dinsdag 7 april 2015

Doornik: museum

De naam van dit heel interessant museum staat op dit verweerd bordje hierboven maar ik wil het voor jullie wel vertalen: Museum voor geschiedenis, archeologie, paleontologie en prehistorie. Hier is de rijke en lange historie van de stad te vinden in de opgravingen en resten die er tentoongesteld zijn. 
Naast de overblijfselen van een Romeinse begraafplaats die op de Grote Markt werden gevonden, tref je er eveneens aardewerk, glaswerk, sieraden en andere voorwerpen uit de Gallo-Romeinse tijd aan. Uniek in het Archeologisch Museum zijn de houten en loden sarcofaag die nog in hele goede staat zijn en in de stad werden opgegraven.
Ook de middeleeuwen en latere geschiedenis van Doornik zijn goed vertegenwoordigd.
Het hoogtepunt vormt de opgegraven grafschat van Koning Childerik uit de 6de en 7de eeuw, die o.a. sieraden, wapens en glaswerk bevat. Een impressie van dit alles kan je hier bekijken.