donderdag 10 september 2015

NIEUWE LEIE en BAUDELOOSLUIS


Slechts in 1905 is de zgn. Nieuwe Leie, een naam die deze rivier ten oosten van het stadscentrum al droeg sinds de middeleeuwen, definitief gekanaliseerd om overstromingen tegen te gaan. Daarbij zijn 2 nieuwe bruggen gebouwd: de elegante stenen Minnemeersbrug, en de ijzeren Sint-Jorisbrug - door de Gentenaars spottend 'Kemelbrug' (Kameelbrug) genoemd, niet enkel om de kenmerkende bult die scheepvaart eronder moest toelaten, maar die het verkeer erover bemoeilijkte - maar ook om de weinig geschikte ligging t.o.v. de straten die er op aansluiten ('kemel' in het Gents dialect betekent ook 'fout, mislukking'). Het waterpeil van de Leie werd vanaf 1905 geregeld door een stuw aan de Baudelookaai, waarbij in 1911 een sluis voor de scheepvaart, die toen nog dwars door de stadskern gebeurde, in werking is gesteld. Vanaf 1969, toen de Ringvaart rond Gent in dienst is genomen, is de Nieuwe Leie gesloten voor scheepvaart en raakte de (ondertussen samen met het sluiswachtershuis als monument beschermde) historische sluis in onbruik. Zij bleef enkel dienstig voor pleziervaart en toeristische rondvaarten. En zo'n rondvaart maakten we dan ook, voor de foto's ervan hier klikken.
(tekst Guido Deseijn aka Leflamand)