zondag 21 september 2014

Zondag: bij-tank-dag


Nu honderd jaar geleden, midden augustus 1914, was de ‘frontvorming’ begonnen door de Belgische, Franse en Engelse troepen die de Duitse militaire stormloop naar Parijs een halt toeriep. De ‘race naar de zee’ werd stopgezet en vanaf 15 september verschenen de eerste loopgraven ter verdediging van het vastgelopen westelijk front (Slag aan de Marne en aan de Aisne). De aanvankelijke ‘bewegingsoorlog’ die nog uitgevochten werd tussen de Duitse cavalerie en de ‘moderne’ pantserauto’s (automitrailleuses - de ‘terreur’ voor de Uhlanen) ingezet door de Geallieerden, en waarvan men hoopte dat daardoor de oorlog vlug zou eindigen (“...tegen Kerstdag meneer!”), liep daardoor definitief vast...


Bij de toen ‘moderne’ pantserauto’s behoorden deze van de Belgische auto-constructiewerkplaatsen SAVA en MINERVA tot de eerste die werden ingezet. Het Duitse militair oppercommando was daarvan al vlug op de hoogte - getuige deze foto uit 1914 van een Minerva bijna ogenblikkelijk verschenen in de Duitse pers, en (vermoedelijk) genomen in de Gentse Volderstraat nabij de Aula van de universiteit. Het ‘wemelde’ toen te Gent nog van Duitsers (in de lokale pers als ‘spionnen’ betiteld) - zo kort na het einde van de Wereldtentoonstelling die in 1913 in deze stad plaatsgreep en waaraan Duitsland uiteraard had deelgenomen: misschien ook één van de redenen waarom deze voor de Duitsers vertrouwde stad, in tegenstelling tot andere Belgische steden, van vernielingen gespaard is gebleven en door hen tot ‘etappestad’ is gebombardeerd (figuurlijk dan)...
(verzameling Guido Deseijn aka leflamand)