zondag 12 oktober 2014

Zondag: bij-tank-dagZink met uwe keizerlijke pin – den IJzer in!
Deze week 100 jaar geleden woedde de Slag om Arras in alle hevigheid (1-13 oktober), waarbij de Franse troepen poogden met relatief succes de Duitse “stormloop naar de zee” tegen te houden... Het gevolg was dat de Duitsers met de steun van verse troepen o.l.v. generaal-veldmaarschalk kroonprins Rupprecht, oudste zoon van koning Ludwig van Beieren, hun aanvallen meer noordwaarts verschoven - richting de Vlaamse Westhoek. 
De daaropvolgende Slag om de IJzer (16-31 oktober 1914) bracht door het legendarische ‘openen van de sluizen van Nieuwpoort’ om de IJzervlakte onder water te zetten op bevel van koning Albert I, als opperbevelhebber van het Belgische leger, de beide kampen aan het westfront tot stilstand. Hoe het Belgische oppercommando dacht de Duitse opmars een halt toe te roepen ziet men nogmaals op bijgaande propaganda-postkaart.
Het front aan de IJzer zat muurvast met alle tragische gebeurtenissen tot gevolg. De Duitse keizer verliet ontmoedigd het oorlogsgebied... “Im Westen nichts Neues” (bestseller Erich Maria Remarque over de zinloosheid van de oorlog) - “van het westelijk front geen nieuws”...

(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)