zondag 16 augustus 2015

Zondag: bij-tank-dag


The Britishers salute Antwerp Burgomaster.. 
Een foto met de Gentse burgemeester "Miele Zoetekoeke" (met zijn grote baard en hoed) te paard omringd door Geallieerden vóór deze de stad ontvluchtten voor de Duitse invallers. Emiel Braun - met zijn echte naam -  bedong als burgemeester in het begin van de Eerste Wereldoorlog met de Duitse invaller gunstige voorwaarden (tot het leveren van voldoende sigaren aan de Duitse officieren toe) om zijn stad als 'etappestad' te sparen van vernieling - en daardoor deze bijnaam verdiende... 
Nog een 'Babylonische spraakverwarring' dus.
Want ten eerste ging het hier dus om de Gentse burgemeester - en niét om de Antwerpse -  en ten tweede zijn er trouwens op de foto voor het Gents stadhuis (en niét het Antwerpse zoals op andere Engelse foto's vermeld) ocharme maar 3 Engelse militairen in hun armoured motorcar aanwezig, de rest waren Belgische rekruten en Franse ruiters. Maar tja, de Engelsen waren hier véél te kort en hadden toen andere dingen aan hun hoofd: hoe zo vlug mogelijk terugtrekken uit Gent naar de kust... Dus kon onze "Miele Zoetekoeke" maar best een zo gunstig mogelijke ‘deal’ sluiten met de Duitse bezetters...
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)