zaterdag 10 oktober 2015

ARTS et METIERS BOUWKUNDE


Bouwkunde omvat de wetenschappelijke kennis en techniek met betrekking tot het bouwen van alles wat voor bewoning of huisvesting van mensen en hun bedrijvigheid bedoeld is. Globaal zijn er binnen de bouwkunde een aantal richtingen aan te wijzen waarin men werkzaam kan zijn:
- organisatie (plannen en beheren, bijvoorbeeld projectontwikkeling en vastgoedbeheer)
- constructie (het ontwerpen en berekenen van bouwconstructies)
- bouwtechniek (het ontwerpen van technische details)
- uitvoeringstechniek (de bouw van een bouwwerk: aannemer / uitvoerder)
- architectuur (het ontwerpen van bouwwerken)
- bouwfysica (het berekenen van de fysische aspecten van de gebouwde ruimte)
- stedenbouw (onderzoek wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten gebieden)
- restauratie (restaureren, renoveren en herbestemmen van bestaande bouw eventueel met monumentale status)
- onderhoud (het in een goede staat houden van alles dat gebouwd is en gestremd is voor bewoning of andere vormen van gebruik)
(bron: Wikipedia)

En deze mannetjes zijn in deze maquette ook flink aan het bouwen aan het Vrijheidsbeeld dat later door de Fransen aan Amerika werd geschonken! In het Musée des Arts et Métiers te zien, en ook in onze foto's, klik daarvoor maar hier.

Allemaal bedankt voor het duimen gisteren: het heeft geholpen! De scan was goed en ook het blaasonderzoek was dat. Bovendien zijn er geen kankercellen gevonden dus; hoera! Jullie en wij kunnen nu aan een heerlijk weekend beginnen hé!