zondag 30 juli 2017

Zondag: bij-tank-dag


DE "VÉLO(CIPÈDE)" IS 200 JAAR OUD...

Één der meest gebruikte transportmiddelen 100 jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1917 was de fiets...  De "fietsinfanterie" verplaatste zich - zoals de benaming doet vermoeden - per fiets! Al sinds de uitvinding van de fiets in 1817 experimenteerde men met dit vervoermiddel (ook) voor militair gebruik. Door de uitvinding van de binnenband in 1894 won de fiets aan populariteit. Door zijn goedkope aanschafprijs veroverde hij ook de werkende klasse. Eenheden per fiets namen bij het leger de plaats in van de dure ruiterij. Al tijdens de Boerenkrijg, maar vooral in de Eerste Wereldoorlog speelden de infanteristen per fiets een belangrijke rol als verkenner, boodschapper, en voor de medische verzorging op het slagveld. Zelfs de plooifiets is toen al  uitgevonden...

Het is baron Karl  Drais , een hout groothandelaar in het Duitse Baden,  die in 1817 met een door hem geconstrueerde houten loopfiets - de naar hem genoemde "Draisine" - vanuit Mannheim een afstand van 13 km 'afliep' in minder dan een uur... Het prototype - ook (evident) 'knokenschudder' bijgenaamd - woog toen wel nog 22 kilogram en had nog geen remmen...  In de loop van de 19de eeuw werd door verschillende uitvinders het "Fahr-rad" (letterlijk 'rij-wiel'), "véloci-pède" ('loop-beweger') of "bi-ciclette" ('twee-draaier') steeds verder verbeterd - o.a. de pedalen en het stuur door de Fransen Michaux en Lallemant in de jaren1860 - tot in 1885 de Engelsman John Starley de "Safety" ontwikkelde die de moderne fiets dicht benaderde: gelijke wielen, pedaalrotatie, kettingaandrijving op het achterwiel, kogellagers... Toen in 1885 de Schot John Dunlop de uitvinding van de rubberband commercialiseerde en door een ventiel'opblaasbaar' maakte, werd de fiets immens populair...

zaterdag 29 juli 2017

Speeltijd!

Hoera, het is speeltijd jongens en meisjes, geniet van veel waterplezier, het hele weekend lang!

donderdag 27 juli 2017

Paardenhappening Evergem 2017: acrobatie

Acrobaten op paarden zijn die bedreven menners beslist wel, kijk daarvoor maar eens naar de foto's van Lefla (klik) en die van mij (klik) die we op de Trekpaardenhappening (klik) namen...

dinsdag 25 juli 2017

GVSALM reis 2017: Caverne du Dragon

We nemen er nog maar eens even een aflevering van onze vierdaagse trip met de GVSALM (klik) tussendoor vandaag als dat goed is voor jullie.

De Caverne du Dragon (klik), een voormalige steengroeve, is een grottensysteem dat gedurende 1914-1918 wisselend door de Duitsers en de Fransen werd bezet, soms zaten ze er samen, echter dan wel in verschillende delen. Men komt er langs als je de Chemin des Dames in oostelijke richting volgt.

Deze oude steengroeve door de Duitsers Caverne du Dragon (Drachenhöle) genoemd, dateert vermoedelijk uit de 16de eeuw en was tot de 19de eeuw als zodanig in gebruik. 
Vanaf januari 1915 veranderden de Duitse troepen deze steengroeve in een echte ondergrondse kazerne met schietplaatsen en commandoposten. Maar de Caverne was nog veel meer. Voor de soldaat was het een veilige haven, een rustplaats, terwijl bovengronds het geweervuur losbarstte. In de ruimte werden slaapzalen, een eerste hulppost en een kapel ingericht. Er werd een elektriciteitsnet aangelegd en dankzij enkele waterpunten was er zelfs een minimum aan hygiëne. 

Van half september tot 2 november 1917 verbleven hier zowel Duitse als Franse troepen. Gedurende deze cohabitatie werd de scheidslijn gevormd door de muren die de Duitse bezetters gebouwd hadden om de toegang tot de Caverne te beschermen en gasaanvallen te verhinderen.

Het er bij horende museum is echt wel de moeite waard. Er is een prachtige collectie helmen, wapens en lectuur te bekijken en je gaat ondergronds om te zien hoe daar geleefd en gevochten is. 
Bij het museum is een uitkijkpunt welke precies aangeeft wat er gebeurd en zich afgespeeld heeft.
De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken. En voor daarna een heel fijne week gewenst webbies!

zondag 23 juli 2017

Zondag: bij-tank-dag

Remember bij een volgend bezoek aan het pretpark BELLEWAARDE met de kids...
Hooge Crater, Sanctuary Wood, Hill 60 en Passchendaele 1917 liggen op een boogscheut...

Ieper Hoge JULI 1917 ...hopeloos ploeteren in de ondergelopen bomkraters...


Luchtfoto site Bellewaarde tijdens Eerste Wereldoorlog (boven) en vandaag (onder)


Ieper Hoge JULI 2017 ...vrolijk ploeteren in de Niagara waterval attractie...

zaterdag 22 juli 2017

Paardenhappening Evergem 2017: de kudde

De hele kudde paarden werden op de Trekpaardenhappening (klik) losgelaten. En zowel Guido maakte er foto's (klik) van als ik (klik). Het was een schitterende belevenis!
En ik hoop dat iedereen die hier nog voorbij komt een even schitterend weekend mag hebben!

donderdag 20 juli 2017

Gentse Feesten: merkwaardig!

Nog moar in den halft  van de Fieste en onze Belleman belt nie mier moar bloast al!
Vertaald: Nog maar halfweg de Gentse Feesten en onze Bellenman belt niet meer maar blaast al!
*wink, big smile*

dinsdag 18 juli 2017

Paardenhappening 2017 Evergem: de koetstocht


We gaan nog even door met de reportages over de Trekpaardenhappening (klik) want op de opnames van de Gentse Feesten zullen jullie nog even moeten wachten. Maar ook dit was beslist een feest, getuige de foto's van Leflamand (klik) en mij (klik). Fijne nieuwe week allemaal!

zondag 16 juli 2017

Zondag: bij-tank-dag

100 jaar geleden: rond Ieper enkel treurig nieuws in te melden...

Na de natte zomer van 1917 deed goed weer de grond opdrogen - wat de militaire gezaghebbers liet besluiten dat er vanaf eind september weer volop gevochten kon worden en bijgevolg opnieuw aan beide zijden soldaten nutteloos de dood zouden worden ingejaagd. Op de in de opgedroogde klei vastgelopen tanks kon nauwelijks nog worden gerekend. Langs de steenweg Ieper-Menen, rond Zonnebeke, en de langs de wegen Passendale-Beselare en Zonnebeke-Moorslede, vielen telkens aan weerszijden duizenden doden en gewonden.

Tot overmaat van ramp begon het in de tweede week van oktober opnieuw te regenen zonder dat daarbij van 'bovenaf' de aanvalsstrategie zou gewijzigd worden. De hel brak los. Enkel over houten loopplanken konden soldaten zich nog over het terrein bewegen. Resultaat: begin oktober verloren de Australiërs bij Zonnebeke-Tyne Cot ("tiny cottage" - Engelse benaming voor 'kleine boerderij') 13.000 man, en telden de Britten in Passendale zelf ook nog eens bijna 13.000 verliezen. Er was geen vooruitgang geboekt en midden oktober moesten de Duitsers in een humanitaire reflex aan de Geallieerden de toestemming geven tijdens een staakt-het-vuren hun halfvergane doden en gewonden af te voeren.


De indrukwekkende Tyne Cot Cementary - de grootste van de Britse Commonwealth - met zijn bezoekerscentrum op enkele kilometers van het Passendale Memorial Museum in Zonnebeke is als getuige van deze tragische gebeurtenis een bezoek waard...
(werd - jammer genoeg - vervolgd)
(foto’s verzameling Guido Deseijn alias Leflamand)

vrijdag 14 juli 2017

Gentse Feesten!

We gaan het deze keer wat luchtig houden omdat vandaag de Gentse Feesten (klik) beginnen. De bovenstaande foto's en de volgende (klik) nam ik echter op de jaarlijkse Trekpaardenhappening (klik) die in ons dorp gehouden wordt. En voor morgen een heel fijn weekend allemaal!

woensdag 12 juli 2017

GVSALM reis 2017: Blérancourt Hospîce d Orphelins Moulin Vert

Een belangrijk monument in Bérancour is het 'Hospice d'Orphelins Bernard Potier' uit1661, het resultaat van conflicten en oorlog: weeskinderen.. Dit was het eerste openbaar tehuis erkend door de Franse koning Lodewijk XIV.
De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken.

Het tweede item is het is het recent uitgebreid kasteel van Blérancourt (begin 17de-verbouwd 18de eeuw) en werd in 1917 het Musée de la Coöpération Franco-Américaine (Museum van de Frans-Amerikaanse samenwerking) gesticht door de rijke Amerikaanse filantroop Anne Morgan (1873-1952). Vanaf 1917 streden Amerikaanse vrijwilligerstroepen mee op het Europees front met het gekende resultaat... Het hulpcentrum dat zij er had ingericht werd volledig gefinancierd met haar eigen fortuin. In de lente van 1918 moest zij met haar medewerkers en de slachtoffers die zij er verzorgde, voor de oprukkende Duitsers vluchten naar Parijs. Na het einde van de oorlog keerde iedereen terug naar Blérancourt om de schade te herstellen en bij te dragen tot de wederopbouw in de streek van de Aisne. In 1924 tenslotte stichtte Morgan er het huidig museum dat algauw te klein werd voor haar taak.
De resultaten van het archeologisch onderzoek 2003-2005 (ontdekking funderingen middeleeuwse rondburcht) voorafgaand aan de nieuwbouw zullen worden gevisualiseerd in de uitbreiding en renovatie van 2006-2016 n.o.v. architecten Yves Lion en Alan Lewitt (zie foto’s hieronder).


dinsdag 11 juli 2017

GVSALM reis 2017: Noyon

Op de derde dag van onze vierdaagse trip met de GVSALM (klik) trokken we naar Noyon (klik) dat al in de Romeinse tijd bekend was en toen Noviomagus Veromanduorum of ook Noviomagus Viromanduensis werd genoemd..
Karel de Grote is op 7 oktober 768 in Noyon verheven en gezalfd tot Koning der Franken. In 925 is de stad geplunderd door de Vikingen van Rollo uit Normandië op hun doortocht naar Vlaanderen. Hugo Capet is in 987 hier tot koning gekroond in een voorloper van de huidige kathedraal.
In 1293 vond in Noyon een stadsbrand plaats.
In 1516 werd hier de Vrede van Noyon gesloten, waardoor koning Frans I van Frankrijk de stad Milaan verkreeg.
Jammer genoeg was het een druilerige dag toen wij er waren zodat de foto's die je hier (klik) kan bekijken niet van opperbeste kwaliteit zijn, maar ik hoop dat jullie erdoor toch een goed beeld krijgen van deze prachtige stad. En voor daarna: een heel fijne nieuwe week allemaal!

zondag 9 juli 2017

Zondag: bij-tank-dag


Het slagveld rond Ieper met enkele in bommenkraters uitgeschakelde tanks: gevochten werd van ondergelopen krater naar krater...

Nu zo'n honderd jaar geleden - begin juli 1917 - gingen de voorbereidingen van start voor de bloedige Slag van Passendale - de beruchte Derde Slag om de Ieperboog. 

Al van bij het begin liep het fout. De Britten en de andere troepen van het Commonwealth konden niet rekenen op de Fransen die nog altijd niet waren hersteld van hun nederlaag in het voorjaarsoffensief. De droge zomer waarop men hoopte bleef uit. 

Op 31 juli - de geplande start van het offensief - begon het onophoudelijk te regenen. De bombardementen waarmee men de aanval opende verstoorden de waterhuishouding, waardoor het front binnen de kortste keren veranderde in een gigantische modderpoel. Alles liep vast en begin augustus zou het offensief worden stilgelegd. De Britse Mark-tanks waar men veel steun van verwachtte zonken in de modder en liepen vast in de bomkraters. De 'winst' bedroeg amper 2 kilometer... 

Slechts twee weken later zouden de gevechten worden hervat - met even weinig succes. Eind augustus vielen er aan Geallieerde zijde al 75.000 doden en gewonden te betreuren, en aan Duitse kant 50.000.
De Britse militaire overheid verstrekte de Britse pers foute informatie om hun tegenslagen te verdoezelen, maar toen in Groot-Brittannië berichten doorsijpelden van massale verliezen, was de verontwaardiging groot. ..
(wordt –jammer genoeg- vervolgd)
(verzameling Guido Deseijn alias Leflamand)

Het inferno van het gebombardeerde slagveld – wegen met vastgelopen tanks zijn op deze luchtfoto nauwelijks herkenbaar...

zaterdag 8 juli 2017

Waar? Daar!

"Kijk eens wie daar is?"
"Waar? Waar en wie?"
"Het zonnetje natuurlijk!" *wink, big smile*.
Fijn weekend lieve webbies en hopelijk is onze Laura inderdaad van de partij, geniet er van!

donderdag 6 juli 2017

GVSALM reis 2017: Brie sur Somme

In Brie-sur-Somme staat de wederopbouwkerk Saint-Géry uit 1924-1932 n.o.v. architect Jacques Debat-Ponsan (Prix de Rome 1912), geïnspireerd door gewapend beton pionier Auguste Perret's N.D. de Raincy 1922, en de wederopbouw-west-partijen Saint-Vaast van Moreuil (Parijse architecten. Charles Duval en Emmanuel  Gonse  1929-1931) en Saint-Pierre van Roye (zelfde architecten, 1931-1933). Helaas staat ze er verkommerd bij en zou beslist een flinke opknapbeurt kunnen gebruiken. Enkele fotos ervan kan je hier (klik) bekijken. Het zijn er niet heel veel want we konden er niet naar binnen trekken, jammer genoeg.

Met dit logje zijn we op het einde van dag 2 gekomen van onze vierdaagse trip die we met de GVSALM (klik) maakten onder leiding van Guido Deseijn alias Leflamand. Op naar de volgende want er zijn nog twee dagen te gaan. Verveelt het nog niet? Ik hoop dat het tegendeel waar is...

dinsdag 4 juli 2017

GVSALM reis 2017: Peronne

Ofte: verdoemd is de oorlog...
Vandaag trekken we naar het museum Histoire de La Grande Guerre, een ontwerp van architect Henri-Edouard Ciriani volgens de principes van Le Corbusier 
Het Eerste Wereldoorlog-museum in Péronne gevestigd is op de vroegere frontlijn waar tijdens het eerste wereldwijde conflict meer dan twintig landen samengekomen zijn om te vechten. Dit verankert de plaats direct in de geschiedenis: het  is omringd door begraafplaatsen en gedenkplaatsen van alle nationaliteiten.
Op de plaats waar de Somme en de Maye samenvloeien ten westen van Amiens, vertelt dit toonaangevende internationale museum een ander verhaal: met een dubbele invalshoek die zowel cultureel als militair is, interpreteert het museum de agonie van een tijdperk en de geboorte van de wereld zoals wij hem nu kennen. Zonder ondertussen - wat zeldzaam is - afbreuk te doen aan de anonieme spelers van alle strijdende landen, hun leven voor die tijd, de hoop, het lijden en de alom aanwezige ellende, maar ook hun moed. Een wijze blik, zonder passie: Het oorlogsmuseum is een krachtig pleidooi tegen de oorlog en alleen al de beroemde portrettenzaal (50 etsen van Otto Dix) maakt diepe indruk. 
De foto's ervan kan je hier (klk) bekijken. En voor daarna: een heel fijne week gewenst webbies!

zondag 2 juli 2017

Zondag: bij-tank-dag

Op 7 juni 1917 lanceerden de Engelsen en hun bondgenoten van de Commonwealth onder leiding van de Britse veldmaarschalk sir Douglas Haig een nieuw offensief in Vlaanderen tegen de beruchte ‘Ypres Salient’ (uitstulping in de frontlijn ) ofte Ieperboog, en slaagden er in de Duitse troepen uit de sector Wijtschate te verdrijven. Het is toen dat rond Mesen en Wijtschate de beruchte tunnelaanval plaatsvond waarbij het Heuvelland op de Duitsers werd veroverd. Rond 10 juli mislukte Haig’s plan om langs de kust door te stoten en wisten de Duitsers er in Lombardsijde-Bad aan de oostzijde van de IJzer tegenover Nieuwpoort hun front dat zij er sinds eind 1914 hadden uitgebouwd, te behouden. 

Fragment Duitse militaire kaart (links Geallieerd front – rechts Duits front)

De versterkte hoge duinen rond ‘La Grande Dune’ van Lombardsijde (vandaag nog steeds militair domein) herdoopten de Duitsers tot ‘Affenberg’ (Apenberg) of ‘Hexenkessel’ (Heksenketel)... De ultieme poging deze belangrijke kust-stelling alsnog te doorbreken luidde 22 juli 1917 de definitieve Slag om Vlaanderen in: de zogenaamde derde Slag om Ieper (ook wel deze van Passendale genoemd) - de bloedigste uit de Eerste Wereldoorlog... 
(zie bijgaande illustraties - boven: Affenberg, onder: Hexenkessel – met dank aan Wikipedia).

zaterdag 1 juli 2017

Zus

foto: Leflamand

Een zus is een zus is een zus
Laat me het anders zeggen
Mijn zus is mijn zus is een zus
Luister maar:
Ik was als kind bij mezelf
want zij zat met haar handen in mijn haar
Ik was vrolijk
want zij huilde mijn tranen
Ik was onstuimig
want zij speelde mijn poppen
Ik was een tiener
want zij kuste mijn angsten
Ik kon mijn verlangen verdragen
want zij verbeelde mijn vorm
Ik kon vluchten als een herfstvogel
want zij bewaakte mijn nest
Ik kon volwassen worden
want zij vertrouwde mijn basis
Ik kon mijzelf vieren
want zij zong mijn lied
een zus is een zus is een zus
laat me het beter zeggen
een zus is een zus is een roos 
© mayke 

Fijn weekend allemaal, geniet er met volle teugen van, al dan niet met een zus aan je zijde...