donderdag 17 december 2015

STA.M 1: Proloog Waterloo


Nog vóór de veldslag in Waterloo in 1815 had Groot-Brittannië, dat de eigen veiligheid gewaarborgd wist door een machtsevenwicht op het Europese vasteland de andere grootmachten Oostenrijk, Pruisen en Rusland ervan kunnen overtuigen de Nederlanden samen te voegen om aldus een dam op te werpen tegen Frankrijk en de Duitse Bond. Zo besloten de geallieerde mogendheden niet alleen om samen verder te strijden tot de totale nederlaag van Napoleon, maar werd ook bepaald dat Nederland een onafhankelijke staat zou worden, met een verder uit te breiden grondgebied.
Vervolgens is men in Londen overgegaan tot de vereniging van Noord- en Zuid-Nederland. Dit werd bevestigd op het Congres van Wenen (september 1814 - juni 1815) en op 16 maart 1815 stelde Willem I zichzelf aan tot koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het Zuiden was er aanvankelijk sprake van aarzeling, maar na de honderd dagen van Napoleon trok de overwinning met de Slag van Waterloo de Zuidelijke Nederlanden over de streep om zich aan te sluiten bij het Verenigd Koninkrijk.
(Met dank aan Wikipedia).

Enkele foto's van dit deel van de te tentoonstelling kan je hier (klik) bekijken. Let wel, die van Waterloo zélf niet hé, de fotografie bestond toen nog niet of toch amper *wink, big smiile*