dinsdag 3 oktober 2017

Met de GVSALM naar Oudenburg!

De stad Oudenburg (klik) is net als Tongeren ontstaan uit een Romeinse vestiging. Tussen 180 en 250 na onze jaartelling werd het castellum gebouwd en de burgerlijke nederzetting verbouwd tot militaire versterking. Dit gebeurde op een landtong die uitstak in het moerassige kustgebied. Het castellum was deel van een reeks forten langs de Noordzee en de kusten van Engeland, namelijk de Litus Saxonicum
Deze kustverdediging werd voornamelijk opgetrokken als bescherming tegen de piraterij van de Chauken en Friezen. In het begin van de 5de eeuw verloor het castellum zijn militaire betekenis, toen het garnizoen werd teruggetrokken naar Italië om daar de Germaanse invallen (trachten) tot staan te brengen. De vesting raakte in verval in de volgende eeuwen.
Het is niet duidelijk of het fort eventueel een rol zou hebben gespeeld tegen de plunderingen van de Vikingen. Wat wel vaststaat is dat het Romeinse castellum diende als steengroeve voor de streek

Toen wij er met de GVSALM (klik) waren maakte ik daar natuurlijk enkele foto's (klik) van. 
Fijne nieuwe week allemaal!