donderdag 7 februari 2019

Abdij Ter Duinen: algemeen

Het Abdijmuseum Ten Duinen (klik) heeft de geschiedenis van de cisterciënzers in de Lage Landen als thema met speciale aandacht voor de vroegere abdij. De abdij is een archeologische site en kan bezocht worden. In 2002 werden tien graven in de oostelijke pandgang ontdekt.

De foto's die we er namen kan je hier (klik) bekijken.