zondag 29 september 2013

Zondag: bij-tank-dag(verzameling Guido Deseijn)

“Heroland” in “The war to End all Wars”? Niet veel “heldenmoed” aan: miljoenen aan voetvolk blind en nutteloos de dood injagen voor de gekrenkte eer van monarchen, misplaatst patriottisme en vooral - naijverig kapitaal? Waarom wordt trouwens in 1914 het BEGIN van dit gruwelijk conflict herdacht? Niemand die het onderging leeft trouwens nog. Moet er vandaag weer patriottisme worden opgepept? Men zou toch eerder deze schandvlek tot 1918 moeten negeren om dan het EINDE er van te “vieren”...
(verzameling Leflamand aka Guido Deseijn)