zondag 14 oktober 2018

Zondag: bij-tank-dag

Franse affiche

Voor wat door beide strijdende partijen als eindoffensief werd aanzien werd (nogmaals) zowel van de industrie als van burgerbevolking, aan Geallieerde zijde als aan Duitse zijde, een laatste financiële inspanning gevraagd via affiches die eind 1918 opriepen in te tekenen in een ultieme oorlogslening... merkwaardig zowel in het ene als in het andere kamp met de afbeelding van wat als het ‘ultieme’ industriële wapen werd gezien waarop alle hoop werd gesteld: de tank...

Duitse affiche

Zie voor het verloop van de gebeurtenissen aan het westelijk front ook hier, hier, hier.en hier. Vooral aan de beruchte zgn. “Ypres Salient” (Ieperboog) valt het de Geallieerden nog tegen – in een beruchte ‘uitstulping’ in het door de Duitsers bezet gebied, tussen deze stad en Diksmuide waar in 1914-1915 als eerste de loopgravenoorlog begon...

(verzameling Leflamand alias Guido Deseijn)