zondag 9 september 2012

Lille: Oude Beurs


Met oude beurs bedoel ik geen enkele van jullie niet hoor lieve webbies hihi, maar La Vieille Bourse ofte Oude Beurs, gelegen tussen La Grand' Place en La Place en tussen 1652 en 1653 gebouwd. Het complex in Barokstijl lijkt wel één geheel te zijn maar het bestaat in feite uit 24 identieke huizen met als embleem Mercurius, god van de handel. Het werd immers opgetrokken in opdracht van 24 lieden uit de koophandel en de financiële wereld met mooie gevels versierd door pilasters met atlanten en kariatiden waarvan hier (klik) een indruk. En moge jullie dag even mooi ogen als dit gebouw dat doet!