zaterdag 12 september 2015

HANDELS- EN HOUTDOK


Moeilijk te geloven dat in de verwaarloosde omgeving van Gents' oudste haven (het Handelsdok gegraven in 1830 onder het Hollands Bewind van Willem I, en het Houtdok - what's in a name) vanaf 2016 een nieuw stadsdeel met alle mogelijke voorzieningen zal verrijzen met ca. 1500 woningen en véél groen. Enkele oude pakhuizen en fabrieken maakten en maken er al het onderwerp uit van reconversie tot burelen en lofts, maar een globale aanpak drong zich op.
In respect met het havenverleden zal divers nog te herwaarderen industrieel erfgoed worden aangepakt. Ook de kaaimuren van het voormalige havendok zullen, waar nog aanwezig, in hun oorspronkelijke staat worden gerestaureerd, en elders aangepast in functie van de geplande bewoning tot aanlegsteigers en ruimte voor woonboten. Het hele project zal zo een hedendaags "Hollands" karakter krijgen - geëquipeerd voor een bij ons nog relatief onbekend watertoerisme.
Vooral het oude Houtdok wordt het centrum van een exclusief huisvestingsproject met hoogstaande moderne architectuur rond in hun oorspronkelijke staat herstelde kaaimuren.
Een wedstrijd gecoördineerd door het Gents Stadsontwikkelingbedrijf leverde drie laureaten op, teams van projectontwikkelaars in samenwerking met bekende architectenbureaus, waaruit in de toekomst zal worden gekozen om deelprojecten te realiseren en zodoende voldoende diversiteit te verzekeren. Een reportage ervan kan je hier bekijken. En voor daarna: fijn weekend allemaal!
(tekst Guido Deseijn aka Leflamand)