dinsdag 4 oktober 2011

Ronronronron
Heel misschien kwam dit 'proper' katje uit het pakje van gisteren? *wink, big smile*
Gelukkig nam ik van onze nieuwe schat een foto. Want de zeven anderen van mijn
twee mamapoezen zijn allemaal gestorven. En tot overmaat van ramp is nu ook de
Fluffie, onze lievelingskater, al dàgen verdwenen. Een aanhankelijke huiskat zijnde,
kan het bijna niet anders dan dat hij ergens dood in onze tuin ligt, die van de buren
of in de er achter liggende weiden...
Toch nog een poezelige dinsdag gewenst webvrienden, met aaibaarheidsfactor 10!