dinsdag 27 oktober 2015

ARTS et METIERS MECHANICA

De mechanica is het onderdeel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met evenwicht en beweging van voorwerpen onder invloed van de krachten die erop werken. Ze bestaat uit verschillende onderdelen, die van toepassing zijn in uiteenlopende situaties:
- theoretische mechanica:
kinematica (bewegingsleer);
dynamica (krachtenleer):
statica (evenwichtsleer);
kinetica (samenhang tussen bewegingen en krachten);
- aerodynamica (gedragingen van gassen);
- hydrodynamica (gedragingen van vloeistoffen);
- sterkteleer (toegepaste mechanica).

In het oude Griekenland was de mechanica een onderdeel van de filosofie en werd dus beoefend door filosofen als Archimedes en Aristoteles. De laatste nam aan dat de 'natuurlijke' toestand van alle voorwerpen er een van rust was. Men verklaarde de beweging van de hemellichamen, die immers nooit stilstonden, door aan te nemen dat ze aan hemelse bollen vastzaten die door een onbekende kracht om de aarde draaiden; dit wereldbeeld staat bekend als dat van Ptolemeus of het geocentrische wereldbeeld.

Wie iets meer wil weten van de verder ontwikkelingen in de mechanica door de eeuwen heen, klikt hier  Wie alleen onze foto's wil bekijken (en dat mag beslist ook hoor!) klikt hier.