vrijdag 16 oktober 2015

ARTS et METIERS TELE COMMUNICATIE TEKST


Telecommunicatie (samenstelling uit het Griekse tèle=ver en het Latijnse communicare= mededelen) is het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere zonder dat iets of iemand zich fysiek daar naartoe verplaatst.
Moderne vormen van telecommunicatie zijn: (mobiele) telefoon, radio, televisie en internet. Een oudere vorm is telegrafie. Experimenten om te communiceren op afstand zijn zeer oud (vuur, rooksignalen, heliograaf, de optisch-mechanische telegrafie ontwikkeld door Claude Chappe in Frankrijk vanaf 1793 enz.).

De overdracht van informatie vindt via elektromagnetische weg plaats, bijvoorbeeld in kabels (elektrische signalen), glasvezel (licht) of met radiogolven door 'de ether'. Door koppeling met randapparatuur, multiplexers en schakelapparatuur (bijvoorbeeld een telefooncentrale of een IP-router of een ATM-switch) ontstaan telecommunicatienetwerken waarop grote aantallen gebruikers kunnen worden aangesloten.

Belangrijke personen op dit gebied zijn:
Antonio Meucci, uitvinder telefoon
Alexander Graham Bell, als eerste patent aangevraagd op de telefoon
Edwin Armstrong, uitvinder Frequentiemodulatie en superheterodyne radio-ontvanger
Claude Chappe, grondlegger van het Franse netwerk van optische telegrafen
Émile Baudot, uitvinder van de Baudotcode
Richard Hamming, uitvinder foutcorrigerende code
Guglielmo Marconi, uitvinder radiotelegrafie
Harry Nyquist, groot bijdrager aan de ontwikkeling van de informatietheorie
Claude Shannon, grondlegger informatietheorie.
(bron: Wikipedia)

En hier kan je enkele foto's bekijken van toestellen waarmee dit vroeger allemaal werd gedaan...