zondag 6 november 2016

Zondag: bij-tank-dag

Terwijl nabij Verdun en aan de Somme de bloedige veldslagen in alle geweld woedden, verschenen al in enkele oorlogsdag- en weekbladen “discrete bijzonderheden omtrent de tanks”, tanks die de Britten op 15 september 1916 als geheim wapen hadden ingezet om op dit laatste front door te kunnen breken. Zo bv. in het ‘Belgisch Dagblad’ dat vanaf 1915 werd uitgegeven vanuit Nederland om aan de Duitse censuur te ontsnappen. Ook in ‘De Stem uit België’ (uitgegeven vanuit Londen) beschreef één der eerste oorlogscorrespondenten eind september-begin oktober 1916: “Op dien vrijdag morgen verschenen de grijze monsters in breede lijn uit hunne verborgene holen. Ze spuwden vuur, en waren tegen schot en granaat bestand, en kropen met rupsenwielen over berg en put en gracht, almaar vooruit met grimmig hobbelenden gang...” en “De ‘Tanks’ speelden weer hunnen rol. Maar al met eens haperde er iets van binnen tot ongelooflijk genoegen der Duitschers die van overal het beest kwamen aanvallen. Maar het monster verweerde zich zoo goed dat 300 Duitschers er het leven bij inschoten...”. Naar het uitzicht van dit ‘geheim wapen’ bleef het gissen, te oordelen naar een krantenberichtje uit Le Métropole d’Anvers (tijdens de oorlog eveneens uitgegeven vanuit Londen) waar men dit monster vergeleek met een ‘'crapaud immense” (een “reusachtige pad”). Slechts begin december 1916 passeerden op het Europees continent de eerste foto’s van de nieuwe tanks de militaire censuur voor publicatie naar het groot publiek: het tijdschrift ‘L’illustration’ behoorde tot de eerste gelukkigen ...
(met dank aan deze splinternieuwe website (klik) waar men het ‘Nieuws van de Groote Wereldoorlog’, bijhorende wetenswaardigheden en de voornaamste oorlogskranten online kan raadplegen)