maandag 5 oktober 2015

ARTS et METIERS LENGTE INHOUD GEWICHT


Het metriek stelsel is een systeem van uniforme standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld afstand, gewicht en temperatuur. Al in de 16e en 17e eeuw ijverden wetenschappers als Simon Stevin en Christiaan Huygens voor algemene maten die iedereen zou aanhouden. De invoering van het metriek decimaal stelsel was een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Franse Revolutie en het Napoleontisch tijdperk. Vóór de invoering van het metriek stelsel werden verschillende maten gebruikt in verschillende landen en zelfs in verschillende delen van een land. Zo verving de meter oudere maten als de duim, de el en de voet. Tot eind 18e eeuw bezat elke stad een eigen systeem van standaardmaten, vastgesteld door de magistraat. Dit bemoeilijkte tussen-stedelijke en tussen-landelijke handel en wetenschap ernstig.

Het metriek stelsel werd ontworpen in de periode 1790-1798 door een commissie van wis- en natuurkundigen, in opdracht van de Franse revolutionaire regering. Met het decreet van 18 Germinal An III (7 april 1795) werd het metrieke stelsel ingevoerd in de Franse Republiek (waarbij ook de voormalige Oostenrijkse Nederlanden waren ingelijfd), maar het maakte dit systeem nog niet verplicht. In 1798 werd de Bataafse Republiek uitgenodigd door de Franse regering om mee te helpen aan het standaardiseren van de nieuwe maateenheden. De standaardmeter (le Mètre des Archives) werd pas in 1799 vervaardigd, en zolang alle lokale gebruikelijke lengtematen niet overgezet waren naar de nieuwe eenheid, bleef er onzekerheid onder de gebruikers bestaan.

Bij de IJkwet van 21 augustus 1816  werd het metriek stelsel (het eenvormig stelsel van maten en gewichten) vanaf 1820 verplicht in het toenmalige Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Eigenlijk was het een herinvoering. Naast de verandering van maten en gewichten werden ook de munten onder handen genomen: deze werd onderverdeeld in 100 centen (centimes). Koning Willem I zag vooral het economische voordeel in van betere, uniforme maten en gewichten en trok zich van de revolutionaire oorsprong ervan niets aan.

Toen België zich in 1830 afscheidde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, was het gebruik van het metriek stelsel in België niet meer verplicht. Niettemin werd het stelsel daar heringevoerd met de wet van 11 juni 1836, die werd bevestigd door de zogenaamde IJkwet van 1 oktober 1855. Hoewel Frankrijk aan de oorsprong lag van het metriek stelsel, werd het daar pas in 1837 gedurende de Julimonarchie officieel verplicht.
(Wikipedia)

Zo zijn jullie weer wat wijzer geworden en ik ook hihi. Willen jullie enkele toestellen uit het museum zien waarmee dit allemaal werd verricht? Klik dan hier. En voor daarna: prettige week allemaal!