zaterdag 23 juni 2018

Feest Maïsstraat juni 2018

Vorige zaterdag waren we te vinden op de feestelijke opening van het Gentse UCO-site (klik) waar natuurlijk ook een hele grote schare prominenten aanwezig was want de verkiezingen zijn in zicht *wink, big smile*.
Guido alias Leflamand mocht voor één keer de fakkel, of beter gezegd de camera van mij overnemen en maakte deze mooie reportage die je hier (klik) kan bekijken. Fijn weekend allemaal!

donderdag 21 juni 2018

16. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 3 LINCOLN stadswandeling en kathedraal


Na het interludium van het vorige logje gaan we weer verder met derde dag van onze studiereis met de GVSALM (klik) en Leflamand (klik) als gids. We wandelden doorheen Lincoln via de beroemde steile Steep Hill geflankeerd door oude en hedendaagse architectuur.

We zagen er onder andere merkwaardige romaanse huizen zoals de Norman & Jewish houses en de ruïne van een moteburcht, bijna 1000 jaar geleden begonnen onder Willem de Veroveraar op de plaats van een Romeins castellum. 

Ook de minster (klik) konden we niet links laten liggen, begonnen in 1072, vernield door brand in 1124 en een aardbeving in 1185 op de westgevel na. Gelukkig is die herbouwd tussen 1192 en 1237, de centrale toren in 1311 en de westtorens verhoogd 1420. In 2016 zijn ook de consolidatie- en  restauratiewerken beëindigd zodat de minster weer in haar volle glorie te zien is.

De foto's van die moederkerk en een gedeelte van de stad Lincoln kan hier hier (klik) bekijken en voor daarna een heel fijne week gewenst!

dinsdag 19 juni 2018

Voorstelling van het boek Onder de De Krook

Voor het bouwen van de stadsbibliotheek De Krook een aanvang nam voerden de archeologen van Stadsarcheologie Gent een groots opgezet archeologisch onderzoek uit. Daarbij kwam een ware leerlooiers site uit de middeleeuwen bloot te liggen. 
Om al deze informatie te ontsluiten, heeft de Stad Gent nu niet alleen het boek Onder de De Krook, een leerrijk boek (klik) uitgegeven maar eveneens een mobiele applicatie laten ontwikkelen om geïnteresseerden het verleden onder De Krook te laten ontdekken. 
Vanaf 16 juni 2018 is het boek te koop in onder andere De Krook en de stadswinkel. De applicatie kan je gratis downloaden op de smartphone of je kan op woensdag in De Krook een tablet ontlenen om kennis te maken met de personages en hun leven ten tijde van bijvoorbeeld de leerlooiers in de middeleeuwen of de 19de-eeuwse industriële revolutie.

Hierboven zijn enkele auteurs van dit schitterend initiatief afgebeeld waarvan jullie wellicht iemand zullen herkennen hihi. De rest van de reportage kan je hier (klik) bekijken. 
En voor daarna een heel fijne nieuwe week gewenst!

zondag 17 juni 2018

Zondag: bij-tank-dag

Van 'Votes for Women' tot 'Deeds-not Words!...

Suffragettes uit de burgerij en uit de arbeidersklasse in actie ca 1910

De herdenking aan het einde van de bloedige Eerste Wereldoorlog van 1914 to 1918, en recent ook de herinnering aan de revolte van Mei 68, doet ons één van de belangrijkste 'preludes' van het einde van de Belle Époque vergeten: de strijd van de Britse 'Suffragettes' tussen 1903 en 1917 - maar vooral: hoe hun strijd uiteindelijk is gesmoord door de oorlogsomstandigheden... 

Waarom een alibi zoeken in één of andere aanslag tegen een voor het rijke West-Europa in feite onbelangrijke troonopvolger uit een ver-van-mijn-bed Oost-Europees land, als de oorzaak net buiten de deur ligt... Albion vond in de weerwraak gedachten van Frankrijk om de verloren oorlog tegen Duitsland in 1870-1871, een bondgenoot in hun gemeenschappelijke na-ijver om een gewapend conflict te beginnen tegen het economisch steeds (succes)rijker wordende Pruisen, en om daarnaast interne eigen problemen op te lossen... 


Oproep naar de mannelijke kiezers om te reageren op de foltering door gedwongen voeding van suffragettes in hongerstaking..

Is één der belangrijkste (mede)oorzaken van de Eerste Wereldoorlog niet te zoeken in het feit dat patriarchaal Groot-Brittannië begin 1914 uiteindelijk niet meer overweg kon met het probleem van de dikwijls hardhandige arrestaties van honderden activisten, vrouwelijke 'politieke gevangenen' in de Holloway gevangenis, met geweld te voeden hongerstakers - maar vooral met de spijts repressie toenemende terreur van de brandstichtende en bommen gooiende radicale suffragettes... Het 'suffragette terrorisme' van de toen steeds gewelddadiger 'Women's Social and Political Union' was goed op weg er het bewind te bedreigen en de maatschappij te ontwrichten. Victoriaans Groot-Brittannië kon blijkbaar niet anders overweg met het reëel bedreigende optreden van de vrouwenbeweging, dan met onpopulair escalerend weder geweld... 

Maatschappelijke ongehoorzaamheid, vastketenen aan hekkens, vernieling van stembussen, massabetogingen, stadsguerrilla in regel zoals bestorming van het Parlement of het massaal ingooien van winkelvitrines ('Black Friday' 18 november 1910), aanslagen op politici (zelfs op de eerste minister), tot brandstichtingen of bomaanslagen toe, waren dagelijkse kost... 
Vooral deze laatste - vernieling en brandstichting van 'mannelijke' eigendommen (sporttribunes en -terreinen, eigendommen van politici, sabotage van postbussen en telegraafinrichtingen, beschadiging van kunstwerken, zelfs in brand steken van kerken) escaleerden tot anno 1913 ongeveer 250 incidenten in 6 maand tijd...

Wat in recente periode Dolle Mina's, Feministes en zelfs Pussy Riot of #MeToo demonstreren, komt verreweg niet in de buurt wat de 'eerste feministische golf' met de Britse vrouwenbeweging voorop onder leiding van de Pankhursts ("Daden - geen woorden!"), Lady Constance Lytton (schreef in 1914 'Prison and Prisoners' - naar haar ervaringen zijn bijgevoegde posters getekend) , Emily Davison (wierp zich voor het paard van de koning George op de Epson renbaan - haar begrafenis werd bijgewoond door minstens 5000 vrouwen) en vele anderen destijds maatschappelijk teweegbracht.
Ook elders in de wereld zoals in de Verenigde Staten was er al sinds de tweede helft van de 19de eeuw een traditie gegroeid rond stemrecht voor vrouwen. Groot-Brittannië (Engeland, Schotland én Ierland) en de Verenigde Staten telden elk meer dan 150 bekende (beruchte) leidinggevende suffragettes (zie onderstaande linken). Over heel de wereld was de Angelsaksische suffragette invloedssfeer dus het ruimst vertegenwoordigd. In de Verenigde Staten waren de acties minder gewelddadig maar duurden wel verder tijdens de oorlogsjaren...

Zie ook hier (klik), hier (klik) en hier (klik). (illustraties WikipediA - rechtenvrij)


Poster als kritiek op de 'Cat and Mouse Act' uit 1913 - het parlementair besluit dat ontslag uit de gevangenis van honger stakende suffragettes na gedwongen voeding om gezondheids-redenen toeliet: de bijnaam verwees naar het gedrag van een kat om een tijdlang te spelen met zijn prooi alvorens deze uiteindelijk toch te doden.. 

(illustraties WikipediA - rechtenvrij).

zaterdag 16 juni 2018

15. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 3 "SOUTHWELL MINSTER"

Southwell Minister (klik) is als Anglo-Saksische moederkerk van Zuid-Yorkshire gesticht in 7de eeuw. De huidige kerk anno 1108 is de meest authentieke romaanse kathedraal in Normandische stijl in het noorden van Engeland, een juweel tussen de 42 Engelse kathedralen.
Wereldberoemd is het Kapittelhuis met zijn unieke uitgewerkte gotische 'bladkapitelen' die in de hele gotische beeldhouwkunst hun gelijke niet kennen.
Helaas was daar de mis in volle gang zodat we wel het exterieur (klik) maar niet het interieur (klik) konden fotograferen. Jullie zullen dus vlug door de foto's heen zijn zodat je direct aan een hopelijk mooi weekend kunnen beginnen *wink,, big smile*.

donderdag 14 juni 2018

14. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 3 LINCOLN HET ROMEINS "LINDUM COLONIA"

In Lincoln, het Romeinse Lindum Colonia, bezochten we de archeologische afdeling van het  'award' winnend museum The Collection (klik) waar een interessant en educatief mooi uitgewerkt overzicht van de archeologie uit de stad en omgeving  wordt geboden in de schaduw van de ruïne van het middeleeuwse bisschoppelijk paleis. De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken.

dinsdag 12 juni 2018

13. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 3 PAPPLEWICK PUMPING STATION - DE "CATHEDRAL OF STEAM"

Bij het begin van de derde dag tijdens onze studiereis met de GVSALM (klik) en met Leflamand (klik) als organisator en gids bezochten we in Papplewick het Pumping Station (klik), de 'Cathedral of Steam', Engeland's mooiste victoriaanse pompstation uit 1884. Dit pompstation leverde van 1884 tot 1969 drinkwater aan Nottingham door middel van twee 140 pk balansstoommachines, geleverd door de firma Boulton and Watt (klik).
De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken en voor daarna een heel fijne week gewenst webbies!

zondag 10 juni 2018

Zondag: bij-tank-dag


In navolging van hun aanvankelijk succes om tussen maart en mei door te breken voorbij de lijn Arras-St.Quentin-Laon-Reims naar Amiens, Noyon en Soissons, bedreigden de Duitse troepen in hun lente-offensieven “Friedenssturm” en “Operation Michael” van 1918 het front over een lengte van bijna 30 kilometer in de richting van het strategisch belangrijk spoorwegknooppunt Compiègne aan de rivier de Oise, en tot Château-Thierry aan de Marne. Zij waren daardoor gisteren zo’n 100 jaar geleden al op nauwelijks 80 km Parijs genaderd.
Niet enkel In de Franse hoofdstad groeide de paniek aan waardoor steeds meer inwoners zuidwaarts vluchtten - ook onder de Geallieerde troepen tot in de legertop toe daalde de moreel onder het nulpunt. Vooral omdat ondertussen ten zuiden van Ieper in de driehoek Armentières-Bailleul-Béthune de strijd nog steeds in alle hevigheid woedde zodat er van daaruit geen versterking te verwachten viel - zodat de legerleiding zelfs in overweging nam Oost-Frankrijk op te geven om van daaruit troepen aan te trekken...
Op 11 juni zouden de Franse troepen toch met de moed der wanhoop samen met weliswaar nog ongeoefende Amerikaanse versterkingen, maar wel met de hulp van overwegend Renault FT tanks, in een tegenoffensief erin slagen de Duitse aanval te stoppen. De Duitse “Kaiserschlacht” als aanval op Parijs was mislukt - wel ten koste van 348.000 gesneuvelden aan Duitse zijde en bijna evenveel, 328.000 (236.000 Britten en 92.000 Fransen), aan Geallieerde zijde...

Boven: tijdens het Aisne-offensief door de Duitsers op de Fransen buitgemaakte Renault FT die in ‘populariteit’ de Britse Mark-tanks, en zelfs de andere eigen Franse tanks (Schneider en Saint-Chamond) ver zouden overtreffen (repro verzameling Leflamand) - zie ook hier  (klik)

Zie ook voor verder nieuws de schitterende VRT-NWS serie  hier (klik) en hier (klik).

zaterdag 9 juni 2018

12. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 CHEADLE

Tijdens onze studiereis bezochten we ook Saint Giles' Catholic Church uit 1841-1846 ofte "Pugin's Gem",  de 'ultieme' neogotische kerk en mijlpaal in de geschiedenis van de Engelse architectuur. Het is de meest iconische religieuze realisatie van architect Augustus Pugin (klik) (1812-1852), de lang miskende Victoriaanse architectuurvernieuwer en en wegbereider van  de neogotiek, die onder impuls van Lord John Talbot (klik), 16th Earl of Shrewsbury een totaalconcept volgens vorm- en vooral kleurstelling creëerde.
Hij was ook de ontwerper van het Houses of Parliament in Londen en inspirator van de neogotiek op het continent, onder andere in Vlaanderen voor bijvoorbeeld architect de Bethune (klik).
De foto's die ik er nam, weliswaar in moeilijke omstandigheden, kan je hier (klik) bekijken. En voor daarna een heel fijn weekend gewenst!

donderdag 7 juni 2018

11. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 LONGTON bis

We gaan nog even verder met de pottenbakkerij: zoals in mijn vorig log (klik) beloofd gaan we ook eens een kijkje binnen in het Gladstone Pottenbakkersmuseum (klik) nemen waar in prachtige  museale opstellingen handige ambachtslui enkele kneepjes van het vak demonstreren. Klik daarvoor maar eens hier.

dinsdag 5 juni 2018

10. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 LONGTON


LONGTON  (STOKE-ON-TRENT) LONGTON  (STOKE-ON-TRENT):
GLADSTONE POTTENBAKKERSMUSEUM 

Tijdens de tweede dag van onze studiereis met de GVSALM (klik) en Lefla (klik) als gids beleefden we ook een korte verkenning van de laatste typische 'kilns'- de conische keramiek- en porseleinovens rond het Gladstone & Roslyn Pottery (klik). 
Dit museum nabij Stoke-on-Trent met de nu gerestaureerde getuigen van één der beruchtste en omvangrijkste industriële landschappen van Engeland en erfgenaam van wereldberoemde merken zoals Etruria of Wedgewood is zeker een bezoek waard. Hier werden ook de meeste decoratieve Victoriaanse vloertegels vervaardigd o.a. de neogotische tegels van Pugin's Saint Gilis kerk die hier later aan bod komt.

Rond 1900 domineerden méér dan 4000 cokes gestookte 'bottle kilns' (flesvormige ovens) het vervuilde industrieel stadslandschap rond Stoke-on-Trent  (Staffordshire). In de jaren 1950 was dit aantal gehalveerd, en vandaag blijven daarvan als gevolg van Thatchers' "Clean Air Act" nog slechts  47 over die als monument beschermd zijn. Geen twee van dergelijke ovens zijn identiek en de grootste concentratie daarvan bevindt zich rond Longton waarvan de oudste terug gaan tot het einde van de 18de eeuw.  

De foto's van het exterieur kunnen jullie hier (klik) bekijken, het interieur komt in een volgend logje aan bod. En voor daarna een heel fijne week gewenst!

zondag 3 juni 2018

Zondag: bij-tank-dag

De Geallieerden 100 jaar geleden in nauwe schoenen...
Tijdens de laatste dagen van mei 1918 barstte aan de Chemin des Dames het derde Duitse voorjaarsoffensief los. Een afleidingsmanoeuvre om elders, meer noordelijker, aan het front tussen Soissons en Reims een doorbraak te forceren... 
Nadat aldaar een nieuw offensief tegen de Engelsen mislukt was richten de Duitsers zich op bevel van hun opperbevelhebbers Ludendorff en Von Hindenburg tegen de Fransen die moeten wijken voor het Duitse leger dat kost wat kost Parijs wilde bereiken. Op 29 mei trokken de vijandelijke troepen Soissons binnen en naderden Reims. Zij rukten op met een snelheid van bijna 30km per dag! De Fransen in paniek worden teruggedreven en de vijand bereikte op 30 mei 1918 zelfs de Marne - op minder dan 100km van de Franse hoofdstad...

Met dergelijke sciencefiction kanonnen werd eind mei 1918 Parijs beschoten  100 km ver.

De Eerste Slag aan de Marne (1914) herhaalt zich in 1918 met de (minder bekende) Tweede Slag aan de Marne. Net als in 1914 de Parijse taxi's de 'meubels kwamen redden' waren het in 1918  twee Amerikaanse divisies die rond Chateau-Thierry de kansen zouden doen keren. In juli 1918 zou een definitief tegenoffensief volgen door gemeenschappelijke krachten van Amerikanen en Fransen - de laatste fase van de oorlog was ingezet. In augustus zullen zich daarbij de Britten vanuit Amiens voegen zodat langsheen het hele Westelijk front de Duitsers langzaam maar blijvend veld verliezen. Tegen november zal dit het einde van de Eerste Wereldoorlog betekenen...

zaterdag 2 juni 2018

9. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 COALBROOKSDALE MUSEUM OF IRON


Tijdens onze studiereis doorheen Engeland met de GVSALM hielden we ook een korte tussenstop bij het COALBROOKSDALE MUSEUM OF IRON waar de eerste cokes-hoogovens ter wereld voor de productie van gietijzer gebouwd door Abraham Darby (klik) in 1777 nog deels in ruïne bewaard zijn gebleven. De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken en voor daarna een heel fijn weekend gewenst!

donderdag 31 mei 2018

8. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 IRONBRIDGE GORGE WARF MUSEUM

Het Ironbridge Gorge Warf Museum (klik) aan de River Severn bevindt zich in een Unesco Wereld erfgoedsite waar de wieg stond van de Industriële Revolutie. Daar konden we kennis maken met de  'highlights' die onze industriële maatschappij 1.0 hebben opgestart. 
Jammer genoeg stond de Ironbridge (klik) zelf voor hoogst noodzakelijke herstellingen in de steigers zodat je die tevergeefs in mijn foto's (klik) zal zoeken.

dinsdag 29 mei 2018

7. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 "BLISTS HILL VICTORIAN TOWN".

Een prachtige evocatie van een stadje uit het industriële tijdperk met een mix van lokale en hierheen verplaatste originele gebouwen aangevuld met bedreigd erfgoed. Het is dus in feite het Bokrijk (klik) van de Industriële Revolutie geworden.

Niet alleen mochten we het tijdens onze studiereis met de GVSALM (klik) en onze gids Leflamand (klik) bezoeken maar er ook nog van een heerlijke lunch genieten.
De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken, je zal er wel even zoet mee zijn want het zijn er nogal veel.

Wat de bij-tank-dag (klik) betreft: het einde van de eerste wereldoorlog wordt pas binnen enkele maanden gevierd en dan zal Lefla er naar alle waarschijnlijkheid mee stoppen. Dit was slechts een intermezzo hihi. Maar toch bedankt om zo mee te leven en  een heel fijne week gewenst!

zondag 27 mei 2018

Zondag: bij-tank-dag

Guido alias Leflamand houdt vandaag geen bij-tank-dag maar een stop-de-tank-dag. Wie alle vorige afleveringen van de voorbije jaren wil bekijken kan hier klikken.
(foto verzameling Guido Deseijn alias Leflamand)

zaterdag 26 mei 2018

Lente 2018!

En ziehier dan de bloemetjes zoals geopperd in mijn vorig log (klik), jammer genoeg waren de bijtjes net weggevlogen hihi. Bedankt voor de vele, steunende reacties en hopelijk hebben jullie de ironie die ik daar tentoonspreidde begrepen, ik doe echt wel verder met het posten van wat mij en hopelijk ook jullie interesseert. Maar deze bloemenweelde kreeg ik van mijn lieve Leflamand (klik) en dat moest ik toch even kwijt hé. Fijn weekend allemaal!

donderdag 24 mei 2018

6. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 LICHFIELD CATHEDRAL.

Op mijn blog probeer ik zoveel mogelijk facetten van de architectuur, geschiedenis of de industriële cultuur te belichten, toch gaat het aantal geïnteresseerden gestaag achteruit. Misschien moet ik toch tot het plaatsen van foto's over bijtjes en bloemetjes overgaan om de aandacht te trekken?

We gaan nu nog even verder met de reportages over onze studiereis met de GVSALM (klik) onder de deskundige leiding van onze Leflamand (klik).

Neem voor de schitterende 13de-eeuwse gotische kathedraal van Lichfield, bijgenaamd 'The Red One' aka 'The Lady of the Vale', uw verrekijker mee want dit unieke gebouw, het enige met drie torenspitsen in de UK, bezit één der zeldzaamste collecties middeleeuwse en renaissance glas-in-lood ramen o.a.  in de Lady Chapel (koor): 400 16de-eeuwse panelen  afkomstig uit de Belgische abdij van Herckenrode (gesloopt 1802). Sinds 2015 is het  volledig gerestaureerd en voor het eerst na 200 jaar opnieuw te bewonderen - zie ook de 8de-eeuwse Anglo-Saksische 'Lichfield Angel' (Chapter House) en eventueel de beroemde Keltische 'Lichfield Gospels' (kapittelbibliotheek gesloten tot eind 2018 voor restauratiewerken).

Op de terugweg wandelden we via de tuin langs de stadswoning en het museum van Dr. Erasmus Darwin (1731-1802, grootvader van Charles Darwin en wetenschapper-promotor van de Lunar Society met vrienden zoals Wedgewood, Boulton, Watt of Benjamin Franklin, die al een bruikbare evolutieleer opstelde,  70 jaar vóór zijn kleinzoon dat deed.

De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken.

dinsdag 22 mei 2018

5. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 2 LICHFIELD SANDFIELDS PUMPING STATION

Met Guido alias Leflamand (klik) aan het stuur waren we er zeker van dat onze studiereis met de GVSALM (klik) schitterende dingen voor ons in petto had hihi.

Jullie hebben hier (klik) al een voorproefje gekregen hoe een stoomgemaal werkte maar dat was klein bier in vergelijking met dit  prachtig pompstation dat in 1871 gebouwd is en tot 1967 in werking bleef. Nu staat het onder toezicht van de "Lichfield Victorian Waterworks Trust" (bekroond met "Award Architectural Heritage Fund" in 2018).
En wij mochten er een bezoek aan brengen! De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken en voor daarna een heel fijne week gewenst!

zondag 20 mei 2018

Zondag: bij-tank-dag

Op onze voorbije studiereis naar de Britse Midlands hielden we ‘etappe’ in Lincoln -  de voormalige Romeinse kolonie “Lindum” maar ook de geboorteplaats van de beruchte “tank” uit de Eerste Wereldoorlog (klik hier en hier - zie de tank films). De eerste tank-tegen-tank veldslag ooit - drie Engelse Mark IV exemplaren tegen drie Duitse A7V’s - ging door nabij Villers-Bretonneux (Frankrijk) zo’n 100 jaar geleden eind april 1918...
(verzameling Guido Deseijn alias Leflamand)

zaterdag 19 mei 2018

4. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 1 Stretham stoomgemaal

Stretham Old Engine net ten zuiden van Stretham in Cambridgeshire gelegen, heeft een met stoom aangedreven motor die werd gebruikt om water uit de door overstromingen getroffen gebieden van De Venen terug in de rivier de Great Ouse te pompen. Het is een van de slechts drie nog bestaande stoomgemalen in East Anglia.

Tijdens de zeventiende eeuw, werden grote delen van Fenland in East Anglia op het water teruggewonnen. Gewassen en vee werden echter vaak weggevaagd door de massale overstromingen omdat het land door de drainage inzonk. Als gedeeltelijke oplossing werden windmolens gebruikt om water uit de door de overstromingen getroffen gebieden te pompen, maar die misten de kracht die nodig is om grote hoeveelheden water te verwerken.

De komst van stoomkracht in de late 18e eeuw bood een nieuwe oplossing.
De stoommachine op het Oude Westen rivier net ten zuiden van Stretham is gebouwd door de firma Derbyshire, Butterleys en aangedreven door kolen die per binnenschip werden aangebracht.

In 1924 verbande de ingebruikname van een dieselmotor de stoommachine naar 'stand-by' die voor het laatst werd gebruikt tijdens de overstromingen van 1939 en 1940. Het gemaal werd later vervangen door 5 kleinere, efficiëntere elektrische pompen die nog steeds in gebruik zijn.

De foto's die ik tijdens de studiereis met de GVSALM (klik) maakte kan je hier (klik) bekijken.
En voor daarna een heel fijn weekend gewenst!

donderdag 17 mei 2018

3. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 1 Kathedraal Ely binnen

Zoals ik jullie in een vorig log (klik) beloofde gaan we nu ook de Kathedraal van Ely (klik) binnen.

Tijdens de ontbinding van de kloosterorden door Hendrik VIII in 1539 leed de kathedraal van Ely weinig schade, maar de schrijn van St. Etheldreda werd vernietigd. De kathedraal is spoedig hersteld, hoewel veel van de beelden in de Lady Chapel zwaar beschadigd waren. 
In het midden van de 17e eeuw was Matthew Wren de bisschop van Ely. Door hem kon zijn neef, de beroemde architect Christopher Wren, een schitterende gotische deur vervaardigen voor de noordzijde van de kathedraal.

Het gebouw heeft sindsdien verscheidene grote restauraties meegemaakt:
- In de 18e eeuw, onder leiding van James Essex.
- In 1839, met als architect George Gilbert Scott (de architect Basevi stierf door een val in de westelijke toren). Een geschilderd houten plafond werd aan het schip toegevoegd tijdens deze restauratie.
- Van 1986 tot 2000.

De kathedraal huisvest ook een belangrijke verzameling van gebrandschilderd glas van de 13e eeuw tot heden, die ook werken bevat van eigentijdse kunstenaars als Ervin Bossanyi.

Het kerkorgel dateert uit 1931 en is gebouwd door Arthur Harrison, partner in de orgelbouwersfirma Harrison & Harrison in Durham. De orgelpijpen zijn ondergebracht in de 19e-eeuwse orgelkas die Sir George Gilbert Scott ontwierp toen hij de kathedraal restaureerde. Het instrument, dat aan de zijmuur van het koor hangt, onderging restauraties in 1975 en 2001.

De foto's die ik er nam kan je hier (klik) bekijken.

dinsdag 15 mei 2018

2. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 1 Kathedraal Ely buiten en lunch

We gaan vandaag verder met onze studiereis naar Engeland die we met de GVSALM (klik) en Guido alias Leflamand (klik) als organisator en gids maakten.
In Ely domineert 'The Ship of the Fens' het omliggende 'Fenland', ingepolderde moerassen van 'The Wash' gewonnen op een inham van de Noordzee.
De kathedraal van Ely (klik) is één der hoogtepunten van de Engelse religieuze bouwkunst, gesticht in 673 van onze tijdrekening in een overgang van Frans-Normandisch romaans naar Early English gotiek (begin 1083) met gevels als kantwerk. Een bouwwerk dat op zich al voldoende imposant is om zich ervoor te verplaatsen wegens de unieke bas-reliëfs en kapitelen (Keltisch-romaans, gotisch...). De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken.
In een volgend logje gaan we er naar binnen maar eerst gaan we aan een hopelijk zeer aangenaams week beginnen, geniet er van webbies!

zondag 13 mei 2018

Zondag: bij-tank-dag

NOG HERDENKING EINDE EERSTE WERELDOORLOG 1918-2018...

Recent ‘boven water gekomen’ - affiche met propaganda bedoeld voor het Duitse thuisfront. Een afbeelding toppunt van ‘schijnheiligheid’ met de weergave van een westers front in vlammen nota-bene door de schuld (!) van de Geallieerden! “DE BRANDENDE WONDE VAN FRANKRIJK” – “Een brede strook vernield gebied strekt zich uit als een reusachtige wonde door het Noordoosten van Frankrijk. Overal ruïnes van voorheen bloeiende steden en dorpen, vernielde industrieën, met ijzer bezaaide akkers die geen ploeg meer bewerken kan! Dagelijks wordt deze wonde groter en groter, grijpt de brand om zich heen, gestookt door de oorlogszuchtige Clémenceau en Lloyd George”. 
“DUITSERS – DANKT ONZE JONGENS IN HUN VELDGRIJS UNIFORM, ZIJ BEHOEDEN JULLIE EN ONS THUISLAND TEGEN EENZELFDE LOT ” – alsof de Geallieerden de agressoren van België en Duitsland waren en niet omgekeerd.

FAKE NEWS IS DUS GEEN RECENT FENOMEEN...
(verzameling Guido Deseijn alias Leflamand)

zaterdag 12 mei 2018

Weekend!

Na de overtocht naar Engeland waar ik jullie hier (klik) over berichtte en in afwachting van de volgende logjes over onze studiereis stuur ik jullie met deze fotobewerking van dit mooi matroosje het weekend in dat hopelijk even mooi voor jullie zal zijn!

donderdag 10 mei 2018

1. GVSALM studiereis reis Engeland 2018 dag 1 Overtocht

Hoewel onze trip met de GVSALM (klik)  naar Engeland met Guido alias Leflamand als organisator en gids onder een natte hemel begon zat er bij de deelnemers de fut al in om er een onvergetelijke reis van te maken. 
Klik daarvoor maar eens hier, zo kan je al kennis maken met de enthousiaste medereizigers! 

dinsdag 8 mei 2018

Snik...

Waarom huilt dit mooie jongetje? Omdat onze reis naar Engeland met de GVSALM (klik) en Guido als organisator en gids voorbij is *wink, big smile*. Jammer genoeg is onze Lefla ervan teruggekeerd met een bronchitis, dat wordt medicijnen slikken en heel veel rusten. Daarom ook stond de Zondag: bij-tank-dag iets later op mijn blog. Fijne nieuwe week allemaal, het blijft nog even zonnig joepie!

zondag 6 mei 2018

Zondag: bij-tank-dag

OP HET EINDE VAN DE EERSTE WERELDOORLOG WAS HET GEDACHTENGOED VAN KARL MARX SPRINGLEVEND EN FLINK OP WEG GEREALISEERD TE WORDEN... 
(TER GELEGENHEID VAN DE GEBOORTE VAN KARL MARX - NU 200 JAAR GELEDEN)

Mogendheden en ondernemers beseften 100 jaar geleden in 1918 dat ze ergens een einde moésten maken aan de oorlogsomstandigheden - net zoals ze een alibi hadden gezocht om hem te laten beginnen - anders zouden ze hun greep op de maatschappij verliezen... Deze dreigde meer en meer te ontwrichten. Soldaten aan het front raakten steeds meer oorlogsmoe, muiterijen en verzet waren niet van de lucht. Arbeidsters in de wapenindustrie verwrongen het traditionele beeld van 'de familie' - en het thuisfront werd sociaal steeds mondiger dank zij de verspreiding van het Marxisme en het Anarchisme. Zo'n 70 jaar na de publicatie van Karl Marx' en Friedrich Engels' "Manifest" dreigden linkse revoluties. In 1919 zou de Derde of Communistische Internationale (de Comintern in Moskou) die wereldwijde communistische overnames propageerde, een feit zijn. Het Kapitalisme stond plots voor andere uitdagingen dan zich intern te bestrijden... (klik hier)


Karl Marx - carte de visite - fotograaf Mayall 1875 - Museum Trier

De maatschappijkritiek van het Marxisme onder de leuze "Proletariërs aller landen, verenigd u!" won aan het einde van de Eerste Wereldoorlog steeds meer veld. De Bolsjewieken grepen de macht in Rusland (Sint-Petersburg, Moskou...) spijts de contrarevolutie van de Witrussen gesteund door Kapitalistische 'brigades'. Lenin - de eerste leider van de Sovjet-Unie en zijn 'nummer twee' Trotsky, minister van buitenlandse zaken - propageerden de communistische wereldrevolutie, en hielpen er door hun internationale contacten flink aan mee... In Pruisen woedde in 1919 de 'Spartacus' opstand (Berlijn, Hamburg, Kiel, Bremen), Beieren (München). Revoluties en burgeroorlogen dreigden in Frankrijk, Groot-Brittannië (de 'vergeten' revolutie waarbij de overheid in augustus 1919 in Londen, Luton, Glasgow, Liverpool enz. tanks inzette tegen de eigen bevolking), Hongarije (Boedapest), Italië (1919), Mexico (1919) en zelfs de Verenigde Staten (de 'First Red Scare' die in 1918 leidde tot de anti-anarchistische 'Sedition Act')... 


Tank ingezet tijdens de onlusten in Liverpool 1919.

Het geforceerde einde van de Eerste Wereldoorlog is uiteindelijk bekomen 'achter de schermen' vooraleer de ganse westerse maatschappij volledig zou worden ontwricht. 
Jammer genoeg voor de Sovjet-Unie - en gelukkig (?) voor het 'Westen' - kreeg de geschiedenis weer zo van die kronkels. Stalin, opvolger van Lenin en tegenstander van Trotsky (en deze laatste in Mexico zelfs liet vermoorden), stuurde aan op een protectionistische vorm van Marxisme-Leninisme die de Sovjet-Unie isoleerde van de rest van de wereld, de 'Com(munistische)Intern(ationale)' op een laag pitje stelde en aan lokale krachten overliet. De productiemiddelen in de Sovjet-Unie van Stalin waren dan wel staatseigendom, maar tot ook een 'dictatuur van het proletariaat' kwam het er nooit. De dictatuur van de heersende politieke klasse was daarentegen meedogenloos voor minderheden en critici. Miljoenen andersdenkenden vonden de dood in de Goelags... 

zaterdag 5 mei 2018

De allerlaatste...

Met dit log zijn we op het einde van ons bezoek aan de grindbakken (klik) van Gent beland. Je kan de foto's van de voorbije logjes en andere, nog niet gepubliceerde opnames hier (klik) bekijken op een iets groter formaat.
Cool is deze vogel zeker en vast en ik hoop dat jullie weekend even 'cool' mag zijn lieve webbies!

donderdag 3 mei 2018

Mens en kunstenaar...
Dit kan natuurlijk niet ontbreken in de grindbakken (klik) ven Gent. Elke kunstenaar heeft zijn visie op de mens, en hoe je het ook draait of keert, deze graffiti zijn beslist de moeite van het bekijken waard!

Zoals jullie zien ben ik er terug na een heerlijke, interessante maar heel vermoeiende vijfdaagse trip naar Engeland met de GVSALM (klik) en Guido alias Leflamand als organisator en gids. Dat wordt nog een paar dagen platte rust vooraleer aan de verwerking van de massa foto's die ik er nam te beginnen...

Hopelijk hadden jullie ook een heerlijke tijd en maak er vandaag weer een mooie dag van!

donderdag 26 april 2018

Tot later!Met enkele grappige en mooie graffiti die je in de Gentse grindbakken (klik) kan aantreffen neem ik even afscheid van jullie, mijn blog en ik zijn aan een rustpauze toe. Maak er een paar fijne dagen van!

dinsdag 24 april 2018

Dieren op de murenDe dieren mogen er natuurlijk ook zijn volgens de graffitikunstenaars die de Gentse grindbakken (klik) op een onvergetelijke manier wisten op te fleuren. En hopelijk wordt de nieuwe week ook zo mooi voor jullie allemaal, geniet er van!

zondag 22 april 2018

Zondag: bij-tank-dag

Het mooie gedicht 'In Flanders Fields' is een van de meest beklijvende herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog. John McCrae (klik), een Canadese legerarts, schrijft het na de dood van zijn goede vriend en landgenoot luitenant Alexis Helmer. Helmer sneuvelt op 2 mei 1915, na de ontploffing van een granaat tijdens de tweede Duitse gasaanval. Omdat er geen aalmoezenier aanwezig is, verzorgt McCrae zelf de uitvaart van zijn vriend. Rouw en oorlogstrauma vormen dan ook de inspiratie voor zijn gedicht. Majoor John McCrae werkt op dat ogenblik in een hulppost tussen Ieper en Boezinge. Hij behandelt er meestal slachtoffers van de Duitse gasaanvallen.

In Flanders fields the poppies blow
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.
© John McCrae 

In Vlaamse velden klappen rozen open
Tussen witte kruisjes, rij op rij,
Die onze plaats hier merken, wijl in ’t zwerk
De leeuweriken fluitend werken, onverhoord
Verstomd door het gebulder op de grond
Wij zijn de doden. Zo-even leefden wij.
Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken.
Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij
In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.
Toe: trekt gij ons krakeel aan met de vijand.
Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel.
Houd hem hoog. Weest gíj de helden. Laat de doden
Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch
Vrede - ook al klappen zoveel rozen open
In zovele Vlaamse velden.
© John McCrae

zaterdag 21 april 2018

Weekend!We gaan gezwind het weekend in samen met deze leuke figuurtjes in de wind.die te zien zijn in de grindbakken (klik) van Gent. Maak er een paar mooie, hopelijk zonnige dagen van webbies!

donderdag 19 april 2018

De 'grindbakken' van Gent
Om in de grindbakken (klik) van Gent binnen te geraken waar je schitterende graffitikunst kan bewonderen, moet je door een soort 'poort' onder deze merkwaardige kraan doorlopen.
Toen wij er waren scheen de zon, en dat doet ze vandaag beslist ook, geniet er van lieve webbies!