zaterdag 22 oktober 2016

BRUGGE - MEERS

Een meers is een land dat aan water gelegen is, een lage weidegrond, die in regenperiodes nogal eens onder water loopt.

Het uitgestrekte gebied dat in Brugge als De Meers bekendstond, werd ontwikkeld door het trekken van twee parallelle straten. Om ze te onderscheiden werd de ene Oostmeers en de andere Westmeers genoemd. Later kwam daar nog een straat bij die Nieuwe Meers werd genoemd en in 1930, om de volksmond te volgen, tot Zonnekemeers werd omgedoopt.

De Meers als geheel werd aldus al genoemd in de 13de eeuw en waarschijnlijk al veel vroeger:
1290: pro calceia in vico de Merch (bestrating)
1300: daer die raemen staen in die marsch
1307: van 1 pit te vermackene in de meerch
1446: in den meersch bi sinte salvatoors.
Zelfs toen men een onderscheid begonnen te maken tussen de straten, bleef De Meers als verzamelnaam in gebruik. Ook vandaag nog spreken Bruggelingen vaak over 'de Meers' zonder verder specificatie.

Ook de Oostmeers komt in de documenten voor:
1331: in de oostmerch
1334: tusschen der oostmeersch en der westmeersch
1345: in der mersch, in de hoosterste strate
en zo nog talrijke referenties.

En met de foto's (klik) die Lefla en ik ervan sluiten we dit dagje Brugge af. Prettig weekend allemaal!