zondag 2 november 2014

Zondag: bij-tank


Merci "Menneken Pis"...! Waarvoor "Brave Little Belgium" 100 jaar geleden beroemd werd: het onder water zetten van de IJzervlakte waardoor het Duitse leger zich concentreerde op het nabije Ieper (Slag om Ieper 19 oktober - 22 november 1914)... 
De verdediging van het IJzerkanaal door het Belgische leger eind oktober 1914 is bekend gebleven als de Slag aan de IJzer (18 - 31 oktober 1914). Het Duitse offensief bij dit kanaal was onderdeel van een grotere veldslag dat tot doel had Vlaanderen te veroveren.
De polder rond de IJzer, rivier die een obstakel vormde voor de Duitse opmars naar Frankrijk, was doorsneden met een netwerk van afwateringskanaaltjes dat samen met een stelsel van stuwen en gemalen zorgde voor het beheersen van het waterpeil. Dit werd gecontroleerd vanuit Nieuwpoort waar de IJzer uitmondde in de Noordzee. 
Toen de Belgische weerstand verzwakte en Koning Albert I daardoor een doorbraak vreesde in de richting van de voor de Geallieerden belangrijke havensteden Calais en Duinkerken, openden de Belgen op 25 oktober het fameuze stuwen-stelsel van Nieuwpoort (door zijn vorm “Ganzepoot” genoemd) waardoor de vlakte tussen het kanaal en de spoorweg aldaar langzaam overstroomde - net te diep om door te waden en te ondiep om te bevaren... 
Het Duitse leger werd daardoor op 29 oktober in haar opmars gestopt en gedwongen zich terug te trekken om haar offensief te concentreren op Ieper dat daardoor volledig tot puin werd geschoten... 
(zeldzame postkaart verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)