee te leven en  een heel fijne week gewenst!

zondag 27 mei 2018

Zondag: bij-tank-dag

Guido alias Leflamand houdt vandaag geen bij-tank-dag maar een stop-de-tank-dag. Wie alle vorige afleveringen van de voorbije jaren wil bekijken kan hier klikken.
(foto verzameling Guido Deseijn alias Leflamand)

zaterdag 26 mei 2018

Lente 2018!

En ziehier dan de bloemetjes zoals geopperd in mijn vorig log (klik), jammer genoeg waren de bijtjes net weggevlogen hihi. Bedankt voor de vele, steunende reacties en hopelijk hebben jullie de ironie die ik daar tentoonspreidde begrepen, ik doe echt wel verder met het posten van wat mij en hopelijk ook jullie interesseert. Maar deze bloemenweelde kreeg ik van mijn lieve Leflamand (klik) en dat moest ik toch even kwijt hé. Fijn weekend allemaal!

donderdag 24 mei 2018

6. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 LICHFIELD CATHEDRAL.

Op mijn blog probeer ik zoveel mogelijk facetten van de architectuur, geschiedenis of de industriële cultuur te belichten, toch gaat het aantal geïnteresseerden gestaag achteruit. Misschien moet ik toch tot het plaatsen van foto's over bijtjes en bloemetjes overgaan om de aandacht te trekken?

We gaan nu nog even verder met de reportages over onze studiereis met de GVSALM (klik) onder de deskundige leiding van onze Leflamand (klik).

Neem voor de schitterende 13de-eeuwse gotische kathedraal van Lichfield, bijgenaamd 'The Red One' aka 'The Lady of the Vale', uw verrekijker mee want dit unieke gebouw, het enige met drie torenspitsen in de UK, bezit één der zeldzaamste collecties middeleeuwse en renaissance glas-in-lood ramen o.a.  in de Lady Chapel (koor): 400 16de-eeuwse panelen  afkomstig uit de Belgische abdij van Herckenrode (gesloopt 1802). Sinds 2015 is het  volledig gerestaureerd en voor het eerst na 200 jaar opnieuw te bewonderen - zie ook de 8de-eeuwse Anglo-Saksische 'Lichfield Angel' (Chapter House) en eventueel de beroemde Keltische 'Lichfield Gospels' (kapittelbibliotheek gesloten tot eind 2018 voor restauratiewerken).

Op de terugweg wandelden we via de tuin langs de stadswoning en het museum van Dr. Erasmus Darwin (1731-1802, grootvader van Charles Darwin en wetenschapper-promotor van de Lunar Society met vrienden zoals Wedgewood, Boulton, Watt of Benjamin Franklin, die al een bruikbare evolutieleer opstelde,  70 jaar vóór zijn kleinzoon dat deed.

De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken.

dinsdag 22 mei 2018

5. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 LICHFIELD SANDFIELDS PUMPING STATION

Met Guido alias Leflamand (klik) aan het stuur waren we er zeker van dat onze studiereis met de GVSALM (klik) schitterende dingen voor ons in petto had hihi.

Jullie hebben hier (klik) al een voorproefje gekregen hoe een stoomgemaal werkte maar dat was klein bier in vergelijking met dit  prachtig pompstation dat in 1871 gebouwd is en tot 1967 in werking bleef. Nu staat het onder toezicht van de "Lichfield Victorian Waterworks Trust" (bekroond met "Award Architectural Heritage Fund" in 2018).
En wij mochten er een bezoek aan brengen! De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken en voor daarna een heel fijne week gewenst!