dinsdag 11 oktober 2016

BRUGGE - DIJVER

In de volgende logjes gaan we eens bekijken wat Brugge zoal te bieden heeft en we beginnen met de Dijver.
De Dijver is een waterloop en een straat in het historisch centrum van Brugge. De rei loopt van de Gruuthusebrug tot aan de Rozenhoedkaai en het Huidenvettersplein. 
De gelijknamige straat ligt op de zuidelijke oever van de rei en loopt van de Gruuthusebrug tot aan de Wollestraat en de Rozenhoedkaai. De Dijver maakt deel uit van de loop van de oorspronkelijke rivier de Reie en wordt overspannen door de Gruuthusebrug en de Johannes Nepomucenusbrug.

Deze naam behoort tot de oudste van Brugge. De vroegste vermeldingen zijn:
1292: supra diveram;
1302: up die divere;
1369: caye up den divere.

De naam gaat terug tot de Keltische tijd en komt voort uit het Indo-Germaanse deiwo, god of goddelijk. Het is een toponiem dat, net zoals "Reie" (Rogia), "heilig water" betekent.

De Dijver vormde toen de noordgrens van een eiland begroeid met eikenbomen, voor de Kelten heilige bomen. Van oudsher is het een plaats van samenkomst en op het eiland ontstond een cultusplaats. Deze cultusplaats zou omstreeks 1050 gekerstend zijn geworden door de kluizenaar Everelmus en lag aan de basis van de latere Eekhoutabdij. Vanaf minstens 1127 maakte de Dijver deel uit van de eerste stads omwalling van Brugge.

Vandaag heeft de straat een gevarieerde functie, met onder andere commerciële en educatieve activiteiten (Europacollege), horeca en in mindere mate huisvesting. Ook vinden er vaak rommel- en folkloremarkten plaats. Voorts heeft de Dijver een belangrijke museale functie met de aanwezigheid van het Groeningemuseum, het Arentshuis en het Gruuthusemuseum.

En dat Lefla en ik er onze gang gingen kunnen jullie je wel indenken, de foto's ervan vindt je hier.
Fijne week allemaal!