vrijdag 9 december 2016

Het Socialistisch model 2016: Feestlokaal Vooruit

Met Curieus Zomergem (klik) gingen we op zoek naar de wortels van het Gents Socialistisch model. En waarom Gent?
Gent was in de tweede helft van de 19de eeuw 'de meest proletarische stad en de bakermat van de moderne arbeidersbeweging'. Daar werden de eerste industriële vakverenigingen opgericht, met tot de verbeelding sprekende namen als 'Broederlijke Maatschappij der Wevers' en 'Maatschappij der Noodlijdende Spinners'. In 1873 startten Gentse socialisten een coöperatieve bakkerij op, 'De Vrije Bakkers'. Edward Anseele en Edmond Van Beveren maakten maximaal gebruik van de zo succesvolle coöperatieve strategie. Men zou het kapitalisme met z'n eigen middelen verslaan, op eigen terrein; 'de verwaande burgerij die met ons centen brast en ons bespot eens tonen wat de werkman vermag'.
De coöperatieve beweging vulde het socialisme positief in. 
Niet langer de vernietiging van het kapitalisme stond centraal, maar de opbouw van een socialistische samenleving. 
De consumptiecoöperatie was slechts één element in de brede waaier van arbeidersverenigingen, maar wel de drijvende kracht achter het netwerk van socialistische organisaties zoals de mutualiteit, vakvereniging, politieke kringen, dat op korte tijd werd uitgebouwd. 
Een 'indrukwekkende organisatorische machtsopbouw'
Het eerste gebouw wat we bezochten was Feestlokaal Vooruit (klik). De foto's ervan kan je hier (klik) bekijken. En voor daarna: een heel fijn weekend allemaal!