maandag 31 augustus 2015

Tja...


Even nog dit vooraleer we naar een ander onderwerp overgaan op dit blog: wie denkt dat ik alleen architectuur fotografeer heeft het mis hoor, soms waag ik me ook wel eens aan een portretje, zoals de bovenstaande opname bewijst. Kijken jullie ook afwachtend en zelfs een tikkeltje argwanend naar de nieuwe week uit, net zoals deze leuke jongen?

zondag 30 augustus 2015

Zondag: bij-tank-dag


Greetings! Neem er eentje - be my guest!
Een kleurrijk speelgoed-snoepdoosje uit de verzameling van Leflamand... en de oorspronkelijke snoepjes uit de jaren 1920 zaten er nog in! Zelfs de wikkels waren in camouflagekleuren. We hebben de 'lekkernijen' wel niet geproefd, het is niet zoals met oude wijn... 
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)

zaterdag 29 augustus 2015

5 ASSELS DRONGEN - moderne architectuur

Door de 'eilandsituatie' van de Assels bleef het gebied tot het einde van de 19de eeuw vrij dun bevolkt en ontwikkelde er zich geen industriële activiteit. In het onbebouwde meersengebied dat tot Afsnee behoorde, ontstond aan 'Drie Leien' (zo genoemd naar de verschillende Leie-armen die er samenkomen) na de Eerste Wereldoorlog een recreatiekern voor watersport minnende gegoede Gentenaars, een kern die vanaf 1950 uitgroeide tot een heus permanent woonwijkje (klik). Als extensie van de ‘elitaire’ Leiedorpen Afsnee, Sint-Martens-Latem en Deurle, is deze tot op heden eveneens ‘elitair’ gebleven wijk (voorheen enkel bereikbaar via voetgangers-overzetponten vanuit Drongen en Afsnee-dorp, of nog, per boot via de Leie vanuit Gent voor wie er zich een kon veroorloven...) voor autoverkeer slechts bereikbaar via de Pontbrug te Drongen, en is daardoor volledig aangewezen op deze laatste fusiegemeente.
De wijk Drie Leien telt bijna 700 inwoners. Sinds de goedkeuring van een Bijzonder Plan van Aanleg neemt dit om zijn rust gegeerde wijkje sterk uitbreiding - maar niet steeds met geslaagde architectuur. Door een goede planologische bescherming is eind 20ste eeuw gelukkig de verdere versnippering van de Assels door weekendhuisjes e.d. tot stilstand gebracht.
(tekst Guido Deseijn, foto's gerdaYD)

Hiermee sluiten we de wandeling in de Drongense meersen af, hopelijk hebben jullie er een beetje van genoten, net zoals jullie dat van het hele komende weekend zullen doen!

vrijdag 28 augustus 2015

4 ASSELS DRONGEN - historische bebouwing

De Assels - tot de 16de-17de eeuw nog als 'Hasselt' aangeduid - maakten vroeger deel uit van de Drongense Meersen, onderdeel van de eens zeer uitgestrekte lage meersengordel rond Gent in gebruik voor extensieve veeteelt. Vroeger kwam het grootste deel van dit gebied elke winter onder water te staan - een fenomeen waarvan belegeraars van Gent (zoals Lodewijk XIV) grif gebruik maakten. Al van in de middeleeuwen probeerde men de waterhuishouding te regelen door de waterafvoer te bevorderen met de aanleg van sloten, dijkjes en bemaling. In het gebied zijn sinds de 14de eeuw verschillende ontginningsboerderijen gevestigd, waarvan er nog enkele bewaard zijn gebleven, zoals het ‘Goed der Assels’ (15e eeuw, waar Erasmus ooit zou verbleven hebben), het ‘Goed ter Kaaksmete’ ofte ‘Chartreuzenhof’ (16de eeuw), en de laatmiddeleeuwse hoeves ‘De Bunt’, het ‘Rijke Gasthuis’ en het ‘Hof ter Leien’. Omdat een groot deel van het gebied tijdens de winter onder water kwam te staan, zijn deze boerderijen en hun akkers dan ook gesitueerd op de iets hoger gelegen ‘donk’ of landduin. De daarop gelegen landerijen werden al (minstens) sinds de 16de eeuw ontgonnen ten voordele van Gentse religieuze instellingen (de karthuizers, de benedictijnen van de Sint-Pietersabdij, de leprozij). Voor het album er van hier klikken.
(tekst Guido Deseijn, foto's gerdaYD) 

donderdag 27 augustus 2015

3 ASSELS DRONGEN - Leie-natuur


De Assels situeren zich ten westen van Gent in het overstromingsgebied van de Leie, en ten zuidoosten van het centrum van fusiegemeente Drongen, op een ‘eiland’ gevormd door twee Leiearmen en de Ringvaart. Dit wordt in twee gesneden door de oost-west verlopende spoorlijn Brussel-Oostende, zeker sinds de recente verdubbeling van de spoorberm. Meer dan de helft van de Assels is gelukkig nog grotendeels 'natuurlijk' gebleven en bestaat uit lage meersen. Aanleunend tegen de zgn. Drie Leien is er wel op opgehoogd terrein sinds de jaren 1950 een villawijkje gegroeid (zie volgende blogs). Van zuid naar noord loopt door dit gebied een afgesneden oudere Leiemeander (van de zgn. 'Leieput' tot voorbij de 'Piereput'), die tot de fusies in 1977 de grens vormde tussen de voormalige gemeenten Drongen en Afsnee. De Ringvaart rond Gent deelt daarenboven de (oorspronkelijke) Assels, waartoe geografisch ook de vroegere Lage en Hoge Blaarmeersen behoorden (nu gelijknamig recreatiegebied van de Stad Gent) alsook de zgn. 'Sleewagen', sinds eind jaren 1960 in een westelijk en een oostelijk deel - samen voorheen bekend onder de 'verzamelnaam' Drongense Meersen. Om het resterend landschap van de Assels zo goed mogelijk te vrijwaren worden sinds 2002 door Natuurpunt stelselmatig percelen aangekocht. Voor de foto's hier klikken.
(tekst Guido Deseijn, foto's gerdaYD)

woensdag 26 augustus 2015

2 ASSELS DRONGEN - Pont- of Veerleie


Ter hoogte van Drongen deed de Leie dienst als een soort haven, vooral sinds de Gentse ondernemer Lieven Bauwens, pionier van de textielnijverheid in Vlaanderen, er in het begin van de 19de eeuw in de abdij van Drongen een textielfabriek inrichtte. Oude postkaarten uit ca. 1900 tonen ons nog een Drongen- of Veerleie ter hoogte en stroomafwaarts van deze abdij vol met aangemeerde vrachtschepen. 
Vóór de Eerste Wereldoorlog gebeurde zwaar transport tussen Gent en het 'hinterland' (en vice versa) immers voornamelijk op het water - zelfs nà de Gentse bouwondernemer Kieckepoost op eigen kosten als vaste verbinding over land de Drongensesteenweg (een kaarsrechte gekalseide laan oorspronkelijk afgeboord met een dubbele bomenrij) dwars door het overstromingsgebied van de noordelijke Assels had laten aanleggen. Daarvóór was de enige landverbinding tussen Gent en Drongen slechts mogelijk via de bochtige Leiedijken. Sinds het 'afsnijden' van de Leie door het graven van de Ringvaart die vanaf 1969 het scheepvaartverkeer rond Gent kanaliseerde, en scheepvaart op de Leie stroomopwaarts enkel nog via Drieleien richting Deinze kan gebeuren, is de eens zo drukke Veerleie te Drongen verstild.
Meer weten? Hier klikken. En de foto's zijn hier te bekijken.
(tekst Guido Deseijn, foto's gerdaYD)

dinsdag 25 augustus 2015

1 ASSELS DRONGEN - Veerstraat


De rest van de week trekken we de Drongense Assels (klik) in, een mooi gebied waar naast de natuur ook nog heel wat andere dingen te ontdekken vallen.
En we starten daarmee in de Veerstraat (klik).
De Veerstraat is essentieel voor het begin van de uitleg over de meersen van de Drongense Assels omdat deze (nu doodlopende) straat vóór het graven van de Ringvaart de eeuwenoude invalsweg was vanuit Gent via Drongendreef naar Drongendorp en -abdij, en verder naar de Assels.  De parallelle Drongenleie (of Veerleie) was vanouds zowat de 'haven' van Drongen, waarvan beide bewoonde oevers (o.a. de Goubautragel in de Assels) bediend werden door minstens 2 overzetten of ponten.  De bewoners van het gehucht en de hoeves middenin de Assels bleven, tot de ontsluiting ca. 1900 voor gemotoriseerd verkeer via een brug naast de abdij, slechts bediend via een voetweg (Pontweg) langs een oude Leie-meander richting het veer van Afsnee. De voorname bebouwing aan de Veerstraat (o.a. de buitenhuizen La Tourelle en Marie-Antoinette ofte het Rattenkasteel, en de woonhuizen van de bekende beeldhouwer Domien Ingels en Interbellum-architect Deweirdt) was zowat het visitekaartje voor Drongen...
(tekst Guido Deseijn, foto's gerdaYD)

maandag 24 augustus 2015

Boottocht: deel Lieve


Voor nadere uitleg verwijs ik naar de logjes van vorige week maar het gezamenlijk album van Lefla en moi over dit laatste deel van onze boottocht kan je hier bekijken. Morgen beginnen we met iets nieuws want aan het varen op de baren moest eens een einde komen *wink, big smile*.
Fijne nieuwe week webbies, geniet er van!

zondag 23 augustus 2015

Zondag: bij-tank-dag


De militaire zgn. officiers (tank-, artillerie- of piloot-) polshorloges betekenden de overgang van de oudere grote ‘chronographen’ - grote zakhorloges aan een ketting - naar de polsmodellen die we vandaag nog steeds kennen. Het is vermoedelijk Cartier die nog tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1915) het gemakkelijker te raadplegen model ‘pols’-horloge op de markt bracht zoals we dat nu nog kennen - met de bedieningsknop opzij. 

Oudere modellen waren nog zakhorloges ingewerkt in lederen polsbandjes met dito beschermkap. De eerste officiers- polshorloges van het type Cartier, daarin algauw gevolgd door Elgin, Longines, Zenith, Omega e.a. werden voor ‘heavy duty’ militair gebruik dikwijls voorzien van een metalen beschermkapje dat enkel de tijdsaanduiding zichtbaar liet om het glazen deksel te beschermen. Originele modellen zijn tegenwoordig zeer gezocht door verzamelaars en halen hoge bedragen...
(repro Guido Deseijn aka Leflamand)


zaterdag 22 augustus 2015

Kersfeest!

Vandaag vieren we ons jaarlijks familiefeestje - het kersfeest - dat dit jaar toevallig net samenvalt met mijn verjaardag (ja hoor, er mag gefeliciteerd worden *wink, big smile*)! Let op: zonder T lieve webbies want dit is nog iets anders dan het winterse kersTfeest hihi. Hopelijk wordt het iets kleuriger dan mijn bewerking en zal het wegblijven van onze zoon en schoondochter, nu al het tweede jaar op een rij, er geen al te zware schaduw op werpen... En hopelijk ook gaan jullie allemaal een heel fijn weekend tegemoet!

vrijdag 21 augustus 2015

Boottocht: deel Schelde


Natuurlijk vaarden we ook de Schelde op, obligaat voor wie naast de historische gebouwen eveneens de modernere uitbreiding van Gent wil bekijken, klik daarvoor maar hier. Natuurlijk ook is zo'n tochtje op het water heel rustgevend, maar moeten jullie daar nu echt in slaap bij vallen? Blijkbaar gebeurt dat hier aan het aantal reacties te zien... *wink, big smile*.

donderdag 20 augustus 2015

Boottocht: deel Ketelvest


Deze heel merkwaardige brug overspant de Ketelvest en werd daar over het water geworpen om decorstukken van en naar de opera te brengen. De rest van de reportage over dit deel van de tocht kan je hier bekijken. En wees gerust hoor, vanaf vandaag push ik de Gids voor Oud Gent niet meer *wink, big smile*.

woensdag 19 augustus 2015

Boottocht: deel Leie Zuid


Het zuidelijk deel van de Leie is beslist ook de moeite waard om te bekijken, zie daarvoor maar hier. Ik verwijs naar mijn blog van gisteren (klik) wat de kennis over de geschiedenis van Gent betreft, maar toch nog even dit:

"De nu al vierde herziene druk van een uitgebreide kennismaking met Gent
beidt de lezer nieuwe inzichten op deze historische stad. Sinds de eerste
uitgave van de Gids voor Oud Gent (klik) , nu al een paar decennia geleden,
hebben een ganse generatie geïnteresseerde Gentenaars en vele bezoekers de
stad dieper dieper laten dorogronden.
Eigenlijk is het concept van deze gids eenvoudig: aan de hand van een aantal
wandelingen, in dit geval acht, de historische aspecten van een stad
ontdekken. In vergelijking met soortgelijke gidsen gaat auteur Guido Deseijn
toch wel bijzonder grondig te werk. Je mag stellen dat deze uitgave
vergelijkbaar is met een diepgravend boek over de stadsgeschiedenis, met dit
verschil dat de geschiedenis hier niet chronologisch behandeld wordt, maar
geografisch op stadsniveau. Een toevallige stadsbezoeker zal het
aanvankelijk niet gemakkelijk hebben met de hoeveelheid historische
informatie die de auteur te bieden heeft. Enige basiskennis over de stad en
haar geschiedenis zijn nuttig om de inhoud van deze boeiende en bijzonder
grondige stadsgids ten volle te waarderen. Acht wandelingen kan veel lijken
voor een stad met de omvang van Gent, maar deze stad, haar geschiedenis en
deze gids hebben zodanig veel te bieden dat de bezoeker / lezer zich niet
zal vervelen. Nauwelijks een plekje dat tweemaal wordt aangedaan. Het zou
deze uitgave tekort doen haar te omschrijven als een verzameling van grondig
becommentarieerde historische stadswandelingen. Ook als naslagwerk over de
geschiedenis van Gent is dit boek best bruikbaar. Stad én gids boeien
zodanig dat eenmalig gebruik van de Gids voor Oud Gent zo goed als
uitgesloten is: met deze uitgave laat Gent je niet meer los...”

dinsdag 18 augustus 2015

Boottocht: deel Leie noord


Tijd voor een streepje reclame lieve webbies *wink, big smile* Wil je meer te weten komen over alles wat deze week op mijn blog verschijnt dan is de Gids voor Oud Gent (klik) van Guido Deseijn beslist een aanrader:

Voorafgegaan door een summiere geschiedenis van de stad, voeren acht
wandelingen de lezer langs minder bekende plekken van Gent. Er wordt uitleg
gegeven over de gebouwen die er staan of stonden. Op verschillende plaatsen
wordt uitgeweid over algemenere zaken uit vroeger tijden zoals mogelijkheden
tot ontspanning en vermaak, woonomstandigheden enzovoort. De wandelingen, die
steeds beginnen op een marktplein en eindigen bij een van de voormalige
stadspoorten, worden telkens aangegeven op oude zwart-wit
stadsplattegronden; de begeleidende zwart-wit foto's geven een beeld van
Gent zoals het er in de 19de en begin 20ste eeuw uitzag. Een literatuurlijst en
straatnamenregister staan achterin.

Onze Leflamand schrijft over Gent maar samen maken we er foto's van, zie daarvoor hier.

maandag 17 augustus 2015

Boottocht: deel Leie midden


De nieuwe week starten met zo'n boottochtje en een gratis ijsje erbovenop... dat laten jullie toch niet liggen zeker? En dat hebben we dus ook gedaan tijdens de voorbije Gentse Feesten. Vandaag en de volgende dagen verkennen we Gent vanop het water. En we beginnen daar hier mee.

zondag 16 augustus 2015

Zondag: bij-tank-dag


The Britishers salute Antwerp Burgomaster.. 
Een foto met de Gentse burgemeester "Miele Zoetekoeke" (met zijn grote baard en hoed) te paard omringd door Geallieerden vóór deze de stad ontvluchtten voor de Duitse invallers. Emiel Braun - met zijn echte naam -  bedong als burgemeester in het begin van de Eerste Wereldoorlog met de Duitse invaller gunstige voorwaarden (tot het leveren van voldoende sigaren aan de Duitse officieren toe) om zijn stad als 'etappestad' te sparen van vernieling - en daardoor deze bijnaam verdiende... 
Nog een 'Babylonische spraakverwarring' dus.
Want ten eerste ging het hier dus om de Gentse burgemeester - en niét om de Antwerpse -  en ten tweede zijn er trouwens op de foto voor het Gents stadhuis (en niét het Antwerpse zoals op andere Engelse foto's vermeld) ocharme maar 3 Engelse militairen in hun armoured motorcar aanwezig, de rest waren Belgische rekruten en Franse ruiters. Maar tja, de Engelsen waren hier véél te kort en hadden toen andere dingen aan hun hoofd: hoe zo vlug mogelijk terugtrekken uit Gent naar de kust... Dus kon onze "Miele Zoetekoeke" maar best een zo gunstig mogelijke ‘deal’ sluiten met de Duitse bezetters...
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)

zaterdag 15 augustus 2015

Renaissance Maaltijd


Ons afscheidsdiner met een rijkelijk Renaissance-menu (klik) volgens recepten van de toenmalige meesterkok Lancelot de Casteau (klik). We kregen wel iets meer dan een stuk droog brood hoor *wink, big smile*! En zoals jullie zien mocht mijn Lefla eventjes mijn camera lenen want ik was echt doodop na vier dagen lang meestappen en bovendien nog van alles foto's te nemen!
Fijn weekend allemaal, morgen nog een bij-tank-dag en vanaf maandag staat hier iets totaal anders.

vrijdag 14 augustus 2015

Notre Dame à la Rose binnen


Het Hôtel-Dieu Notre Dame à la Rose waar ik hier gisteren over schreef bevat een rijke collectie aan instrumenten en curiosa uit de medische wereld van toen, zie daarvoor hier. Met dit merkwaardig museum zijn we bijna aan het einde van onze vierdaagse studiereis gekomen. Morgen staat hier de allerlaatste aflevering van deze trip waarop we door de puike voorbereiding van onze gids Leflamand een massa aan interessante dingen hebben gezien!

donderdag 13 augustus 2015

Notre Dame à la Rose


De finale etappe van onze vierdaagse studiereis was Lessines (klik), net als Soignies bekend om zijn steengroeven met een  korte stadswandeling via de Sint-Pieterskerk uit de 9de-15de eeuw en de rue des Moulins Godshuis-hoeve, Dendermolen-mouteesten, Le Tordoir en mechanische bootlader, porfiergroeves en Dendersluis. Einddoel was het recent schitterend gerestaureerde Hôtel-Dieu Notre Dame à la Rose, gesticht in 1242 waarvan we morgen op dit blog het interieur zullen verkennen.

woensdag 12 augustus 2015

Sint Gertrude Nijvel Crypte

Enkele beelden van de romaanse crypte onder Sint-Gertrude die hier gisteren aan bod kwam kan je hier bekijken. Maar kruip daarna snel weer naar de open lucht om van de zon & zomer te genieten!

dinsdag 11 augustus 2015

Sint Gertrude Nijvel


In Nivelles ofte Nijvel kregen we een geleid bezoek (klik) in de parel van deze stad: de reusachtige voormalige abdijkerk Sainte-Gertrude en haar archeologische crypte. Dit belangrijk romaans monument net over de grens van Waals Brabant is een ommetje waard. 
In 2010 is, voorafgaand aan de heraanleg van de omgeving van de collegiale, een grootschalig archeologisch bodemonderzoek van de omliggend plein afgesloten. 
Als grootste romaanse kerk van België met een dito romaanse crypte is ze de enige overblijvende van de drie kerken gesticht in Ottoons-romaanse (ofte Maas- en Rijnlandse) stijl gekenmerkt door een oost- én westkoor, en een 'keizertribune'.
De collegiale heeft net als het centrum van Nijvel sterk te lijden gehad van oorlogsschade na bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog en is nadien 'archeologisch' gerestaureerd en gereconstrueerd. Daarbij is voor de oorspronkelijke architectuur is gekozen, met weglating van alle gotische, latere verbouwingen en toevoegingen. 
Archeologisch onderzoek bracht aan het licht dat sinds de 7de eeuw Merovingische en Karolingische gebedshuizen aan de huidige kerk voorafgingen. 

maandag 10 augustus 2015

Scheepslift 2

Aan het Centrumkanaal van Thieu maakten we een korte wandeling van ongeveer 1 kilometer langs dit historisch site. We zagen er het pompmachine-gebouw van Bracquegnies en de hydraulische scheepsliften nummers 2 & 3, geconstrueerd respectievelijk  in 1892 en 1913. 
En hier kan je er de foto's van zien. Ik hoop nu wel dat jullie geen lift nodig zullen hebben om van het begin van de week naar het einde te geraken *wink, big smile*.

zondag 9 augustus 2015

Zondag: bij-tank-dag

Ook België heeft (had), buiten de mooi gerestaureerde exemplaren uit de Eerste Wereldoorlog die in het Museum van de Belgische krijgsmacht te Brussel bewaard bleven (Engelse Mark en Whippet-tank, Franse Renault FT17), tussen beide wereldoorlogen van de vele honderden exemplaren die destijds in diverse veldslagen waren ingezet, enkel nog op de markt van te Ieper en in de dorpskern van Poelkapelle een Mark-tank wrak als “monument” tentoongesteld. Tot de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog deze laatste exemplaren tot schroot herleidden, vormden zij een vaste halte voor de toeristen die zich in de jaren 1920-1930 naar de kust begaven en er zich lieten fotograferen. Zichtkaarten uit die tijd tonen ons de staat van het tank wrak zoals het er jaren bijstond, nabij het oorlogsmonument van Poelkapelle. Enkel dit laatste monument staat er nog en ook de omgeving is vandaag niet meer herkenbaar zijnde volgebouwd...
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)

zaterdag 8 augustus 2015

Scheepslift 1


Langsheen het UNESCO-werelderfgoed van de vier nog werkende historische scheepsliften van het Canal du Centre in Thieu kan je de spectaculaire scheepslift Nr. 4 annex pompgebouw (begonnen in 1882) en de recentere spectaculaire scheepslift van Strépy bekijken (klik).
En maak er daarna een supercalifragilisticexpialidocious weekend van (tjiens, lang geleden hé hihi).

vrijdag 7 augustus 2015

Waterkasteel Havre


Vanuit Mons meanderden we richting La Louvière via Obourg naar Houding-Goegnies naar het ter gelegenheid van Mons 2015 in restauratie zijnde Château-fort d'Havré dat in de 12de eeuw voor de verdediging van Mons werd opgetrokken en in 1365 door de Vlamingen is geplunderd. En nu is het eveneens door Vlamingen gefotografeerd *wink, big smile*. Het bewijs ervan kan je hier vinden, gelukkig misschien voor velen met heel wat minder foto's dan gisteren...

donderdag 6 augustus 2015

Het moderne Mons


Omdat ik nog niet alle foto's van de recente Gentse Feesten heb verwerkt, en jullie de vierde dag van onze studiereis met de GVSALM (klik) nog tegoed hadden, werken we nu eerst dit even af.
En we starten daarvoor terug in Mons. Let op, wat volgt is een pak om te verstouwen... nu ja, het allemaal lezen en bekijken in dit album (klik) hoeft echt niet. En ik herhaal het nog maar eens, moest de slideshow vastlopen, klik dan rechts boven op het kruisje, dan kan je ze toch allemaal bekijken.

Een eerste stadswandeling in de Kilomètre Culturel langs recente reconversies en nieuwbouw o.a. de Arsonic concertzaal en centrum hedendaagse muziek (reconversie oude brandweerkazerne, 2009-2013 n.o.v. arch. Holoffe & Vermeersch), het woonproject Corps de Ville (ter plaatse van oude kazerne Léopold 2012, arch. Atelier  Matador, Mons en Robbrecht & Daem, Gent), de restauratie en face-lift van de middeleeuwse toren Valenciennoise (1358, 2009), het Nieuw Gerechtshof (2002-2007 - deels reconversie, deels nieuwbouw n.o.v. arch. Bureau Aura, Mons), het Théatre du Manège (reconversie Manège Sury 2006, n.o.v. arch. Pierre Hebbelinck, Liège), de face-lift Mundaneum (universeel documentatiecentrum over pacifisme, feminisme, anarchisme, media, enz. gesticht te Brussel 1895 door mecenas en utopist Paul Otlet, oprichter van het CDU en Nobelprijs winnaar Henri La Fontaine, in 1998 haalt burgemeester Di Rupo het Mundaneum na lange omzwerving in Brussel naar Mons in het art-deco magazijn van de ex-coöperatieve Union ÉconomiqueBelge n.o.v. arch. Vleugels jaren 1930 - 2012 samenwerking met Google  - uitbreiding 2011 archn. WBA cotton, Lelion & Nottebaert, Brussel m.m.v. grafici Schuiten en Peeters - open juni 2015), het cultureel centrum Fondation Mons 2015 (reconversie oude kunstacademie rue de Nimy, 2013 archn. K2A Kervijn & Alegria, Brussel). 

Op weg naar onze volgende etappe krijgen we een impressie van de reconversie van het voormalig pompstation 'La Machine à Eau' tot Mons Mémorial Museum 1914-1918 (gebouwd 1870 voor aanvoer drinkwater uit Spiennes, gerestaureerd 1995, 2015 uitbreiding n.o.v. arch. Hebbelinck). 

Een tweede stadswandeling Le Carré des Arts leidt ons langs de reconversie van een neogotisch klooster en kerk in in een buurt met statige 18de- en 19de-eeuwse herenhuizen (Design Hotel Dream, rue de la Grande Triperie), de Cour Carré des Arts (Hoger Kunstonderwijs in voormalige Willem I kazerne 1824, aanpassing 2013 n.o.v. arch. AGWA, Brussel - overdekking atrium mogelijk met textielmembraan Veldeman), de rue des Chartriers (voormalig hospice des Chartriers 1729 arch. Nicolas de Brissy, nu seniorenresidentie; voormalige drukkerij herbestemd tot burelen), het voormalig hospice der Zwarte Zusters en klooster der Ongeschoeide Karmelieten (nu de ateliers van de universiteit van Mons), de reconversie van het Oud Slachthuis (1854, kunstencentrum 2005 n.o.v. arch. Atelier Matador), een hedendaags woonproject en het DOA - nieuw centraal depot van het Henegouws cultureel patrimonium (geslaagde inpassing van het depot voor 50.000 Waalse kunstwerken en museumvoorwerpen in een Modernistisch normaalschool complex uit eind jaren 1930, een reconversie uit 2011 n.o.v. Luikse archn. Hebbelinck & de Wit - winnaars van de Europese architectuurwedstrijd in 2004).

woensdag 5 augustus 2015

Poppen op de Rode Loper (slot)

En om dit drieluik van de schitterende tentoonstelling Poppen op de Rode Loper (klik), af te sluiten, deze impressie (klik) van de modernere en hedendaagse poppen die daar te zien waren. Enkele exemplaren lijken wel dubbel, wat wil als je er twee fotograagjes op los laat hihi,  maar ze zijn vanuit verschillende standpunten genomen. Hopelijk hebben jullie er evenveel van genoten als wij...

dinsdag 4 augustus 2015

Poppen op de Rode Loper (vervolg)

Ook in Gent kent men al een lange traditie wat poppentheaters betreft. In dit gezamenlijk album (klik) van Lefla en mij kan je daar wellicht een goede indruk van krijgen. En wees gerust, deze keer zijn het er 'slechts' 25 *wink, big smile*.

maandag 3 augustus 2015

Poppen op de Rode Loper


Deze week gaan de poppen aan het dansen, figuurlijk én letterlijk, en wel op de Rode Loper (klik)...
Want daar lag er eentje van op de middeleeuwse vloeren van het Augustijnenklooster in de Gentse Sint-Margrietstraat tijdens de Gentse Feesten.
Een rode loper die ons leidde naar een unieke tentoonstelling met en over poppen georganiseerd door het Forum van Vlaamse Vrouwen, het Europees Figurentheater en het Augustijnenklooster zelf.
En het zijn niet zomaar poppen, aldus curator en Gents Pierke Luc De Bruyker.

Lefla en ik mochten er de unieke poppencollectie van Alain Verhelst van het Draadpoppentheater Roeselare fotograferen, de heilige poppen van de Zwitsers-Gentse kunstenares Bradi Barth alom bekend om haar kunstige marionetten in hout en een aantal poppen uit de (reserve)collecties van het Huis van Alijn en poppentheater Magie uit Gent. Klik daarvoor maar eens hier.

En ik weet het, dit album is nogal groot maar er was dan ook heel veel te zien. Bovendien komt er de volgende dagen nog meer van dat moois. Benieuwd hoeveel van mijn webbies er nog zullen afhaken zoals het de laatste tijd gebeurd is...

zondag 2 augustus 2015

Zondag: bij-tank-dag

Het ‘daghet in ‘t oosten’... Al van in het begin der jaren 1920 introduceerde het Verre Oosten zich blijkbaar met goedkope producten op de wereldmarkt - ook die van het speelgoed. Geïnspireerd op de eerste tanks ingezet op het westelijk front - oorlogstuig dat zij nog nooit in de werkelijkheid hadden gezien - leverde Japan in opdracht van een speelgoedfabrikant uit de USA goedkoop blikken speelgoed, waaronder deze van camouflagekleuren voorziene Engelse Mark-tank kloon “Made in Japan”... Dit van een rudimentair opwindmechanisme voorziene “instructive and pleasing toy for indoors and outdoors” zou tot in de jaren 1930 (volgens bijgaande folder) kinderen “happy” houden... 
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)


zaterdag 1 augustus 2015

GF 2015 rouwstoet: polonaise!

Maar Gentenaars zouden geen Gentenaars zijn moesten ze al het verdriet dat ik hier de hele week heb getoond niet snel wegspoelen... En ze begonnen daar alvast mee met... de Polonaise (klik) *wink, big smile*. Gaan jullie ook dansend het weekend in webbies? Doén hoor!