zondag 5 oktober 2014

Zondag: bij-tank-dag


Tot 7 oktober 1914 ging de belegering van Antwerpen door de Duitse troepen verder. Gebruik makend van een onvolledige sluiting van de omsingeling konden rond de 100.000 vluchtelingen de stad verlaten via een ponton over de Schelde. De Belgische bevolking was immers gewaarschuwd voor de gruwelijkheden die de 'Hun' beging tegen vrouwen en kinderen. Maar merkwaardigerwijze werden ook de Duitse soldaten door hun militaire overheid opgejut om de 'wreedheden' van 'barbaarse' Belgen tegen in België verblijvende Duitse burgers en de invallende soldaten te wreken...
Een vicieuze en wrede propagandacirkel die tot talrijke incidenten leidde en waardoor vele onschuldige burgers werden geëxecuteerd.
Om de vlucht uit Antwerpen te herdenken werd op 4 en 5 oktober 2014 door de genie-troepen opnieuw een pontonbrug over de Schelde gelegd. Een volgens mediacitaten 'sfeervolle' brug met 'feeërieke verlichting' waarvan,  nu opnieuw '100.000 kijklustige bezoekers' in alle sereniteit konden 'genieten' van een 'internationaal openingspektakel', een 'dansvoorstelling' en een 'swingmoment': een unieke 'belevenis' -  mits betaling van een ticket natuurlijk!
De destijds in paniek gevluchte burgers danken het Antwerps stadsbestuur... 
(Twee Duitse propaganda ‘kunstenaarsimpressies’ van de belegering en inname van Antwerpen)
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)