zaterdag 29 augustus 2015

5 ASSELS DRONGEN - moderne architectuur

Door de 'eilandsituatie' van de Assels bleef het gebied tot het einde van de 19de eeuw vrij dun bevolkt en ontwikkelde er zich geen industriële activiteit. In het onbebouwde meersengebied dat tot Afsnee behoorde, ontstond aan 'Drie Leien' (zo genoemd naar de verschillende Leie-armen die er samenkomen) na de Eerste Wereldoorlog een recreatiekern voor watersport minnende gegoede Gentenaars, een kern die vanaf 1950 uitgroeide tot een heus permanent woonwijkje (klik). Als extensie van de ‘elitaire’ Leiedorpen Afsnee, Sint-Martens-Latem en Deurle, is deze tot op heden eveneens ‘elitair’ gebleven wijk (voorheen enkel bereikbaar via voetgangers-overzetponten vanuit Drongen en Afsnee-dorp, of nog, per boot via de Leie vanuit Gent voor wie er zich een kon veroorloven...) voor autoverkeer slechts bereikbaar via de Pontbrug te Drongen, en is daardoor volledig aangewezen op deze laatste fusiegemeente.
De wijk Drie Leien telt bijna 700 inwoners. Sinds de goedkeuring van een Bijzonder Plan van Aanleg neemt dit om zijn rust gegeerde wijkje sterk uitbreiding - maar niet steeds met geslaagde architectuur. Door een goede planologische bescherming is eind 20ste eeuw gelukkig de verdere versnippering van de Assels door weekendhuisjes e.d. tot stilstand gebracht.
(tekst Guido Deseijn, foto's gerdaYD)

Hiermee sluiten we de wandeling in de Drongense meersen af, hopelijk hebben jullie er een beetje van genoten, net zoals jullie dat van het hele komende weekend zullen doen!