dinsdag 15 september 2015

Space, the final frontier...


Ground Control to Major Tom
Ground Control to Major Tom
Take your protein pills 
and put your helmet on (...)
© David Bowie

Het is niet zo dat ik mijn Lefla, of erger nog jullie naar de maan wens, maar toch... *wink, big smile*
Even voor de duidelijkheid: dit is géén fotosoep, aan jullie om uit te vissen wat dan wel...