dinsdag 30 oktober 2018

1. Viering Willem I 20 oktober 2018: Academische zitting

Koning Willem I was de oprichter van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815, waar toen ook Gent toe behoorde. Hij nam enkele zeer belangrijke beslissingen die Gent vandaag nog steeds bepalen. Zo wordt hij gezien als de stichter van de Gentse universiteit en de man die het kanaal Gent-Terneuzen liet graven, een belangrijke ader van de Gentse economie en van Gent de textielhoofdstad van het continent gemaakt. Ook al was hij maar 15 jaar koning, van 1815 tot 1830, zijn rol voor Gent kan niet worden onderschat.

Naar aanleiding van de onthulling van zijn bronzen standbeeld (waarover in de volgende logjes meer) ging er een feestzitting door in de Miry Concertzaal, Biezekapelstraat 9 Gent.
Sprekers waren burgemeester Daniël Termont, minister-president Geert Bourgeois, voorzitter UGent Sas van Rouveroij en de presentatie lag in handen van Jo Decaluwe.
Het Gents Universitair Studenten Kwintet. luisterde de plechtigheid schitterend op.

En raadt eens wie was er weer eens bij was? Wij natuurlijk met onze camera hihi, de foto's ervan kan je dus hier (klik) bekijken.

zondag 28 oktober 2018

Zondag: bij-tank-dag

Ten koste van zware verliezen en veel materiële schade  door de terugtrekkende Duitse troepen (o.a. werden alle kerktorens en bruggen opgeblazen) - maar toch verrassend snel in vergelijking met de jarenlange patstelling van de loopgravenoorlog rond Ieper - veroverden de Geallieerden terrein in Vlaanderen. Ook Leie en Schelde werden spoedig door Franse en Britse troepen overschreden tussen Deinze en Cambrai. Aan het Franse front tussen Laon en Verdun lukte dit moeizamer. 

Oorlogsspeelgoed 1914 (verzameling Leflamand alias Guido Deseijn)

Op 25 oktober werd Brugge - als eerste bevrijde provinciehoofdstad - door het Belgisch koningspaar bezocht. Spijts de overhaaste terugtrekking van de Duitse troepen was hun artillerievuur elders in Vlaanderen nog zeer actief. Op 26 oktober was de linie Deinze-Waregem overschreden. Vooral langsheen het Schipdonkkanaal (afleidingskanaal) tussen Deinze en Eeklo (vooral omgeving Adegem-Balgerhoeke) werd zeer zwaar gevochten om reden van zijn strategische noord-zuid-oriëntatie. Er kamen zelfs klachten van de zijde van het neutrale Nederland door ongecontroleerde artilleriebeschieting heen-en-weer van hun grondgebied langsheen de grens, o.a. met gasgranaten. (het Schipdonkkanaal was in die mate strategisch belangrijk dat er ook in de Tweede Wereldoorlog hevig is gevochten).

Oorlogsspeelgoed 1918-1919 (verzameling Leflamand alias Guido Deseijn)

Gent - dat tot dan toe als "Etappenstadt" (garnizoen- en bevoorradingsstad) achter het front - van oorlogsschade gespaard bleef werd door de Duitse bezettingscommandant Blücher op de hoogte gebracht dat het weldra in de vuurlinie van het terugtrekkend front zou komen te liggen. Alle weerbare mannen tussen 17 en 35 jaar moesten zich volgens een "Bekanntmachung-Bekendmaking-Proclamation" op 27 oktober 1918 aanmelden om opgeëist (ver) achter het terugtrekkend front te gaan werken ("...goed gehuisvest en verzorgd, en TEGEN GOEDE BETALING..." - in hoofdletters in het pamflet).  De bezetter rekende erop dat de Gentenaars zich - net als tot dan - rustig zouden houden. De Gentse burgemeester Emile Braun - "Miele Zoetekoeke" in de volksmond - had dit bij de inname op 12 oktober 1914 tegenover de Duitsers in ruil voor het sparen van zijn stad bedongen. Met de mogelijke beschieting van de stad en aanvallen door vliegtuigen door de Geallieerden moest volgens de bekendmaking wel rekening gehouden "...daar de ondervinding geleerd heeft, daar de tegenover ons staande Franschen en Engelschen, Belgische steden niet alleen niet ontzien, maar ze opzettelijk vernietigen". De pot verwijt de ketel...  Ein bisschen Propaganda konnte nicht schaden...

zaterdag 27 oktober 2018

Oostende: Architectuur


Als laatste item van ons dagtripje naar Oostende laat ik jullie de foto's zien die Guido alias Leflamand maakte van enkele merkwaardige architectuurmonumenten, klik daarvoor maar hier.

Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om jullie het leuke winkeltje van onze vriend Peter te laten kennen, je kan er alles over lezen op deze link (klik). Fijn weekend allemaal!


donderdag 25 oktober 2018

Muurschilderijen en kunst Oostende bis

Net zoals in mijn vorig logje (klik) toon ik jullie hier ook de foto's (klik) die Guido alias Leflamand nam van het Street Art festival in Oostende.

dinsdag 23 oktober 2018

Muurschilderijen in Oostende

In het kader van Street Art festival The Crystal Ship waren meer dan 50 (inter)nationale artiesten aan het werk. Ze zorgden voor gigantische muurschilderingen en interventies in de stad. Al deze werken zijn permanent te bewonderen in de Stad aan Zee.
De werken vormen een artistiek parcours in de binnenstad en op Het Groen Lint rond Oostende. In zijn genre is dit festival het grootste in Europa. Mijn foto's ervan kan je hier (klik) bekijken en hopelijk vinden jullie deze 'straatkunst' mooier dan die welke ik in een vorige logje (klik) plaatste...

zondag 21 oktober 2018

Zondag: bij-tank-dag

Het Duitse leger was aan verliezende hand en moest inderhaast terugtrekken - de Belgen konden nu succesvol doorstoten: op 15 oktober 1918 wordt Menen bevrijd, op 16 oktober Torhout en de dag daarna is het de beurt aan Oostende en in Frankrijk Lille en Douai (Rijsel en Dowaai)...
Zie ook hier (klik), hier (klik) en hier (klik)

Naast nederlaag op nederlaag aan het front krijgt Duitsland aan het thuisfront steeds meer problemen te incasseren: sociale onrust was het voorspel tot de Novemberrevolutie in 1918-1919 als overgang van het Duitse keizerrijk (aftreden van keizer Wilhelm II) naar de Weimarrepubliek (neergeslagen Spartacusopstand januari-februari 1919) en een catastrofale economische neergang als gevolg van de oorlogsschulden en de strafmaatregelen der Geallieerden die Duitsland zouden worden opgelegd na de capitulatie en de ondertekening van de wapenstilstand 11 november 1918.

De daaropvolgende jaren kreeg de Duitse bevolking de gevolgen te dragen van de oorlog opgestart door het beleid van de uit eigenbelang optredende Duitse aristocratische elite, de hautaine Pruisische legerleiding en de uit de hand lopende naoorlogse crisis als gevolg van de in 1921 aan de Duitse overheid opgelegde herstelbetalingen ten bedrage van méér dan 130 miljard goudmark. En niet zoals in de Tweede Wereldoorlog had de Duitse bevolking schuld aan deze crisis...

In het hongerjaar 1923 volgde daaruit een nog nooit geziene hyperinflatie: de levensmiddelprijzen stegen tussen januari en juni met vele 100%... In november van 1923 moesten zelfs bankbiljetten van 100 biljoen Rijksmark worden gedrukt met een reële waarde van slechts iets meer dan 300 toenmalige Amerikaanse dollar! 

Een anoniem Duitse kunstenaar penseelde bovenstaand plakkaat die de dramatische crisis van 1923 in voedselprijzen en dagelijkse levensnoodzakelijke producten tussen januari en december van dat jaar samenvatte. Het is een volkse herinnering aan een dramatische periode in het begin van de Weimarrepubliek, een decennium gekenmerkt door hevige politieke tegenstellingen tussen links en rechts... 

(verzameling Leflamand alias Deseijn)

vrijdag 19 oktober 2018

Kunst in Oostende


Dit gigantisch, mooi kunstwerk van Arne Quinze (klik), Rock Strangers, geeft de dijk van Oostende een heel nieuwe invulling. Het is een eveneens een mooie blikvanger als je van ver over het strand of de dijk komt aangewandeld. Ik nam er enkele foto's van die je hier kan bekijken.
En voor daarna een heel fijn weekend gewenst lieve webbies!

donderdag 18 oktober 2018

Oostende: de haven bis

Drie veerboten van de gratis veerdienst in Oostende zijn van kunstenaar Roger Raveel (klik). Raveel bepaalde niet alleen het beeld van de romp, maar ook de kleuren van de passagiersruimte en de naam. Met namen als 'Roger Raveel', 'De Nieuwe Visie' en 'Het rode vierkant op de zee' passen de boten perfect in zijn oeuvre.

Zoals in mijn vorig logje (klik) beloofd laat ik jullie hier ook de impressie (klik) van de haven van Oostende zien die Guido alias Leflamand er maakte.

dinsdag 16 oktober 2018

Oostende: de haven

Deze zomer bezochten we ook Oostende die we vanaf de haven met de veerboot bereikten. Vroeger was deze haven een vrije vaarhaven. Sinds de opening van de kanaaltunnel is het personenvervoer vanuit Oostende sterk verminderd, daarvoor was het de grootste haven van België op het gebied van passagiersvervoer. Tegenwoordig is vooral het vrachtverkeer van belang en wordt de haven gebruikt voor roll-on-roll-offvervoer.
De haven wordt ook gebruikt voor containervervoer en ander goederenvervoer. De meeste schepen komen van Groot-Brittannië. De haven heeft ook een terminal voor ferry's en cruiseschepen. Naast de haven liggen in Oostende een visserijhaven en de Mercatorjachthaven.
Meer weten? Klik dan hier
De foto's die ik er nam kan je hier (klik) bekijken, die van Guido alias Leflamand komen in een volgend logje aan bod.

UPDATE:
De Sloveense firma Transeuropa Ferries verzorgde een ro-ro vrachtdienst tussen Oostende en Ramsgate tot maart 2013, dacht ik, wanneer ze de boeken neerlegden en het faillissement aanvroegen. Sindsdien is er naar mijn weten in Oostende geen ro-ro meer geweest.

zondag 14 oktober 2018

Zondag: bij-tank-dag

Franse affiche

Voor wat door beide strijdende partijen als eindoffensief werd aanzien werd (nogmaals) zowel van de industrie als van burgerbevolking, aan Geallieerde zijde als aan Duitse zijde, een laatste financiële inspanning gevraagd via affiches die eind 1918 opriepen in te tekenen in een ultieme oorlogslening... merkwaardig zowel in het ene als in het andere kamp met de afbeelding van wat als het ‘ultieme’ industriële wapen werd gezien waarop alle hoop werd gesteld: de tank...

Duitse affiche

Zie voor het verloop van de gebeurtenissen aan het westelijk front ook hier, hier, hier.en hier. Vooral aan de beruchte zgn. “Ypres Salient” (Ieperboog) valt het de Geallieerden nog tegen – in een beruchte ‘uitstulping’ in het door de Duitsers bezet gebied, tussen deze stad en Diksmuide waar in 1914-1915 als eerste de loopgravenoorlog begon...

(verzameling Leflamand alias Guido Deseijn)

zaterdag 13 oktober 2018

De kranen van Gent

Het is stil in de oude haven van Gent. Het was ooit anders: tot in de 20ste eeuw vormden de Oude Dokken het hart van de Gentse haven en domineerde een tiental havenkranen de skyline.
Meer weten? Klik dan hier en voor mijn foto's ervan hier. Fijn weekend allemaal!

donderdag 11 oktober 2018

Feesten september Vierlindenbuurt 2018 krulbollen bis


Zoals in mijn vorig logje (klik) beloofd kunnen jullie hier (klik) ook de foto's die Guido alias Guido van de Prijsbolling die in onze buurt doorging vinden.

dinsdag 9 oktober 2018

Feesten september Vierlindenbuurt 2018: krulbollen

Jaarlijks gaat in onze buurt de Prijsbolling door. Het gaat hier over krulbollen (klik), een spel dat in onze contreien nog door velen wordt beoefend. Jullie kunnen hier (klik) mijn impressie ervan vinden en in een volgend logje toon ik jullie ook die van Guido alias Leflamand. 
Fijne nieuwe week allemaal!

zondag 7 oktober 2018

Zondag: bij-tank-dag

100 JAAR GELEDEN: DE EINDSLAG AAN HET WESTELIJK FRONT IS BEGONNEN... 

Bovenstaande (naoorlogse) memoriekaart anno 1926 geeft de toestand weer aan het Westelijk front bij het begin van het eindoffensief op 25 september 1918 - met aanduiding van de diverse divisies van de strijdende partijen. Aan het front in Vlaanderen tussen Diksmuide en Ieper - de beruchte 'Ieperboog' - wordt het hardst gevochten en aanvankelijk het minst vooruitgang geboekt. 
Daar begon de jarenlange loopgravenoorlog in 1914 en daar ook bleef deze het langst muurvast zitten terwijl zuidelijker en oostelijker tussen Cambrai en Verdun spectaculaire vooruitgang werd geboekt door de Geallieerden.
Zie ook hier (klik) en hier (klik)
(verzameling Guido Deseijn alias Leflamand)

zaterdag 6 oktober 2018

Feesten Vierlindenbuurt september 2018: ontbijt

Het jaarlijks feestelijk ontbijt (klik) waarvan we samen met de buurtbewoners mochten genieten was weer een overdonderend succes.
En ik hoop jullie met dit lekker ogend bordje een al even feestelijk weekend te laten ingaan...

donderdag 4 oktober 2018

Paardenhappening 2018: koetsentocht bis

Zoals beloofd in mijn vorig logje (klik) laat ik jullie hier nu ook de foto-impressie (klik) van de leuke koetstocht door Guido alias Leflamand (klik) zien.

dinsdag 2 oktober 2018

Paardenhappening 2018: koetsentocht

Jullie hebben al de foto's die we van de voorbije Gentse Feesten namen gehad, tijd dus om jullie een greep te tonen uit de series die we in de mooie, warme zomer maakten.

Vandaag een eerste impressie (klik) van mij, in een volgend logje laat ik jullie die van Guido alias  Leflamand zien. En de dierenvrienden onder ons mogen gerust zijn, wij zaten op een kar getrokken door een tractor, al zullen daardoor de milieubewuste webbies daar dan van gaan steigeren hihi.

Fijne nieuwe eerste, herfstige week van oktober allemaal!