maandag 19 januari 2015

Islam?


En als afsluiter van wat ik de vorige week op mijn blog zette wil ik jullie het volgende nog meegeven zodat jullie niet alle moslims over één kam gaan scheren.
Want over welke islam had de moslimgemeenschap het op die betoging (klik) in Gent? Een kat herkent er zijn jongen niet meer in.
Er zijn de SOENNIETEN (85% van de Moslims) onderverdeeld in HANAFIETEN (India, Pakistan, Afghanistan, Egypte, Turkije, West-Afrika), de HANBALIETEN (Arabisch schiereiland), de MALIKIETEN (vooral Noord en West-Afrika), en de SJAFI'IETEN (Maleisië, Indonesië). De SOENNIETEN krijgen kritiek omdat zij te veel zouden beïnvloed zijn door de OMAJJADEN (de clan van Mekka). Daarom zijn er nog eens substromingen die enkel Mohammed en zijn volgelingen aanvaarden: de SALAFIETEN (puriteinse stroming die terug wil keren naar de 'originele' Islam) en de WAHABIETEN (idem, als staatsgodsdienst van Saoudi-Arabië).
Daarnaast hebben we de SJI'IETEN die de enkel nakomelingen en opvolgers van Mohammed (bv. diens schoonzoon Ali) willen volgen (vooral in Iran, Zuid-Irak en Koeweit - met minderheden in Pakistan, India, Libanon, Azerbeidzjan, Turkmenistan, Turkije en enkele Golfstaten) - zij erkennen de autoriteit van de Imams. Zij kennen evenwel nog verschillende substromingen: de ALAWIETEN (noorden van Syrië, zuiden van Turkije), de ALEVIETEN "spiritueel religieus-humanistische stroming vergelijkbaar met het Soefisme - komt vooral voor in Turkije), de DRUZEN (mystieke sekte door andere moslims niet steeds als Islamitisch aanvaard - wonen van oudsher in Libanon, Syrië, Israël, Jordanië, maar nu ook in de USA en Australië), de ISMA'ILIETEN (mystieke stroming gelovend in sommige imams), de ITHNA ASHRI (idem) en de ZAIDIETEN (idem).
En dan is er het SOEFISME: een mystieke, spirituele stroming zowel binnen het SOENISME als het SJI'ISME die het psycho-spirituele meditatieve 'hart' van de Islam wordt genoemd. En het KORANISME die -zoals de naam zegt- enkel de Koran als enig gezaghebbend aanvaard en latere gefabriceerde 'dwalingen' (of vroegere pre-islamitische gebruiken) die de orthodoxe meerderheid volgt, afwijst. En de KWARIDJIETEN (of KHAWARIJ - oorspronkelijk thuis op het Arabisch schiereiland) - zij leggen de nadruk op daden, niet op dogma's, hebben een goede inborst (het geloof mag niet als reden voor oorlog en bloedvergieten worden misbruikt) en verwerpen ritualisme en corruptie - omwille van hun harde veroordeling van de andere Moslims werden zij vervolgd en verjaagd (als IBADIETEN in hun meest tolerante vorm nu nog de staatsgodsdienst in Oman, ook de BERBERS en groepen KABYLEN in de Magreb zijn aanhangers, en nog groepen in Zanzibar, Libië, Bahrein, Djerba).