vrijdag 11 september 2015

PORTUS GANDA EN DE PAUWVAART


De 'Portus Ganda' (of Gentse haven) is een recente naam toebedeeld aan wat sinds de vroege middeleeuwen als de samenvloeiing van Leie en Schelde wordt aanzien. Door samenvoeging van een deel van de Nederschelde en het parallelle Visserijkanaal is hier sinds ca. 1900 een havendok ontstaan voor binnenschepen, sinds de ingebruikname van de Ringvaart beperkt tot de pleziervaart. Sindsdien groeide deze omgeving uit tot een gegeerde woonzone voor jonge Gentenaars.
De talrijke aanpassingen die de oevers attractiever moeten maken, worden (niet enkel) door hen als recreatiezone zeer gewaardeerd. De geplande heropening van de in de jaren 1960 gedempte Schelde die in de Portus Ganda uitmondt, zal de oude binnenstad eindelijk opnieuw omgeven door waterlopen, wat de plezier- en toeristische scheepvaart moet stimuleren.
De historische, maar sinds binnenschepen worden omgeleid via de Ringvaart, verwaarloosde De Pauwvaart met een sluis uit 1884 (genoemd naar de 19de-eeuwse schepen voor openbare werken die dit kanaal in 1828 tussen de Portus Ganda en de Voorhaven, en verder naar het toen pas gegraven Kanaal naar Terneuzen, liet aanleggen) zal bijgevolg ook geherwaardeerd worden - zeker in het vooruitzicht van de geplande nieuwe stadswijk aan het Handelsdok. Foto's zien? Klik dan hier.
(tekst Guido Deseijn aka Leflamand)