zondag 16 december 2012

Hoe doe je het?


En zo heb ik de tankjes uit Leflamand's collectie gefotografeerd. Je ziet het webbies, ik heb niet zo'n uitgekiende installatie als onze Han-o-Meester (klik) maar met een stuk karton en enkele lampjes kom je al heer ver! Ik stop nu met het plaatsen van de items, want het is precies niet bij iedereen in goede aarde gevallen, alleen de die hards bleven komen, bedankt volhouders! Hier past nu echt wel een woordje uitleg waarom hij die verzameling aanlegde. Niet in de eerste en ook niet in de laatste plaats omdat we zo'n grote militaristen zouden zijn wat misschien gedacht wordt, wel integendeel. Niet voor niets hebben we twee jaar ontwikkelingswerk gedaan in plaats van één enkel jaartje in het leger te gaan want toen wij jong waren was de legerdienst nog verplicht. De collectie is er om al die dingen te bewaren voor het nageslacht en wel in één optiek: de oorlog nooit te vergeten! Na onze dood zal die dan ook aan het Iepers museum In Flanders Fields (klik) worden geschonken...