donderdag 15 oktober 2015

ARTS et METIERS COMMUNICATIE TEKSTRANSMISSIE DRUKKERIJ


Een drukkerij is een werkplaats voor typografische werkzaamheden, met name het drukken met behulp van een drukpers. In een drukkerij kunnen een of meer drukpersen zijn opgesteld, van een mini-pers voor etiketten of visitekaartjes tot een tientallen meters lange meer-kleuren-pers.

Al voor de uitvinding van de boekdrukkunst in Duitsland was het vermenigvuldigen van illustraties en tekst met behulp van een uit hout gesneden drukvorm bekend. In de vijftiende eeuw kwam het drukken van loden letters in zwang. Het oudste type drukpers is de degel-pers. Papier wordt met behulp van een plaat (degel) op de geïnkte drukvorm gedrukt, waardoor een afdruk ontstaat. In de loop der eeuwen is de degel gemoderniseerd. Later werden cilinderpersen en rotatiepersen ontwikkeld waardoor de productiesnelheden enorm toenamen.

In de twintigste eeuw kwam het offsetprocedé in zwang. Tegenwoordig komt vooral de digitale druktechniek op waarbij een bestand rechtstreeks van een computer naar een (grote) printer wordt doorgestuurd en zo wordt afgedrukt. Daarnaast bestaan er persen voor foliedruk, diepdruk, zeefdruk en tampondruk.

Een zetterij is een werkplaats voor typografische werkzaamheden, met name het zetten. Bij een drukkerij behoorde meestal een zetterij. Hier vervaardigde aanvankelijk de handzetter met losse loden letters en clichés een handzetsel.
Het handzetten werd aan het begin van de twintigste eeuw naar de achtergrond gedrongen door de komst van de zetmachine. De plaats waar deze machines waren opgesteld hield de naam zetterij.

Sinds de opkomst van offsetdruk en digitale methoden van drukvoorbereiding, ongeveer in de jaren tachtig van de twintigste eeuw, bestaan er nog nauwelijks hand-zetterijen. Hun plaats is ingenomen door (afdelingen van) bedrijven die digitaal tekst leveren.
(Wikipedia)

Een idee zoals het vroeger werd gedaan kan je hier krijgen. En een mooie dag krijg je ook van mij!