zondag 26 juni 2016

Zondag: bij-tank-dag

Terwijl honderd jaar geleden aan het westelijk front het begin van de dramatische Slag aan de Somme van 1 juli 1916 volop werd voorbereid, trilde het neutrale Nederland nog na van de beruchte grootse mars voor Algemeen Vrouwenkiesrecht die door Amsterdam trok op 18 juni van hetzelfde jaar, beginnend en eindigend op het huidige Museumplein - en van de opmars van de Sociaal-Democratisch Arbeider Partij, de SDAP van Troelstra... 
Zie hier (klik) en hier (klik)


Aan de Somme zouden er de daaropvolgende maanden augustus en september in totaal méér dan een miljoen slachtoffers vallen... De beruchte grootste veldslag aan het sinds 1914 vastgelopen front begon op 25 juni 1916 met een continu bombardement op de Duitse linies door bijna 1.500 stuks zwaar geschut, waarbij zo’n 1.500.000 granaten zijn afgeschoten. Over een breedte van 30 km ten zuidwesten van Bapaume en Péronne kropen zo’n 140.000 Geallieerden uit de loopgraven en marcheerden richting de Duitse linie. Een wanhoopbevel - een vergissing bleek achteraf met dramatische gevolgen. De Britten verloren bij deze slachting 60.000 man aan doden, gewonden en vermisten op de eerste dag alleen. In een laatste poging deze slag in het voordeel van de Geallieerden te beslechten werden op 15 september 1916 voor het eerst tanks ingezet - maar van de 49 Britse Mark-tanks bereikten slechts 36 de frontlijn waarvan de meeste al snel waren uitgeschakeld. Hun impact op het strijdtoneel zou slechts in september 1918 het einde van de Eerste Wereldoorlog bespoedigen... Zie hier (klik)
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)