zondag 10 juli 2016

Zondag: bij-tank-dag

Het verhoopte succes door de inzet van de Engelse “tanks” tijdens de tragische Slag aan de Somme die 100 jaar geleden in de tweede helft van 1916 in alle hevigheid woedde werd bijna onmiddellijk tot in jeugdliteratuur toe voor propaganda doeleinden gebruikt (nr. 19 in de Collection Patrie - Editions Rouff Paris 1917 - kostprijs 25 centimes). Merk op hoe klein de tegenstrevers afgebeeld zijn: de helft of een derde van hun ware grootte - ook dit is propaganda!
(verzameling Guido Deseijn alias Leflamand)

Is oorlog sindsdien wel ooit uit de lucht geweest? Na de Tweede Wereldoorlog (in feite de nasleep van de Eerste...) werd onze communistische bondgenoot plots onze vijand. Eerst was de USSR de baarlijke duivel die ons “Mooie Kapitalistische Westen” bedreigde. Perestrojka en de val van de ‘muur’ ontmijnde deze “dreiging uit het Oosten”. Nu vinden de kopstukken binnen de NAVO het opnieuw nodig “onze grenzen te verdedigen”. We moeten immers onze beloften en verdragen nakomen, niet? Dus was de strijd tegen het communisme slechts een alibi - zolang de wapenindustrie maar verder gouden zaken kan doen is alles blijkbaar ok√©...