maandag 28 december 2015

STA.M 7 Revolutie!


De feesten overleefd webbies? Dan gaan we nog even door met onze Willem I & België (klik).

De afkeer van het homogeen katholieke zuiden tegen het 'protestantse' noorden, en de zuidelijke wens tot invoering van het Rooms-katholicisme als staatsgodsdienst (in strijd met de toenmalige grondwet) versterkten de roep naar autonomie. De katholieke clerus was bovendien misnoegd om het verlies van kerkelijke greep op het onderwijs. Zo liet de koning met een beroep op de vrijheid van onderwijs de bisschoppelijke seminaries sluiten. Onder aanvoering van de (Franse) bisschop van Gent, Maurice de Broglie, kwamen de zuiderlingen steeds meer in opstand. De koning probeerde dit verzet in de kiem te smoren, onder meer door de persvrijheid te beknotten, maar dit alles was olie op het vuur van het verzet. Vele jaren lang lukte het de liberalen en katholieken in het zuiden tegen elkaar uit te spelen, maar uiteindelijk kwam het tot een monsterverbond van katholieken en liberalen tegen de koning. Omdat het liberale verzet in het protestantse noorden niet van de grond kwam leidde dit enkel in het zuiden tot een algemene opstand, de Belgische Revolutie van 1830, die vrij snel een proces op gang bracht waardoor België een apart koninkrijk werd. De Belgische revolutie gebeurde in navolging van de Franse juli-revolutie van 1830 die er de burgerkoning Louis-Philippe aan de macht bracht. Pas in 1848 zou ook in het noorden het verzet tegen de grote macht van de koning van de grond komen, wat onder koning Willem II leidde tot een nieuwe grondwet.
(Met dank aan Wikipedia)

Een impressie ervan kan je hier (klik) bekijken en maak er daarna een mooie week van!