zaterdag 3 oktober 2015

ARTS et METIERS ROBOTICA


Zoals ik jullie gisteren (klik) al vertelde waren al die telmachines die men in vorige eeuwen uitvond voorlopers van de computer, en in extensie ook van de robotten.

Robotica is de tak van de mechatronica die de theoretische implicaties en praktische toepassingen van robots in de ruimste zin van het woord bestudeert.

De eerste literatuur over robots kwam van de Tsjechische schrijver Karel Capek R.U.R. (Rossum's Universal Robots) (1920), waarin het woord 'robot' voor het eerst gebruikt werd. Isaac Asimov heeft een aantal sciencefictionboeken geschreven waarin robots de hoofdrollen spelen. Zijn theoretische overwegingen zijn vastgelegd in de drie wetten van de robotica. Asimov bedacht de wetten, waaraan alle robots zouden moeten voldoen, om te garanderen dat nooit een mens in gevaar zal komen door toedoen van een robot.

Robotica is een wetenschap die vooral gericht is op systeemintegratie. Een goed ontworpen robot zal zijn waarnemingen (die verkregen zijn met behulp van sensoren) kunnen vertalen naar handelingen die zijn actuatoren zullen uitvoeren. Dit moet dan zó gebeuren dat de robot de vooraf gestelde taken kan vervullen. De verschillende stappen die met deze operaties gepaard gaan, hebben een waaier van onderzoeksdomeinen voortgebracht die elk één van de problemen behandelt die overwonnen moeten worden bij de constructie van een robot.
Meer weten? Eén adres: Wikipedia (klik)
Meer zien? Klik dan hier.

En maak er allemaal een fijn weekend van, daar geen wij vandag al mee beginnen door de mooie thematocht met de GVSALM (klik)!