donderdag 19 november 2015

Design Museum 3


WEDEROPBOUW
Na de oorlog komt de productie van meubels, serviezen en interieurtextiel weer snel op gang, zowel in België als in Nederland. Honderdduizenden nieuwe woningen verrijzen om de grote woningnood op te lossen. Idealistische ontwerpers en designorganisaties slaan vaak een belerende toon aan. Zij pretenderen te weten wat goed en smaakvol is. De in massa geproduceerde huishoudvoorwerpen maken het leven aangenaam.

1958
EXPO 58
Op ‘Expo 58’ in Brussel, de eerste naoorlogse wereldtentoonstelling, meten België en Nederland zich opnieuw met vele landen. Natuurlijk is de aanwezigheid van gastland België groter dan die van Nederland. Het vooroorlogse functionalisme blijft bepalend voor de vormgeving, maar nieuwe materialen en technieken worden toegepast. De invloeden van de Scandinavische, Amerikaanse en Italiaanse vormgeving zijn opvallend.

1955 - 1975
KUNSTZINNIG ONTWERPEN
In de jaren 1950-1960 blijft, als tegenwicht voor het industriële massaproduct, de belangstelling voor de unieke, ambachtelijke creatie groot. Kunst en ambacht verenigen zich in een heropleving van de decoratieve kunsten.

Wil je er mijn reportage van zien? Klik dan hier. En wie heel oplettend is ziet het grapje dat in deze 'melkmachine'  verborgen zit *wink, big smile*.