vrijdag 29 mei 2015

Luchtschip ontploft boven Gent 1


De prominenten, genodigden en aanwezigen waaronder Katrina Johnson, Deputy Ambassador van de Britse ambassade, de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen Jan  Briers, Gents burgemeester Daniel Termont en schepen Annelies Storms, werden verwelkomt door Sonja Gyselinck 'speakswoman' van de inrichtende Gentse verenigingen 'Documentatiecentrum Streekgeschiedenis Maurice Gysselinck' en de heemkundige kring 'Oost-Oudburg'. De trompet-aria "Te Velde" vormde de inleiding voor Louis Gevaert, voorzitter van de heemkundige kring 'Oost-Oudburg', die het verhaal deed van de totstandkoming van de tentoonstelling, het herdenkingsboek en -dag door de auteur Frederik Vanderstraeten, en alle medewerkers, bruikleengevers en sponsers dankte. Het kamerkoor Giocoso uit Sint-Amandsberg o.l.v. Henk Allery luisterde pauzes tussen de verschillende tussenkomsten op met 'songs' uit WO1 zoals 'Oh it's a lovely war', 'Over There', 'Pack up your troubles' en 'It's a long way to Tipperary'. Tussendoor werd zowel in het Nederlands als in het Engels John McCray's beroemde gedicht 'In Flanders' Fields' voorgedragen.

Deze mooie tentoonstelling waar ook onze Lefla zijn steentje toe bijdroeg, loopt nog tot 7 juni en is alleen in het weekend te bezoeken, zie daarover hier meer. Wie al een voorproefje wil, kijkt best eens naar mijn foto's (klik). En morgen staat hier een (foto)verslag van de opening zelf.