maandag 1 juli 2013

Romsey


In Romsey (klik) bezochten we de voormalige abdijkerk, het oudste nog resterend gebouw van een vroegere benedictinessenabdij en één van de gaafste voorbeelden van romaanse kerken van het Normandische type in Zuid-Engeland. Leflamand koos dit nu als parochiekerk en concertgebouw ingerichte monument voor ons uit omdat het tot nu toe het enige voorbeeld in Engeland is van een architecturaal lichtplan met aangepaste uit-lichting om de details van het interieur te accentueren. Buiten onder de kraaglijst zijn prachtige kraag- of draagstenen te zien zoals de bovenstaande voorbeelden. Men vindt ze nog overal in Europa in romaanse en gotische kerken: de voorstelling van de oude heidense god Wodan of Odin (klik) als duivel die 'spreekt' gesymboliseerd door de uit zijn mond komende krullen. Maar steeds met één ding voor ogen: de wraak van het heidendom op de Roomse Kerk, die in feite enkel afschrikkende voorbeelden zocht om de 'ongelovigen' te bekeren. Daardoor bleef het heidendom tot aan de renaissance naast de christelijke symbolen verdoken, maar alomtegenwoordig bestaan.
Wat een boterham om te verwerken op maandagmorgen hé...  maar hopelijk hadden jullie er wat aan!