zondag 26 oktober 2014

Zondag: bij-tank-dag


Op 14 oktober 1914 marcheerden de Duitse troepen 'vreedzaam' Gent binnen...


Na de zware vernielingen die de binnenvallende Duitsers hadden aangericht als gevolg van de weerstand door de Belgische krijgsmacht bij de belegering van Luik, Antwerpen, Leuven... bleef Gent gelukkig van beschieting gespaard door de koelbloedigheid van haar burgemeester. Ingenieur Emile Braun kwam met de invallende macht een afkoopsom overeen om zijn stad te vrijwaren, waaronder honderdvijftig ton haver voor de paarden, honderd fietsen, vijfentwintig binnenbanden voor auto's, medisch materiaal.
Maar merkwaardigerwijze ook tienduizend liter bier en niet minder dan honderdduizend sigaren! Zijn inspanningen tot het verzachten van de ellende die de Gentenaars moesten ondergaan bezorgde de burgemeester de bijnaam Miele Zoetekoeke.... 

Gent werd 'Etappe' (open stad) verklaard, alle openbare gebouwen bezet, fabrieken geplunderd van hun machines en de inwoners moesten alles inleveren wat de bezetter eiste - doch het historisch bouwkundig patrimonium bleef gespaard. 

De Duitse invaller gaf zelfs ter gelegenheid van dit 'heugelijke' feit een (zeldzaam geworden) luxueuze 'feestpostkaart' uit: "Unsere Truppen in Gent - 18 Okt. 1914" ... Deze was in reliëf en durchsichtig uitgevoerd - iets uitzonderlijk! - want als je ze in het licht hield zag je een zonsopgang boven de beroemde 3 torens! Dat het jaar daarvoor in 1913 Duitsland - blijkbaar met succes - nog had deelgenomen aan de Wereldtentoonstelling aldaar en er dus goede herinneringen aan had, zal er veel toe bijgedragen hebben. Vóór het begin van de oorlog waren de Duitsers - vooral de Duitsche Pilsner zelfs de hype in Gent - dat zou met de gebeurtenissen van 1914 snel omslaan... 

Dat het Etappenleven in Gent niet van een leien dakje liep bewijst ook het fameuze oorlogsdagboek van de Duitse soldaat Heinrich Wandt waarvan hier een recensie.

(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)