zondag 5 augustus 2018

Zondag: bij-tank-dag

DE BESLISSENDE VELDSLAG VAN DE "GROOTE OORLOG" AAN HET WESTELIJK FRONT TUSSEN 18 JULI EN 11 NOVEMBER 1918 IS BEGONNEN...

Last van de warmte hadden ze niet in de zomer van 1918 - de temperatuur steeg nooit boven de 15 à 20 graden... Of deze gematigde zomer toen meegespeeld heeft om een keerpunt te bieden in de vijandelijkheden is niet geweten - maar met een zomer zoals we nu meemaken zouden ze het dubbel lastig gehad hebben aan het front. Het laatste Duitse offensief - hun "Friedenssturm" - in de lente ingezet nabij Reims en aan de Marne, was tot staan gebracht dank zij het verweer van de Franse, Britse en 'verse' Amerikaanse troepen met steun van zware artillerie, bijna 550 Geallieerde tanks van alle types (360 zware Engelse Mark IV, 96 zgn. 'Whippettanks' Mark A en 90 Franse Renault FT) en zelfs vliegtuigen... Op donderdag 8 augustus werden de Duitse troepen daardoor  in 1 dag méér dan 10 kilometer teruggedreven. Zelfs de succesvolle Duitse opperbevelhebber Erich Ludendorff moest deze nederlaag toegeven: "Der 8. August ist der schwarze Tag des deutschen Heeres in der Geschichte dieses Krieges“. Die dag liepen de Duitse verliezen op tot 30.000 soldaten - waarvan de helft krijgsgevangen... 

De 'oorlogsmoeheid' sloeg niet enkel in de Geallieerde rangen toe - ook in de uitgedunde Duitse stellingen. Al telde men aan Duitse zijde nog 2,5 miljoen soldaten - de meesten werden slecht bevoorraad en waren uitgeput aan het einde van hun krachten... Midden augustus drong de legerleiding er tijdens een inderhaast samengeroepen bijeenkomst in het Belgische Spa al op aan om door de uitzichtloze verdediging van het front een wapenstilstand te overwegen. Wat eind september 1918 de Duitse regering deed besluiten onderhandelingen met de Geallieerden aan te knopen omdat de verdediging van het front elke dag zou kunnen begeven. Daarom begon het Duitse leger zich in alle stilte terug te trekken - en op 4 oktober werd Woodrow Wilson, de toenmalige Amerikaanse president, gecontacteerd om vredesonderhandelingen aan te knopen. 
Toch zouden de soldaten aan het front nog tot 11 november - de allerlaatste dag van de Eerste wereldoorlog - verder geconfronteerd blijven met oorlogsgeweld...
(verzameling Guido Deseijn alias Leflamand)

De 'samenvatting' van het oorlogsgeweld aan het Westelijk front tijdens de finale veldslag van de "Groote Oorlog" - een kat zou er haar jongen niet meer in herkennen... De linkse zware lijn toont het front op 18 juli, de rechtse bij de wapenstilstand op 11 november 1918...