zondag 20 januari 2013

Zondag: bij-tank-dag


Naast de kaartjes of  het speelgoed verzamelt onze Lefla ook andere items, zoals dit boekje van een cent, pardon 20 cent *wink, big smile*. Maar misschien past hier toch even wat meer duiding? 

Iedereen is het er tegenwoordig over eens dat de eerste wereldoorlog niét begon met de schoten op 28 juni 1914 in Sarajevo waarbij de Oostenrijkse aartshertog Franz Ferdinand het leven liet, noch de verdere gebeurtenissen in de Balkan.
De grieven dateerden van vroeger en lagen dieper, ze waren eerder van economische dan van politieke aard. De militaire bondgenootschappen tussen de verschillende Europese grootmachten waren zo dat er, eens de machine in beweging gezet, geen weg meer terug was. Vermoedelijk had elke andere aanleiding de gebeurtenissen evengoed ten spits gedreven: de grote mogendheden hadden enkel een alibi nodig. Diplomatiek overleg behoorde destijds niet tot de mogelijkheden dank zij “…de frivole oorlogszucht van seniele keizerrijken”, dixit de Amerikaanse historica Barbara Tuchman. 
De oorzaak lag in de aard zelf en de evolutie van de Industriële Revolutie. De Groote Oorlog, de War to end all wars of  Der Moderner Materiaalschlacht was de eerste volledig gemechaniseerde oorlog waarbij de geïndustrialiseerde landen trachtten alle beschikbare financiële, materiële en menselijke reserves in te zetten.