dinsdag 25 augustus 2015

1 ASSELS DRONGEN - Veerstraat


De rest van de week trekken we de Drongense Assels (klik) in, een mooi gebied waar naast de natuur ook nog heel wat andere dingen te ontdekken vallen.
En we starten daarmee in de Veerstraat (klik).
De Veerstraat is essentieel voor het begin van de uitleg over de meersen van de Drongense Assels omdat deze (nu doodlopende) straat vóór het graven van de Ringvaart de eeuwenoude invalsweg was vanuit Gent via Drongendreef naar Drongendorp en -abdij, en verder naar de Assels.  De parallelle Drongenleie (of Veerleie) was vanouds zowat de 'haven' van Drongen, waarvan beide bewoonde oevers (o.a. de Goubautragel in de Assels) bediend werden door minstens 2 overzetten of ponten.  De bewoners van het gehucht en de hoeves middenin de Assels bleven, tot de ontsluiting ca. 1900 voor gemotoriseerd verkeer via een brug naast de abdij, slechts bediend via een voetweg (Pontweg) langs een oude Leie-meander richting het veer van Afsnee. De voorname bebouwing aan de Veerstraat (o.a. de buitenhuizen La Tourelle en Marie-Antoinette ofte het Rattenkasteel, en de woonhuizen van de bekende beeldhouwer Domien Ingels en Interbellum-architect Deweirdt) was zowat het visitekaartje voor Drongen...
(tekst Guido Deseijn, foto's gerdaYD)