dinsdag 6 oktober 2015

ARTS et METIERS STUDIE DER MATERIALEN


Een materiaal is een natuurlijke of kunstmatig geproduceerde stof die bestemd is om verwerkt te worden tot bruikbare producten. Een materiaal is dus een stoffelijke zaak, die geselecteerd wordt op basis van zijn eigenschappen met het oog op een bepaalde toepassing.
De term materiaal wordt gewoonlijk alleen gebruikt, als de verwerkte stof nog aan te wijzen is in onderdelen van het eindproduct. Anders spreekt men eerder van grondstof of ingrediënt.
Materialen worden toegepast als bouwmateriaal, in de industrie, bij de ambachtelijke en industriële productie van goederen, en in de kunst als uitgangsmateriaal bij het creëren van kunstvoorwerpen.

Enkele toestellen in het Musée des Arts et Metiers (klik) die voor de studie van materialen gebruikt werden kan je hier (klik) bekijken. Zijn jullie er nog, en vooral bij de les? Ik verg veel van jullie hé, en van jullie verstand... *wink, big smile*.