vrijdag 10 april 2015

Doornik: Sint Kwintenskerk


De kerk van Sint-Kwinten (St.-Quentin) neemt een centrale plaats in in de stad, aan het eind van de Grote Markt.
Het schip gaat terug tot het eind van de 12de eeuw. Het transept en het koor met hun spitse gewelven dateren uit de overgangsperiode van de romaanse stijl naar de gotiek, de toren dateert uit de 13de eeuw. Het koor, afgesloten met een marmeren omheining uit de 17de eeuw, werd in de 15de eeuw omringd met een wandelgang en verschillende kapellen. Zie voor de foto's van de kerk en omgeving hier