dinsdag 29 december 2015

STA.M 8: een Belgisch Koninkrijk


De Belgische situatie was in die zin bijzonder dat de toenmalige grootmachten Frankrijk, de Duitse staten en het Verenigd Koninkrijk een bufferzone hadden toegewezen aan Nederland.
Het Nederlandse bestuur was dus opgelegd, zonder de inspraak van de bevolking zelf. De crisis in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden stond nochtans niet op zichzelf. In heel Europa ontstond een weerstand tegen de autoritaire restauratieregimes na de val van Napoleon en het Congres van Wenen in 1815.
Tijdens de opvoering in augustus 1830 van de romantisch nationalistische opera 'De Stomme van Portici' in de Brusselse Muntschouwburg braken er in Brussel relletjes uit en dat gaf aanleiding tot georganiseerde opstand van Fransgezinde separatisten, gevolgd door volksrumoer. Het weifelende en onhandige optreden van Willem I en zijn zonen leidde in september 1830 tot een definitieve breuk. Het Voorlopig Bewind van de Zuidelijke Nederlanden riep in oktober 1830 de onafhankelijkheid uit. Na de nodige verwikkelingen werd uiteindelijk Leopold van Saxen-Coburg  in 1831 de eerste koning van België...  
(Met dank aan Wikipedia)

Enkele foto's van dit mooi gedocumenteerd deel van de tentoonstelling zijn hier (klik) te bekijken.
Ook al haken er webbies af om op FB te gaan, of misschien mijn blog helemaal niet interessant vinden, we blijven doorgaan... tot we bij het gaatje zijn. En wat dat gaatje wel mag zijn laat ik aan jullie verbeelding over.