zondag 9 oktober 2016

Zondag: bij-tank-dag

De tank als nieuwste redmiddel om de Eerste Wereldoorlog te verkorten was zo’n 100 jaar geleden rond deze tijd op het slagveld verschenen...
Maar de Geallieerden zaten wat soldaten, wapens en munitie aangaat “op hun tandvlees”. Amerika moest kost wat kost in de strijd worden betrokken om de balans te doen keren - en kon tenslotte in 1917 worden overtuigd!
Ook “swingden” de kosten voor de oorlog de pan uit. Kapitaalkrachtigen werden aangezet in te tekenen op staatsleningen - en de tank werd als symbool tot in de USA toe ingezet bij optochten als propagandamiddel. 
Er werd op het patriottisme van de man-in-de-straat ingespeeld om hem mee te doen betalen voor iets wat hij uiteindelijk niet gevraagd had en waartegen het verzet voortdurend toenam. Overal in de USA in winkels en woonkamers verschenen houten en metalen ”banks” (spaarpotjes) om zelfs maar de kleinste cent binnen te rijven voor de wapenwedloop - “Bank Bank Bank into the Tank Tank Tank”...
Uiteindelijk betaalde de belastingbetaler dubbel mee - niets nieuws onder de zon dus...
(verzameling Guido Deseijn alias Leflamand)