maandag 12 oktober 2015

ARTS et METIERS INDUSTRIE


De industrie (Lat Industria : bedrijvigheid, ijver) is het deel van de economie, dat wordt gekenmerkt door de productie en verwerking van materiële goederen of artikelen in fabrieken en ondernemingen, veelal gekenmerkt door een hoge graad van mechanisering en automatisering - in tegenstelling tot de ambachtelijke vorm van de productie. Het proces van veranderingen in het productieproces door mechanisatie en de daaropvolgende veranderingen in de productieorganisatie, zoals de invoering van het fabriekssysteem, wordt industrialisatie genoemd.

De industrie kan worden ingedeeld in twee hoofdgroepen:
De materialen producerende, procesmatige industrie of procesindustrie, omvat de productie van materialen. Het gaat hierbij om de chemische industrie, terwijl ook om een groot gedeelte van de voedingsmiddelenindustrie en de basismetaalindustrie zoals het hoogovenbedrijf en staalfabrieken een procesmatig karakter hebben.
De discrete productie, ook wel maakindustrie genoemd, omvat de productie van discrete producten. Dit kan gaan om voorwerpen als ook om verpakte materialen, voedingsmiddelen en dergelijke.
Andere indelingen die kunnen worden gemaakt:
- Kapitaalgoederenindustrie
- Consumptiegoederenindustrie
(bron: Wikipedia)

In het Musée des Arts et Métiers zijn daarvan natuurlijk tal van voorbeelden te vinden, klik daarvoor maar hier. Fijne nieuwe week allemaal!