zondag 22 maart 2015

Zondag:bij-tank-dag


In het bordspel Wehr-Schach werden militaire elementen en benamingen geïntroduceerd, maar het week slechts in een latere fase van de traditionele schaakregels af.  Het werd in tegenstelling met een 'klassiek' schaakbord dat 8 x 8 velden telt- op een in 11 × 11 vakjes verdeeld bord gespeeld , velden die daarenboven door twee diagonalen en twee rechte lijnen in meerdere zones zijn opgedeeld. Elke speler kreeg 18 blauwe resp. rode spelfiguren, bv. een hoofdfiguur (de Rijksadelaar) en twee gevleugelde gevechtspiloten. Er werden daarenboven niet enkel tanks ingezet maar ook naarmate de oorlog evolueerde, zijn bijkomende spelregels ingevoerd voor nieuwe spelfiguren zoals het nieuwe 'wonderwapen' de "V2"...  
Het spel is al vóór de oorlog gepromoot, zoals in het soldatentijdschrift De Wehrmacht van november 1938. Alhoewel deze schaakspel-variant op een oplage van 25.000 exemplaren is verspreid, wordt betwijfeld of het spel eigenlijk zo populair was als door de uitgever werd beweerd toen het tot 'sport' is verheven.
Het 'militair' karakter van Wehr-Schach vertoont sterke gelijkenis met het Sovjet-Russische Kampfschach dat al in 1933 onder Stalin door een zekere A.S. Yurgelevich is gepropageerd... 
(in originele doos met handleiding, verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)